Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Tưởng Niệm Ân Sư

Tác giả: Ni trưởng Mai Liên.  
Xem: 5753 . Đăng: 10/10/2019In ấn

 

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bái bạch trên chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni Ban Tổ chức Tang lễ

Kính bạch chư tôn Thiền đức Ni môn đồ pháp quyến

Kính thưa chư vị khách quý, cùng Phật tử gần xa hiện diện

Được tin cố Ni trưởng Ngoạt Liên

Nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nguyên Uỷ viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguyên Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Nguyên Uỷ viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM

Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Vừa thâu thần viên tịch, chúng con trực thuộc chư ni Tịnh xá Ngọc Lâm, phân đoàn Cố Ni trưởng Ngân Liên ngậm ngùi xót xa xin chí thành thắp nén tâm hương đảnh lễ tiễn biệt Người về nơi nguồn giác.

Ni trưởng vui Niết Bàn vội vã

Nguyện độ sanh như đã mãn viên

Thu thần thị tịch nhập thiền

Đớn đau Ni chúng lệ phiền tuôn rơi

Đành rằng thế cuộc vô thường, thăng trầm luân chuyển, sanh diệt đổi thay, trăng tròn lại khuyết, người hợp rồi tan, sanh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng hôm nay, quỳ trước Linh đài, trầm hương mờ quyện tiễn đưa Ni trưởng về nơi Niết bàn thanh tịnh, chúng con không sao tránh khỏi bồi hồi xúc cảm khi hình bóng Người từ nay mãi mãi khuất xa.

Trong giờ phút uy nghiêm, chư Ni chúng con kính cẩn phủ phục trước Linh đài để tỏ lòng quý tiếc một bậc cao Tăng thạc đức xa lìa cõi tạm, để trở về với Giác tánh Chơn nguyên. Làm sao chúng con tránh khỏi ngậm ngùi quý tiếc được khi nghĩ rằng từ nay chúng con đã vĩnh viễn mất đi một bậc Ân Sư khả kính, với đức tánh khiêm cung bao dung và đức độ.

Cao thượng thay! Với đức tánh hy sinh quên mình vì Đạo pháp của Ni trưởng đã làm rạng rỡ thêm cho Ni giới Hệ phái. Hạnh và Nguyện của Ni trưởng tuyệt vời vô hạn, thế mà Người đành bỏ ra đi để lại trong chúng con một nỗi bàng hoàng trống vắng.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thân tứ đại thuận theo lẽ mất còn

Tâm chơn giác không bào mòn tánh thể

Lối mòn Ngọc Phương còn in dấu

Hoa Đàm tuy rụng vẫn thơm hương.

Ôi! biết làm sao diễn đạt hết nỗi niềm kính tiếc vô biên?
Một Thạch trụ Tòng lâm đã gãy đổ, chốn Thiền môn thiếu vắng Người sách tấn. Giáo hội khuyết đi cánh tay Phật sự của một bậc cao Tăng thạc đức. Môn đồ pháp quyến vĩnh viễn rời xa vị Thầy hiền giới đức, phước huệ nghiêm thân, sáng ngời mẫu mực. Hàng Ni Giới mất đi một bậc lãnh đạo sáng suốt, một pháp lữ đồng hành vô vàn khả kính.

Thật là một mất mát lớn lao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ni giới Hệ phái Khất sĩ nói riêng, mà ngàn năm chúng con không dễ kiếm tìm được.

Kính bạch chư tôn đức! Chúng con không biết nói thế nào đây, bởi ngôn ngữ trần gian không thể nào diễn tả được hết nỗi niềm kính thương vô hạn của chúng con đối với Ni trưởng. Giờ đây chúng con chỉ biết tâm thành nhiếp niệm, chí thành kết đóa hương vân, nguyện cầu Giác linh Ni trưởng Thượng phẩm Thượng sanh, Cao đăng Phật quốc, tùy duyên ứng thân hóa độ, hồi nhập Ta bà, truyền pháp lợi tha, tiếp dẫn chư Ni và chúng sanh trên lộ trình giải thoát.

Chúng con xin chí thành cung tiễn Người

Ngưỡng mong Giác Linh Cố Ni trưởng thùy từ chứng giám.

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Con

Tỳ kheo Ni Mai Liên

BÀI LIÊN QUAN

Tiễn Thầy Phương Xa  ( Ni sư Tiến Liên , 2344 xem)

Đôi Dòng Tưởng Niệm  ( Minh An , 2604 xem)

Một Đóa Sen Thiêng  ( Như Liên , 3076 xem)

Tưởng niệm Sư Trưởng Ngoạt Liên  ( Đào Liên , 3592 xem)

Công hạnh Ni trưởng Ngoạt Liên - một đời để nhớ  ( Ni trưởng Tố Liên , 3636 xem)

Kính tiễn Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Bảo Minh Trang , 2232 xem)

Văn tưởng niệm của Ni trưởng Thẩm Liên kính dâng Giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên viên tịch  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 2533 xem)

Cảm niệm ân sư của môn đồ pháp quyến  ( Môn đồ pháp quyến , 2812 xem)

Cảm niệm Ni trưởng Thạnh Liên viên tịch  (3688 xem)

Tác bạch lễ tuần chung thất  ( Ban Truyền thông NGKS , 7288 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ