Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Kính tiễn Ni trưởng Ngoạt Liên

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Xem: 330 . Đăng: 01/10/2019In ấn

 

KÍNH TIỄN NI TRƯỞNG NGOẠT LIÊN


 

 

Nơi cõi thế, dựng xây thành Cực Lạc

Người an nhàn quảy nhẹ gót hành trang

Sắc không không, không không sắc nhẹ nhàng

Thân ảo huyễn khéo vay làm phương tiện.

Chúng đệ tử vẫn ngậm ngùi khóc tiễn

Cảm công dày kiến tạo chốn tùng lâm

Nhớ Ân Sư người bón hạt ươm mầm

Noi chí Tổ mở khai nguồn đạo pháp.

Chín sáu năm trụ thế, sáu sáu năm hạ lạp

Đã làm nên một công trạng phi thường

Với lòng thành chúng đệ tử dâng hương

Tiễn Ni trưởng cao đăng miền Phật quốc.

 

24/9/2019

Bảo Minh Trang

 

THÀNH KÍNH TRI ÂN


 

Tông đường lập phúc, hoài thai con trí tuệ uyên thâm, vui lòng phụ mẫu hân hoan,

Đạo pháp khai tâm, trưởng dưỡng bậc cao ni kiệt xuất, đắp cội tùng lâm kiên cố.

Thấu hiểu trần gian tuồng giả tạm, ba mươi niên kỷ tuyên thệ theo học yếu chỉ cửa thiền môn,

Am tường giáo nghĩa pháp thâm sâu, sáu sáu hạ lạp chấn hưng đắp xây tiềm năng miền Đông độ.

Lo đạo pháp sa đời mạt pháp, giữ hùng tâm dũng cảm đương đầu,

Xót giang sơn gặp cảnh băng sơn, nuôi chí khí hiên ngang cứu khổ.

Theo đại nguyện Như Lai, chốn Ta Bà cội Thánh Đế chăm chỉ xiển dương,

Lập công trình Pháp tạng, miền Nam Việt đèn Chân Như hiển lộ.

Chẳng ngại gian nan, hương từ bi ướp mật dung hòa,

Nào e khổ cực, lòng bác ái nung tâm củng cố.

Giúp tương lai hậu bối, cứng cỏi vào sinh ra tử, giờ phút miệt mài,

Xây sự nghiệp tiền nhân, sẵn sàng nếm mật nằm gai, tháng ngày năng nổ.

Với nghĩa cử vị tha, khai huyết mạch tâm tông, mở cửa Đại Thừa, chốn chốn tôn sùng,

Cùng tinh thần vô ngã, trụ vương gia bảo sở, hành duyên Bồ tát, nơi nơi ngưỡng mộ.

Trồng duyên hướng thiện, trí lực dạn dày, thương chúng sanh lấy pháp thi hành,

Lập đức tầm nhân, tinh thần cứng cỏi, kính Tam bảo tìm phương tu bổ.

Ta bà hạnh nguyện làm xong,

Phật quốc liên đài nở rộ.

Trí tĩnh thần an, chốn tùng lâm mây ẩn bóng ưu đàm, đường mây thong thả hưởng cảnh vô ưu,

Công viên quả mãn, thuyền Bát nhã xuôi dòng bản thể, gót hạc nhẹ nhàng về nơi cố thổ.

Mục tiêu hướng thiện thi hành

Lý tưởng làm nhân giác ngộ.

Phước điền sâu, môn đồ hiện tại theo gót học kiên trì,

Sự nghiệp lớn, đệ tử tương lai nhớ ơn nguyền báo bổ.

Tinh thần quảng bá, khai truyền người người ấm tận phổi gan.

Công đức hoằng dương, kiếp kiếp ngời soi kim cổ.

Thượng hưởng!

 

Bảo Minh Trang

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ