Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Kính tiễn Ni trưởng Ngoạt Liên

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Xem: 806 . Đăng: 01/10/2019In ấn

 

KÍNH TIỄN NI TRƯỞNG NGOẠT LIÊN


 

 

Nơi cõi thế, dựng xây thành Cực Lạc

Người an nhàn quảy nhẹ gót hành trang

Sắc không không, không không sắc nhẹ nhàng

Thân ảo huyễn khéo vay làm phương tiện.

Chúng đệ tử vẫn ngậm ngùi khóc tiễn

Cảm công dày kiến tạo chốn tùng lâm

Nhớ Ân Sư người bón hạt ươm mầm

Noi chí Tổ mở khai nguồn đạo pháp.

Chín sáu năm trụ thế, sáu sáu năm hạ lạp

Đã làm nên một công trạng phi thường

Với lòng thành chúng đệ tử dâng hương

Tiễn Ni trưởng cao đăng miền Phật quốc.

 

24/9/2019

Bảo Minh Trang

 

THÀNH KÍNH TRI ÂN


 

Tông đường lập phúc, hoài thai con trí tuệ uyên thâm, vui lòng phụ mẫu hân hoan,

Đạo pháp khai tâm, trưởng dưỡng bậc cao ni kiệt xuất, đắp cội tùng lâm kiên cố.

Thấu hiểu trần gian tuồng giả tạm, ba mươi niên kỷ tuyên thệ theo học yếu chỉ cửa thiền môn,

Am tường giáo nghĩa pháp thâm sâu, sáu sáu hạ lạp chấn hưng đắp xây tiềm năng miền Đông độ.

Lo đạo pháp sa đời mạt pháp, giữ hùng tâm dũng cảm đương đầu,

Xót giang sơn gặp cảnh băng sơn, nuôi chí khí hiên ngang cứu khổ.

Theo đại nguyện Như Lai, chốn Ta Bà cội Thánh Đế chăm chỉ xiển dương,

Lập công trình Pháp tạng, miền Nam Việt đèn Chân Như hiển lộ.

Chẳng ngại gian nan, hương từ bi ướp mật dung hòa,

Nào e khổ cực, lòng bác ái nung tâm củng cố.

Giúp tương lai hậu bối, cứng cỏi vào sinh ra tử, giờ phút miệt mài,

Xây sự nghiệp tiền nhân, sẵn sàng nếm mật nằm gai, tháng ngày năng nổ.

Với nghĩa cử vị tha, khai huyết mạch tâm tông, mở cửa Đại Thừa, chốn chốn tôn sùng,

Cùng tinh thần vô ngã, trụ vương gia bảo sở, hành duyên Bồ tát, nơi nơi ngưỡng mộ.

Trồng duyên hướng thiện, trí lực dạn dày, thương chúng sanh lấy pháp thi hành,

Lập đức tầm nhân, tinh thần cứng cỏi, kính Tam bảo tìm phương tu bổ.

Ta bà hạnh nguyện làm xong,

Phật quốc liên đài nở rộ.

Trí tĩnh thần an, chốn tùng lâm mây ẩn bóng ưu đàm, đường mây thong thả hưởng cảnh vô ưu,

Công viên quả mãn, thuyền Bát nhã xuôi dòng bản thể, gót hạc nhẹ nhàng về nơi cố thổ.

Mục tiêu hướng thiện thi hành

Lý tưởng làm nhân giác ngộ.

Phước điền sâu, môn đồ hiện tại theo gót học kiên trì,

Sự nghiệp lớn, đệ tử tương lai nhớ ơn nguyền báo bổ.

Tinh thần quảng bá, khai truyền người người ấm tận phổi gan.

Công đức hoằng dương, kiếp kiếp ngời soi kim cổ.

Thượng hưởng!

 

Bảo Minh Trang

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ