Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Cảm niệm Ni trưởng Thạnh Liên viên tịch

Xem: 2158 . Đăng: 20/09/2019In ấn

 

CẢM NIỆM NI TRƯỞNG THẠNH LIÊN VIÊN TỊCH

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy cố Ni trưởng Huỳnh Liên, đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư cùng Chư Tôn đức Ni

 


 

Thưa quý liệt vị,

Được hay tin Ni trưởng Thạnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chiếu (BRVT) tân viên tịch, chúng em đại diện trong hàng huynh đệ ngậm ngùi, xót xa, bàng hoàng xin chí thành thắp nén tâm hương tưởng niệm Giác linh sư huynh thùy từ chứng giám.

Ni trưởng viên tịch đất trời nghiêng

Mây phủ màn tang khắp các miền

Gió lặng cây yên như một niệm

Nghẹn ngào đồ chúng cũng xiên nghiêng.

Chúng em vẫn biết cuộc đời là phù du, ảo mộng, dòng sanh diệt thay đổi không ngừng, trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh ly tử biệt là thường tình của tạo hóa, nhưng chúng em không khỏi bùi ngùi xúc động, khi hoài niệm về hình ảnh của bậc sư huynh khả kính.

Ngày ấy qua rồi năm tháng đã

Tình xưa nghĩa đệ vẫn còn đây.

Tuy huynh đệ chúng ta ít gần gũi nhau từ khi xa Thầy, mỗi người một phương Trời hành đạo, nhưng tình Huynh đệ vẫn đong đầy, tình nghĩa cùng chung một Thầy.

Sư huynh đã bất chợt vội vã ra đi, không một lời trăn trối, dù biết rằng, cuộc thế vô thường, nay còn mai mất theo luật sanh tử đổi thay nhưng chúng em hàng pháp đệ ở lại, không thể ngăn dòng lệ tiễn biệt bậc sư huynh lớn trở về Tây.

Nay Ni trưởng đã lìa bỏ cõi trần quy sanh Tịnh độ hòa nhập cùng bậc Chân Nhân.

Trước giờ phút chia tay này

Hôm nay trời ảm đạm

Như phủ một màu tang

Tịnh xá buồn hiu quạnh

Như chiếc lá xa cành

Than ôi! Trăm năm kiếp tạm, một phút hơi tàn, tình đầy nghĩa nặng, giữa biển trời sương ba tuyết giá. Sư huynh về Cực lạc an vui, chúng em ở lại cõi tA bà buồn nhớ vô biên một sư Huynh quý kính

Ôi! Biết làm sao diễn đạt hết nổi niềm kính tiếc vô biên, một thạch trụ tòng lâm đã gảy đổ. Hàng pháp đệ từ đây vĩnh viễn rời xa một bậc ân sư huynh một đời mẫu mực, giới đức nghiêm trang. Giờ này, chúng em chỉ biết tâm thành nhiếp niệm, chí thành kết đóa hương vân, nguyện cầu giác linh Ni trưởng thượng phẩm, thượng sanh cao đăng Phật quốc, tùy duyên ứng thân, hóa độ chúng sanh trên lộ trình giải thoát.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

BÀI LIÊN QUAN

Chuyện về Tổ sư độ Ni trưởng Nghiêm Liên  ( Thượng tọa Giác Trí , 3024 xem)

Cảm tưởng của học Ni tạm trú tại TX. Ngọc Duyên  ( Cựu Ni sinh , 22552 xem)

Tưởng niệm Ân sư  ( Nguyện Liên , 25988 xem)

Ni Trưởng Phát Liên - Hòa hợp đạo đời  (3300 xem)

Thành kính Tưởng niệm Cố NT Siêu Liên  ( Bảo Minh Trang , 3244 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ