Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Sám hối thế nào cho đúng

Hòa thượng Giác Toàn.   Xem: 1388 . Ngày: 03/01/2019

“Sám giả sám kỳ tiền khiên. Hối giả hối kỳ hậu quá”, nghĩa là: Sám là ăn năn lỗi trước. Hối là chừa phạm lỗi sau.

Lợi ích của tri túc

Hòa thượng Giác Toàn.   Xem: 3820 . Ngày: 01/01/2019

Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Vực thẳm dễ lấp, nhưng túi tham khó đầy”. Thật đúng như thế, khi chúng ta bị lòng tham chế ngự thì không bao giờ biết đủ.

Câu Chuyện Quả Báo Của Người Thích Câu Cá

Xem: 1676 . Ngày: 15/12/2018

Câu cá là một hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Bạn thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó, đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào người ta cũng vô phương chịu nỗi.

Nhân quả từ lối sống

Diệp Thiên.   Xem: 1144 . Ngày: 15/12/2018

GN - Có câu: Cuộc sống vốn không công bằng nhưng luật nhân quả rất công bằng. Tại sao cuộc sống vốn không công bằng mặc dù cuộc sống được quy định bằng những tiêu chuẩn, giá trị văn hóa đạo đức và các văn bản pháp luật Nhà nước?

Tìm hiểu quan niệm khổ đau - Duhkha của Phật giáo

TS. Hoàng Sĩ Nguyên - ThS. Lê Thu Huyền.   Xem: 1060 . Ngày: 15/12/2018

NSGN - Trong nhiều quan niệm của Phật giáo về nhân sinh quan, có thể nói quan niệm về khổ đau - duhkha mang một giá trị rất nhân văn.

Ý nghĩa bài kệ mở đầu kinh Pháp hoa

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 1052 . Ngày: 09/12/2018

Mở đầu kinh Pháp hoa, chúng ta đọc bài kệ sau: Lục vạn dư ngôn thất trục trang Vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng

Con đường cũ xa xưa

Phạm Kim Khánh.   Xem: 1100 . Ngày: 02/12/2018

Tránh đau khổ Tìm hạnh phúc Nguyên nhân sanh khổ Ái dục bắt nguồn từ đâu?

Chế ngự bản thân

Shundo Tachibana* - Đăng Nguyên dịch.   Xem: 1132 . Ngày: 02/12/2018

NSGN - Sự chế ngự hay hướng dẫn đúng đắn các giác quan chính là cách thức phát triển những giai đoạn sống cao hơn.

Tìm hiểu về giáo lý Duyên khởi

Tỳ kheo Minh Chơn.   Xem: 1868 . Ngày: 19/11/2018

Sau khi thành đạo dưới cội bồ-đề, và trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sanh, đức Phật đã thuyết giảng nhiều giáo pháp nhằm mục đích chuyển mê khai ngộ cho các đệ tử.

Vai trò của thầy trụ trì trong thời hiện đại

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 1080 . Ngày: 09/11/2018

Trụ trì tức trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng. Đó là lý tưởng của người tu, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta không phù hợp với điều này, thì chỉ là không tưởng. Vì vậy, cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống là điều quan trọng của vị trụ trì.

Vượt qua mê tín

Hòa thượng Giác Toàn.   Xem: 2168 . Ngày: 08/11/2018

Là con người, chúng ta sống trong đời này đều trải qua nhiều giai đoạn với niềm vui lẫn nỗi buồn. Đối với người tu, điều quan trọng là cần nên nhận diện những cảm xúc đó là giả tạm. Chúng ta làm thế nào hiểu được mọi sự việc một cách thấu đáo để không rơi vào ngộ nhận, thậm chí là mê tín sai lầm.

Đức Phật đã dạy những gì?

Hòa thượng Walpola Rahula.   Xem: 1087 . Ngày: 06/11/2018

Ðức Phật tên Tất-Ðạt-Ða (P. Siddhattha, S. Siddhàrtha), họ Cồ-Ðàm (P. Gotama, S. Gautama), sống ở Bắc Ấn vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch. Phụ thân Ngài là vua Tịnh Phạn (Suddhodana) cai trị vương quốc của bộ tộc Thích-ca (Sàkya; trong xứ Nepal ngày nay)

Để trở thành một Phật tử

Hòa thượng Thích Trí Thủ.   Xem: 1200 . Ngày: 25/09/2018

Trước hết là phải hiểu rõ những điểm căn bản của Phật dạy, thứ đến là phát lòng chánh tín Tam Bảo, cuối cùng là thực hành năm điều răn dạy trong đời sống hằng ngày của mình.

Niềm tin & lòng thành hướng về Phật Dược Sư

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 720 . Ngày: 28/02/2018

GN - Đàn Dược Sư năm nay mở đầu tại Việt Nam Quốc Tự, từ ngày khai đàn đến nay, Phật tử về tụng kinh và nghe pháp đầy đủ là điều đáng mừng. Nhưng phần còn lại, làm sao chúng ta tu đúng pháp để đạt dược kết quả tốt là điều quan trọng hơn.

Ưu Đàm xuân thiêng

Trần Quê Hương.   Xem: 1808 . Ngày: 19/02/2018

Phật mầu nhiệm thiêng liêng VIỆN hoằng dương tỏa đức hiền độ sanh MINH minh chiếu diệu thiện lành ĐĂNG đèn Chơn lý thường hành chánh chơn QUANG uy ngời sáng tâm hồn ĐÓN nguyên tiêu bái Linh sơn Lạc Hồng

Phật ân vô lượng

Trần Quê Hương.   Xem: 1452 . Ngày: 19/02/2018

MỪNG ánh đạo rực thiền quang XUÂN thời gian đẹp mai vàng lung linh MẬU Kỷ, Canh, Tân… hữu tình TUẤT Hợi, Tý, Sửu… huyền minh tháng ngày HAI phương nhị đế vần xoay

Vượt qua mê tín

Hòa thượng Giác Toàn.   Xem: 1676 . Ngày: 19/02/2018

Là con người, chúng ta sống trong đời này đều trải qua nhiều giai đoạn với niềm vui lẫn nỗi buồn. Đối với người tu, điều quan trọng là cần nên nhận diện những cảm xúc đó là giả tạm.

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?

Thích Đạt Ma Phổ Giác.   Xem: 1327 . Ngày: 17/12/2017

Sự bám víu vào sắc thân và dính mắc vào các cảm thọ nên chúng ta bắt đầu có ý niệm về “cái tôi”, cho rằng có “cái tôi” thật có, rồi từ đó tham đắm, muốn chiếm hữu và bám víu vào đó vì thấy tất cả là của ta.

Chuyển hóa tham đắm lợi dưỡng

Quảng Tánh.   Xem: 1452 . Ngày: 17/12/2017

Người tu cần thường xuyên vận dụng pháp quán tâm và tinh tấn làm liệu pháp hay cho bệnh tham đắm lợi dưỡng GN - Tâm nguyện ban sơ của người hảo tâm xuất gia là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo

Bốn thứ che tâm

Quảng Tánh.   Xem: 1408 . Ngày: 17/12/2017

GN - Người tu Phật, dù tại gia hay xuất gia, dù tu theo bất cứ pháp môn nào thì tâm tịnh và trí sáng là mục tiêu quan trọng cần phải đạt được trong đời sống tu hành.

Đ123456789C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ