Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Chí thành cầu được giới pháp & Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

Tác giả: Hòa thượng Thích Trí Quảng.  
Xem: 3014 . Đăng: 01/11/2020In ấn

 

Chí thành cầu được giới pháp & Tôn trọng giới pháp của Đức Phật

 

GN - Trước nhất, tôi thay lời cho chư tôn đức trong Hội đồng Giám luật có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với các giới tử đăng đàn thọ giới hôm nay.
 
Đức Phật dạy, trong tứ sanh lục đạo chỉ có loài người mới có thể xuất gia làm Sa-môn và mới có thể làm Thánh, làm Phật.
 
BTN_0440.jpg
Giới tử các truyền thống, hệ phái lắng nghe lời giáo giới trong lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
 
Vì vậy, chúng ta được may mắn làm người, nhưng còn có nhiều người không được lãnh thọ giới pháp vì có nhiều chướng duyên.
 
Tôi rất hoan hỷ khi tất cả các huynh đệ là giới tử đã vượt qua những kỳ thi khảo hạch và vượt qua tất cả quy định của Giáo hội. Và hôm nay các vị được chính thức đăng đàn thọ Đại giới, trở thành một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là điều quan trọng nhất của cuộc đời người xuất gia.
 
Tuy nhiên, các huynh đệ đã vượt qua những kỳ thi sát hạch và có đủ điều kiện thọ giới nhưng tôi nhắc các vị cần biết còn có một điều kiện vô cùng quan trọng là chí thành khẩn thiết cầu được Chánh pháp của Đức Phật ban cho. Nếu chúng ta không đủ tâm chí thành thì dù hình thức chúng ta có được thọ giới làm Sa-môn nhưng đó chỉ là Sa-môn hình thức, và làm Sa-môn hình thức thì cuộc đời chúng ta không thể thăng tiến lên Hiền vị, Thánh vị theo lời Phật dạy.
 
Thật vậy, lãnh thọ giới pháp, có được hình thức Sa-môn, nhưng điều quan trọng là tâm của một vị Sa-môn. Hành giả có tâm Sa-môn là cầu giải thoát và tôn trọng giới pháp của Đức Phật. Với tâm như thế, nên bấy giờ tất cả những giới luật mà Đức Phật đã chế ra cho chư Tăng, chúng ta tuân thủ hoàn toàn. Vì có tuân thủ được giới pháp của Phật thì tâm chúng ta từng bước thanh tịnh và oai nghi bắt đầu hiện ra hình tướng bên ngoài, từ 4 oai nghi cho đến tròn đủ 3.000 oai nghi của Tỳ-kheo. Từ đó mới có đạo lực thuyết phục được quần chúng, thuyết phục được xã hội mà làm tất cả mọi người phải sanh tâm kính trọng, dù Tỳ-kheo này chưa nói một lời. Điều này quan trọng nhất mà các huynh đệ cần suy nghĩ và thể hiện trong cuộc đời tu.
 
Điển hình cho lý này là Mã Thắng Tỳ-kheo khi tới xứ Ma Kiệt Đà chưa nói lời nào, nhưng đại luận sư Xá Lợi Phất nhìn thấy ngài thì phiền não trong lòng tự động rơi rụng và cũng chính tướng Tỳ-kheo thanh tịnh giải thoát của Mã Thắng khiến luận sư Xá Lợi Phất phát tâm trở thành đệ tử Phật. Một giáo chủ ngoại đạo đã trở về với Phật và trở thành người có trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật một cách kỳ diệu qua bài pháp vô ngôn của Tỳ-kheo Mã Thắng. Bài học sâu sắc này chúng ta cần học.
 
Đức Phật cũng nói với vua A Xà Thế trong kinh Sa-môn quả rằng người hảo tâm xuất gia từ bỏ giai cấp của mình để có đời sống không giai cấp, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc tình cảm và không lệ thuộc đời sống vật chất. Sống như vậy là trở thành vị Sa-môn an trú trong pháp Phật từng bước sẽ thăng hoa, tâm sẽ yên tĩnh, tuệ phát sinh thì bấy giờ biết được tất cả việc nên làm, việc nên tránh, chỗ nên tới, ai nên gặp, từ đó mới có thể dấn thân vào cuộc đời làm lợi ích cho chúng hữu tình.
 
Hòa thượng Huệ Hưng là vị cao tăng trong thời hiện tại đã làm được việc đó. Huynh đệ đã được thọ giới trong Đại giới đàn Huệ Hưng mang tôn danh của ngài, thiết nghĩ chúng ta cũng cần cố gắng làm được những việc như ngài.
 
Nhắc lại hành trạng của Hòa thượng, tôi còn nhớ khi ngài lỡ một lời nói làm tâm ngài cảm thấy không thanh tịnh, Hòa thượng đã phát nguyện suốt ba năm cấm khẩu tịnh tu, việc này cho chúng ta thấy quyết tâm tu của một vị cao tăng.
 
Nếu khẩu nghiệp chúng ta không thanh tịnh mà tuyên dương Chánh pháp thì Chánh pháp cũng trở thành tà pháp và trở thành người phá Phật. Đó là điều mà huynh đệ nên học và nên giữ gìn.
 
Và trải qua ba năm cấm khẩu tịnh tu, nên trí sáng lên, Hòa thượng cảm nhận được những chỗ nên đi, hay nên tránh. Nhờ vậy, trong cuộc đời hoằng pháp lợi sanh của Hòa thượng, ngài đã vượt qua được tất cả các chướng duyên, thoát được tất cả các nạn tai và làm tròn được sứ mệnh mà Giáo hội giao phó.
 
Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa thượng chứng minh cho đàn hậu bối hôm nay phát tâm thọ giới trong Đại giới đàn mang tên ngài cũng được thanh tịnh như ngài, cũng được trí tuệ như ngài và là người xứng đáng kế thừa mạng mạch Phật giáo trong thời hiện đại.
 

HT.Thích Trí Quảng/Báo Giác Ngộ

(Giáo giới của Hòa thượng Đường đầu Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 14-10-2020)

-----ooOoo-----

Nguồn: www.giacngo.vn 

BÀI LIÊN QUAN

Tích môn Pháp hoa  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3208 xem)

An lạc giữa biến động cuộc đời  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3032 xem)

HT.Thích Trí Quảng: "Giữ gìn và phát triển tình bạn tốt"  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 1900 xem)

Pháp sư Thánh Nghiêm nói về bí mật của tình yêu  ( Phạm Đỗ Quỳnh Châu , 1936 xem)

Hương vị giải thoát trong kinh Pháp Cú  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 3084 xem)

Nghệ thuật thuyết pháp trong kinh Pháp cú  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 1996 xem)

Mùa Vu lan đến báo đáp bốn trọng ân  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 2004 xem)

Bất biến và tùy duyên  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3588 xem)

Bố thí tài không bằng bố thí pháp  ( Hòa thượng Tịnh Không , 2276 xem)

Đại tạng kinh Phật giáo: Kho tàng văn hóa - tri thức của nhân loại  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 2392 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ