Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Vô ngã là Niết bàn

Hòa thượng Thích Thiện Siêu.   Xem: 3696 . Ngày: 09/06/2021

Đạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng bông hoa... Người xuất gia là chủ vườn, chứ không phải là người ngoại cuộc, chỉ cỡi ngựa xem hoa đã vội phê phán bình phẩm đủ cách.

Đừng kẹt Tích môn

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3892 . Ngày: 03/06/2021

GN - Phật tử cần phân biệt tu Tích môn và tu Bổn môn để không bị kẹt vào Tích môn mà không gặt hái được kết quả tốt đẹp trên bước đường tu.

Đức Phật luôn gia hộ cho chúng ta

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3680 . Ngày: 02/06/2021

GNO - Nhìn về Phật, mỗi người thấy Phật khác nhau, vì hoàn cảnh, suy nghĩ, hiểu biết của mỗi người đều khác nhau.

Thiền của bà nội trợ

Sơn Ý.   Xem: 1904 . Ngày: 01/06/2021

GN - Thật không thể tin được, gần 50 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra vẻ đẹp của những hạt đậu đỏ tươi.

Tranh chăn trâu Đại thừa

Tâm Minh Ngô Tằng Giao.   Xem: 2356 . Ngày: 31/05/2021

Đại thừa lấy việc chăn trâu dụ cho việc điều tâm, luyện tâm. Cái tâm đó, nguyên lai thuần hậu, nhưng đã bị đánh lạc mất, để nó chạy rông, buông lung theo sở thích không biết gì đến những hiểm nguy rình rập, cho nên phải tìm lại, và chế ngự cho thuần tính.

Tranh chăn trâu Thiền tông

Tâm Minh Ngô Tằng Giao.   Xem: 10300 . Ngày: 31/05/2021

Tranh chăn trâu Thiền tông gồm mười bức rất nổi tiếng được sáng tạo trong thời nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được xem như những bức họa tiêu biểu trình bày tinh hoa, cốt tủy của Thiền Trung Quốc.

Ý nghĩa của nghi lễ Tắm Phật

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3768 . Ngày: 19/05/2021

Theo lịch sử ghi nhận thì Đức Phật đản sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, thuyết pháp ở thành Ba La Nại và Ngài nhập diệt ở Câu Thi Na. Phật giáo Nguyên thủy cũng xác định cuộc đời của Đức Phật như vậy.

Ý nghĩa lễ tắm Phật

TT. Thích Lệ Trang​.   Xem: 4180 . Ngày: 19/05/2021

Cách đây 2638 năm tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ xứ trung Ấn Độ, giữa loài người chúng ta và trên trái đất xinh đẹp này, một đức Phật đã ra đời đó là đức Thích Ca Mâu Ni.

Kinh Công đức tắm Phật

Xem: 3596 . Ngày: 19/05/2021

Bộ Kinh Công đức tắm Phật do Sa-môn Thích Nghĩa Tịnh đời Đường hán dịch và được Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận dịch ra tiếng Việt.

Ý niệm công đức tắm Phật trong Đại lễ Phật Đản

Thích Tâm Mãn.   Xem: 4528 . Ngày: 19/05/2021

Lễ tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong Kinh Dục Phật Công Đức có chép: "...Đức Phật còn dạy rằng, nhờ việc tắm tượng như thế, chúng sanh trong hiện đời được nhiều phước báu thù thắng, sở nguyện thành tựu, quyến thuộc được an ổn, mau thành chánh giác."

[Video] Phật về trên đỉnh Chân như (Hòa thượng Thích Giác Toàn thuyết giảng)

Giác ngộ TV.   Xem: 1260 . Ngày: 16/05/2021

GNO - Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hòa thượng còn là tác giả của nhiều tác phẩm thơ ca đã xuất bản hơn 40 năm qua với bút danh Trần Quê Hương.

Đức Phật khuyên A-la-hán hành Bồ-tát đạo, cầu Vô thượng giác

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3897 . Ngày: 07/05/2021

GN - Có thể nói các vị Bồ-tát lớn thọ sanh đều có chủ ý, vì các Ngài đã chứng Vô sanh, được giải thoát rồi, nhưng hiện lại sinh tử để có điều kiện thực tập pháp Phật giúp trí tuệ tăng thêm và làm thêm việc phước đức.

Lời Phật dạy - Quyển I - Chương hai: Quả báo thiện ác

Tuệ Liên.   Xem: 4699 . Ngày: 17/04/2021

Xưa kia, ở nước Kế Tân Tây Vực, có một vị cao Tăng tên là Ly Việt, ở trong hang động trên một đỉnh núi tu hành, công phu thiền định rất chuyên cần, chứng đắc quả A la hán. Tuy Ngài đã chứng Thánh quả, nhưng vẫn tinh cần tu trì không ngừng, thời gian ngủ nghỉ rất ít

Tinh thần Phật giáo Đại thừa

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3536 . Ngày: 17/04/2021

Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy đánh dấu mốc từ khi Đức Phật thành đạo đến khi Đức Phật vào Niết-bàn. Và sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, Phật giáo được truyền bá theo hai con đường, một con đường truyền xuống phía Nam Ấn Độ gọi là Nam truyền Phật giáo và con đường truyền lên phía Bắc Ấn Độ gọi là Bắc truyền Phật giáo.

Phật pháp tại thế gian

Hòa thượng Thích Thanh Từ.   Xem: 2109 . Ngày: 17/04/2021

Nếu đức Phật ban phước xuống họa thì không có nhân quả nữa. Thế nên quí vị phải hiểu rõ điều này, mà tự chịu trách nhiệm về những hành vi tạo nghiệp của mình.

Lời Phật dạy - Quyển I

Tuệ Liên.   Xem: 4619 . Ngày: 15/04/2021

Tam tạng Kinh điển của Phật giáo có số lượng rộng lớn, nội dung thâm thuý, sâu sắc, chẳng những ghi lại và giới thiệu một cách có hệ thống toàn bộ tri thức liên quan đến Phật giáo, mà lại còn chuyên chở rất nhiều câu chuyện sinh động, linh hoạt, ngụ ý sâu xa, có thể làm cho chúng sanh mở khai trí tuệ,

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Thích Trung Định.   Xem: 1980 . Ngày: 14/04/2021

GN - Giáo pháp hay kinh điển là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý, là sự thật, là những gì Đức Phật chứng ngộ, khám phá và tuyên thuyết, mang lại sự an lạc giải thoát cho người hành trì.

Tranh chăn trâu qua cái nhìn của luận Đại thừa khởi tín

Chân Hiền Tâm.   Xem: 1916 . Ngày: 13/04/2021

NSGN - Các tranh chăn trâu đó là các tranh thấy trâu, được trâu, chăn trâu, cỡi trâu về nhà, mất trâu còn người và người trâu đều mất.

Truyền thống nhập thế sinh động của Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 2196 . Ngày: 23/03/2021

NSGN - Với tuệ giác Tam minh mà Đức Phật thực chứng dưới cội bồ-đề, Ngài không chỉ dạy chúng ta thấy và hiểu đúng như thật của sự vật. Ngài còn vạch ra con đường cho chúng ta hiểu và sống đúng như thật, để mang an vui lợi ích cho đời.

Hãy tỏ ra mình là Phật tử

Hòa thượng Thích Trí Quang.   Xem: 3472 . Ngày: 22/03/2021

GNO - Bài viết này của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, được phổ biến cách đây gần 3/4 thế kỷ, gần 70 năm về trước, trong bối cảnh chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Giác Ngộ Online trích giới thiệu lại cùng quý bạn đọc.

Đ1234567C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ