Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Hiện Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Xem: 3290 . Đăng: 17/07/2023In ấn
 

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Hiện Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

 
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh;
Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận và huyện Bắc Bình;
Kính bạch Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ;
Kính bạch Chư Tôn đức Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận;
Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni;
Kính thưa Quý đại diện Chính quyền;
Thưa Quý Phật tử và Môn đồ Pháp quyến!
Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Hiện Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân đến đài hỏa táng để trà tỳ, chúng tôi xin thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, có đôi lời tưởng niệm.
Kính bạch Giác linh Ni trưởng!
Với túc duyên đầy đủ, Ni trưởng Hiện Liên được sinh ra và lớn lên trong một gia đình kính tin Tam bảo tại xứ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Rồi đến khi duyên lành hội đủ, chốn cửa không xả tục cầu chơn, nương hạnh Khất sĩ lập nguyện độ sanh, Ni trưởng đã xuất gia với Sư bà Thuận Liên, tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên, trong sắc thắm Huỳnh y giải thoát, quyết chí xuất trần, thực hành phạm hạnh. Quả thật:
 
“Gương xưa biết mấy nhiêu đàng
Bây giờ xem lại rõ ràng là đây”.
 
Kể từ đó, mảnh Ca sa bình bát, hành trì hạnh Khất sĩ, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca, hoằng truyền nhân thế. Đạo vàng một thuở, kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ thầy truyền trì Tổ Đạo, làm cho Đạo vàng xán lạng, báo đáp Tứ ân.
Từ những ngày đầu khi vừa xuất gia học đạo, Ni trưởng luôn tinh cần tinh tấn tu tập, giữ gìn phạm hạnh, trau dồi Giới Đức, nên luôn được Thầy thương bạn mến.
Rồi đến khi bổ xứ du phương hành đạo, lần lượt trải qua các miền Tịnh xá thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và dừng chân lại Tịnh xá Ngọc Vân, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Với trách nhiệm và bổn phận của người Trụ trì, giữ gìn và phát triển ngôi Tam bảo, Ni trưởng đã tiếp độ Ni chúng, hướng dẫn Phật tử tu tập theo Chánh pháp, đồng thời nỗ lực trùng tu ngôi Tịnh xá Ngọc Vân khang trang, tốt đẹp, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung, Hệ phái Khất sĩ nói riêng, xứng đáng là cơ sở Giáo hội tại địa phương, là nơi quy ngưỡng, lễ bái của đồng bào Phật tử.
Với tâm nguyện độ sanh, đức độ từ hòa, mỗi lời nói, việc làm của Ni trưởng đều thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thuận xuôi dòng bản thể. Vì thế, trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng đã nhận thâu nhiều đệ tử xuất gia và tại gia.
Đối với các Phật sự của Hệ phái và Tổ đình, có thể nói trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn đóng góp nhiệt tình, tích cực, những mong Hệ phái và Tổ đình ngày một phát triển tốt đẹp, trang nghiêm và vững mạnh.
Đối với Phật sự tại địa phương, trên cương vị Viện chủ, Ni trưởng đã hướng dẫn Ni sư Viên Liên cùng Ni chúng và Phật tử thực hiện nhiều Phật sự, nhất là công tác từ thiện, an sinh xã hội, góp phần đem lại an lạc cho đồng bào và Phật tử. Thế mới biết:
 
“Hương thơm gốc bởi có trầm
Giàu sang trước bởi gốc tâm tu hiền
Cho người cơm áo của tiền
Như dồn tiền của lưu truyền hậu lai”.
(Ni trưởng Hạnh Liên)
 
Trên bước đường Hoằng pháp lợi sanh, những tưởng Ni trưởng còn trụ thế lâu hơn nữa để tiếp tục thực hành phạm hạnh, truyền lưu Chánh pháp Thích Ca, Đạo vàng Khất sĩ Việt Nam. Nào ngờ đâu, một thoáng vô thường, trần gian là cõi tạm, thân tứ đại trả về tứ đại, Ni trưởng đã mãn nguyện Ta bà thu thần viên tịch, để lại bao niềm kính tiếc khôn nguôi cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Môn đồ đệ tử và Phật tử gần xa.
Kính bạch Giác linh Ni trưởng!
Kể từ đây, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, huyện Bắc Bình, Hệ phái Khất sĩ nói chung, Ni giới Khất sĩ nói riêng vĩnh viễn mất đi một Pháp lữ đức độ, giới hạnh tinh chuyên; chúng đệ tử mất đi một bậc Ân sư khả kính. Hỡi ơi! “Một phút vô thường đèn lịm tắt. Đạo đời tự tại ngát hương bay”. Công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng sẽ là bài học, là tấm gương quý cho Ni chúng, đệ tử noi gương tu tập và hành đạo.
Trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Chúng tôi những người bạn đồng hành, đồng sự của Ni trưởng, xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Ni trưởng. Kính nguyện Giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh Cao đăng Phật quốc, không quên nguyện lực, trở lại ta bà, nối chí Tổ sư, thừa hành Phật sự, Khất sĩ muôn đời tỏ rạng. Như Đức Tổ sư đã dạy:
 
“Một kiếp tu hành ngàn đời rảnh khổ
Một thời ngộ đạo vạn thuở an vui".
 
Kính mong Giác linh Ni trưởng thùy chứng giám.
Xin bái biệt Ni trưởng!
 
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha tát.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ