Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Điếu văn BTS GHPGVN huyện Bắc Bình

Xem: 2858 . Đăng: 17/07/2023In ấn

 

Điếu văn Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Bình

 

 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bái bạch trên Chư tôn Hòa thượng chứng minh.
Ngưỡng bạch Chư Tôn đức trong Ban tổ chức Tang lễ, Chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện tiền.
Kính thưa quý môn nhơn pháp quyến cùng quý thiện tín Phật tử.
Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2023 (nhằm ngày 28 tháng 5 năm Qúy Mão), chúng con/chúng tôi xin mạn phép đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Bình, giờ này đối trước Giác linh đài của Cố Ni trưởng kính dâng lên lời tưởng niệm.
Ngưỡng mong Chư Tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh và Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.
Kính thưa Giác linh Ni trưởng!
“Hạnh mãn biến thập phương, chiếu phá mê luân, đạt thành Hoa tạng xứ,
Nghiêm quang châu pháp giới, xung khai huệ nhật, viên nhập Giải thoát môn.”
Than ôi!
Trời Bắc Bình, mưa sầu rơi nặng hạt,
Đất Bình Thuận, gió thảm thổi từng cơn.
Ngọc Vân đường, sáng nay lặng lẽ từng hồi chuông,
Tâm Ấn tự, chiều về nghẹn ngào mấy nhịp mõ.
Hỡi ôi!
Hoa cau ngoài vườn, mùi hương còn vương trong gió,
Bóng trăng đầu ngõ, ánh sáng hãy chiếu khắp vùng.
Ấy vậy mà!
Giờ này,
Bậc Ni trưởng đã vào cõi vô tung,
Phút ấy,
Người Nữ tử liền về miền bất diệt.
Để lại nhân gian muôn ngàn luyến tiếc,
Và đệ tử vạn nỗi xót xa.
Đối với người!
Niệm Phật, tụng kinh với quét nhà chẳng khác, Chấp lao, phục dịch cùng tọa thiền không rời. Giới hạnh mỗi mỗi trau dồi, Đạo tâm luôn luôn củng cố.
Đêm ngày, cung cúc hầu thầy không nề khó khổ, Sớm tối, dắt dìu huynh đệ chẳng chút lao lung.
Quả thực,
Công hạnh của người nói mãi đến tận cùng,
Giới đức của người kể sao cũng không hết.
Năm 1970, người được đăng đàn thọ cụ túc,
Trở thành hàng Thích nữ Như Lai,
Đại thệ từ đấy hoằng khai,
Bổn nguyện sau này hun đúc.
Tiếp độ vô số các bậc ni tài,
Hoàn thành sứ mệnh khế vãng khai lai,
Tiếp nối nhiệm vụ truyền đăng tục diệm.
Cả cuộc đời cần kiệm, Suốt một kiếp tinh chuyên.
Quả thực!
Người đã làm rạng rỡ Tâm Ấn đèn thiền,
Và khiến cho huy hoàng Ngọc Vân tổ ấn.
Thế rồi,
Một ngày mưa trên phố vắng,
Nghe như tiếng sét ngang trời.
Tịnh Xá Ngọc Vân, chén ngọc vừa rơi,
Thiền đường Ngọc Vân, sao Huê vội tắt.
Ôi thôi!
Bậc chân nhân đã mất,
Vị Ni trưởng vừa đi.
Tám mươi lăm Xuân thì,
Năm ba mùa kiết hạ.
Hôm nay đại chúng đau lòng xót dạ,
Kính tiễn một bậc Ni trưởng đạo hạnh tinh nghiêm,
Giờ đây,
Tê tái cả rừng thiền,
Đớn đau từng ngọn cỏ.
Ngưỡng duy,
Giác linh Ni trưởng
Vọng, chơn đã rõ,
Hắc, bạch phân minh,
Nhẹ khứ Tây trình,
Thảnh thơi Đông độ.
Và gia hộ,
Hiếu quyến trên dưới một lòng,
Phát huy tổ ấn tông phong,
Tiếp nối ngọn nguồn mạng mạch.
Đôi lời cẩn bạch,
Giác giả xa trông,
Đại chúng một lòng,
Nhất tâm kính niệm.
Duyên đã mãn người về với Phật,
Tôn đức Tăng kính bái tiễn người,
Ngoài trời, mưa nhẹ hạt rơi,
Mong người xả báo, thảnh thơi du hành,
Hữu duyên hóa độ chúng sanh,
Góp phần xây dựng an lành nhân gian".
 
Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Bình
Kính tưởng niệm và tiễn biệt.
 
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ