Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Báo cáo Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 14 của chư Ni Giáo đoàn III

Tác giả: Ban Thư ký khóa tu.  
Xem: 758 . Đăng: 06/05/2022In ấn

 

 

Báo cáo Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 14 của chư Ni Giáo đoàn III

 

 

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Trước hết, chư hành giả chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn thiền đức. Chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Ngài, đã luôn lưu tâm, dìu dắt mỗi bước chân của chúng con trên con đường đạo bằng nhiều phương cách và một trong những phương cách ấy, chính là chỉ dạy tổ chức khóa “Sống chung tu học”, để gom tụ Ni chúng chúng con cùng về tu học, được nghe giáo giới, khuyến tấn từ các bậc Thầy Hiền. Hiện tại, do dịch bệnh vẫn còn nhiều hệ lụy nên Ban Tổ chức tiếp tục mở khóa tu lần thứ 14 trực tuyến, kế thừa sự tổ chức thành công khóa tu lần trước vào hồi tháng 10 năm 2021.

 

 

Mười ngày tu trôi qua nhanh, song sự chuyển hóa sau 10 ngày tu trong chúng con, quả thật vẫn còn đang rất chậm. Tuy nhiên để đánh dấu 10 ngày nỗ lực tu học của đại chúng, chúng con kính trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn, chư Tôn đức trong Ban Cố vấn khóa tu chứng minh và đại chúng tường tri.

 

 

Chúng con xin được trình bày 5 ý chính từ khóa “Sống chung tu học” lần thứ 14 này, được tổ chức trên Hệ thống trực tuyến, từ ngày 25/4 - mùng 04/5/2022 tức từ ngày 25/3 – mùng 04/4/ Nhâm Dần, như sau.

 

1/ Ban Giáo thọ

 

 

Cũng như khóa tu lần trước, lần này, chúng con cung thỉnh Ban chứng minh, Ban Giáo thọ là chư vị Tôn túc Trưởng lão từ Hệ phái Phật giáo Khất sĩ và lãnh đạo GĐ III chứng minh, giáo giới, thuyết giảng kinh pháp, hỗ trợ khóa tu:

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM TWGHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh GĐ III; HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ  III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III; HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Tăng sự GĐ III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Kinh tế tài chánh GĐ III; TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III; TT. Giác Phổ - Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Văn hóa GĐ III; TT. Giác Hoàng - Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, Cố vấn nội dung khóa tu; ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký Ban Tăng sự kiêm Trưởng ban Truyền thông thông tin GĐ III; ĐĐ. Minh Sơn GĐ IV - trú xứ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.HCM); ĐĐ. Minh Tuế GĐ II - trú xứ Tịnh xá Ngọc Thuận (Phan Rang, Ninh Thuận); ĐĐ. Giác Sanh - trú xứ Tịnh xá Ngọc Sơn (Tuy Phước, Bình Định); ĐĐ. Giác Tuyên - Phó Thư ký, Phó ban Văn hoá GĐ III; ĐĐ. Giác Thống - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Huy (Ninh Hòa, Khánh Hòa).

 

 

Và ba vị Ni trưởng: NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Đền Liên - Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Cảnh Liên - Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III. Cùng chư vị Ni trưởng, Ni sư Hội đồng Tỳ-kheo-ni Ni giới GĐ III tham dự chứng minh. Và Ban Thư ký chúng con làm việc có: NS. Hiếu Liên - Chánh Thư ký Ni giới GĐ III, NS. Hòa Liên và SC. Hoa Liên.

 

2/ Số lượng hành giả

Về số lượng chư Ni tham dự khóa tu lần này cũng tương tự lần trước. Có 152 vị hiện diện, trong đó có 10 vị Ni trưởng, 113 Tỳ-kheo-ni, 3 vị Thức-xoa, 15 Sa-di-ni, 11 tập sự nữ, câu hội từ 45 trú xứ Ni.

 

 

3/ Chương trình tu học

Về chương trình tu học trên không gian mạng cũng như khóa trước: có 28 thời thiền tọa, 20 thời tụng niệm, 20 thời học pháp, 4 buổi đại chúng sám hối, 5 buổi thảo luận nhóm, 2 buổi họp tích hợp kinh nghiệm xây dựng Ni đoàn.

 

 

Những ngày đầu khóa, trong thời thiền, Ni chúng được TT. Giác Hoàng đồng hành, hướng dẫn tuần tự pháp niệm hơi thở, đồng thời phân tích một số trích đoạn Chơn lý trong bài Y bát chơn truyền, Ăn chay, Nhập định để chư Ni nắm bắt rõ đường lối tu học và hành đạo của Tổ Thầy.

- Các thời thiền hành, thọ trai trong chánh niệm tự tu tại mỗi trú xứ cũng luôn được chư Tôn đức Giáo thọ và Ban Tổ chức nhắc nhở Ni chúng cần có ý thức tự giác.

 

 

4/ Nội dung giảng dạy giáo pháp

Trong thời khóa học kinh sáng sớm, từ 5g00 - 6g00, Ni chúng đã học được 4 Kinh Trung bộ, gồm: Đại kinh Rừng Sừng Bò, số 32 do Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới giảng giải; Kinh Hạnh con chó, số 57 do ĐĐ. Minh Tuế GĐ II giảng; Kinh Vô Úy Vương Tử, số 58 do ĐĐ. Giác Sanh giảng; và Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Am-bà-la, số 61 do ĐĐ. Minh Sơn GĐ IV giảng.

 

 

Ngoài chương trình học kinh Trung bộ, Ni chúng được học pháp vào buổi sáng từ 8h00 - 9g30, đồng thời được nhắc nhở từ chư Tôn đức Tăng-Ni trong Hệ phái và trong Giáo đoàn.

 

 

Pháp yếu từ việc hành trì giới hạnh, phát triển định tuệ, đến việc hành đạo, phụng sự như thế nào cho thích hợp với xã hội ngày nay được triển khai rất rõ ràng từ chư Tôn đức:

+ Sáng ngày tu thứ nhất: HT. Giác Trí giảng giải “Kinh Người biết sống một mình.”

+ Chiều ngày tu thứ 2: TT. Giác Hoàng đãi lao cho HT. Giác Thành chia sẻ “Tinh thần học pháp học, pháp hành và báo đền ân đức Tam bảo.”

+ Sáng ngày tu thứ 3: NT. Hiệp Liên thăm và khuyến tấn đại chúng những điều cần nói, cần làm ngay thời điểm hiện tại mà mỗi vị Ni cần ý thức rõ để hành trì có hiệu quả.

+ Sáng ngày tu thứ 4: HT. Giác Trong trao cho Ni chúng thời pháp thoại với tựa đề: “Bài học chơn lý trong cuộc sống.”

+ Sáng ngày tu thứ 5: TT. Giác Viễn chia sẻ thời pháp thoại “Ba yếu tố chữa lành tâm bệnh” đó là thực hành 3 pháp: Tùy chỉ, tùy quán và tùy xả.   

+ Sáng ngày tu thứ 6: TT. Giác Phổ với bài nói chuyện: “Hành đạo như thế nào để phù hợp với chánh pháp” nhấn mạnh hướng đi cho người con Khất sĩ.

+ Sáng ngày tu thứ 7: ĐĐ. Giác Nhường nhắn nhủ đến chư Ni trẻ đang trụ trì và sắp ra trụ trì với pháp thoại: “Suy nghĩ về tình thân trong mỗi trú xứ.”

+ Sáng ngày tu thứ 8: HT. Giác Minh thăm và sách tấn Ni chúng GĐ III bằng cả tấm lòng từ ái của bậc thầy và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực của bậc Trưởng huynh trong Giáo đoàn.

+ Sáng ngày tu thứ 9: HT. Giác Pháp chia sẻ ý pháp: “Yếu tố hỷ lạc trong đời sống xuất gia.”

+ Sáng ngày tu thứ 10: TT. Giác Hoàng đọc và giảng giải bài Thần mật, số 25 trong Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

 

 

4/ Các thời thảo luận nhóm, sám hối, họp chúng

- Trong khóa tu này, Ban Tổ chức vẫn giữ thời thảo luận nhóm để chư Ni có thể nói lên tâm nguyện tu hành, phụng sự chúng sinh. Có một điều khác, đó là trong các khóa trước, chúng con cung thỉnh chư Ni trưởng trình bày, còn trong khóa này, chúng con mời các vị Ni ở thế hệ kế thừa, cũng có thể gọi là thế hệ trung gian vừa là gạch nối của các bậc Ni trưởng cao hạ, tu học trước 1975 và các Ni trẻ thế hệ 8x, 9x.

- Những điều chưa bao giờ thổ lộ nay được khích lệ trình bày, vừa xua tan những nội kết bấy lâu trong tâm, vừa để truyền trao kinh nghiệm cho hậu bối, vừa đánh thức tâm nguyện mến đạo, phụng sự đạo pháp của quý Ni sư, Sư cô, vừa để các bậc thầy có thêm kinh nghiệm dạy chúng, dạy đệ tử.

- Trong khóa tu lần này, có 4 thời sám hối để Ni chúng có dịp thỉnh nguyện nhận lỗi. Đó là các buổi chiều ngày tu thứ 3, thứ 6, thứ 8 và thứ 10. Sau thời sám hối, các vị đã mở được những gút mắt và phát nguyện làm mới chính mình từ đây.

- Dưới sự cố vấn, hỗ trợ của TT. Giác Hoàng, Ni chúng cũng có 2 buổi chiều họp chúng từ 3g30 đến 5g00 để giải quyết những vấn đề cần thiết của Ni chúng trong các khu vực, cũng như tại trú xứ. Trong sáu tháng qua, tình hình tu học của chư Ni cũng bình ổn, tuy nhiên cũng có nhiều vị Ni sức khỏe không tốt, thậm chí nhập viện.

- Mỗi khóa tu, Ni giới chúng con ổn định dần dần Luật định của Ni đoàn. Nhiều vấn đề, chúng con vẫn chưa thể giàn xếp được ngay nhưng cũng bắt đầu có những dấu hiệu tiến triển tích cực.

 

 

5/ Nhận xét chung về tinh thần tu học

- Các hành giả đã đăng ký khóa tu đều tham dự các thời khóa tu khá đầy đủ. Các vị có duyên sự không tham gia được hầu như đều nhắn tin lên Nhóm Ni giới GĐ III để xin phép, trình bạch rõ ràng nguyên nhân không thể tham dự thời tu. Điều này cho thấy, phần lớn chư Ni ý thức được nghiêm luật của khóa tu cần tuân thủ đúng mức.

- Thừa tiếp sự thành công của khóa tu trực tuyến lần thứ 13, trong khóa tu lần này Ni chúng đã khá quen với các ứng dụng công nghệ nghe pháp trực tuyến nên vào học đúng giờ, ngồi học pháp trang nghiêm và ghi chép khá tốt làm cho tinh thần tu học hiệu quả hơn.

 

 

- Tuy nhiên, cũng có một vài trú xứ chưa sắp xếp công việc và thời gian ổn định nên các Ni vắng mặt hoặc vào trễ. Điều này kính mong chư Ni rút kinh nghiệm trong các khóa tới, vì suốt khóa tu, chư Tôn đức đã nhiều lần nhắc nhở rằng khóa tu mở ra là đem lại lợi ích cho hành giả tham dự, hay nói cách khác, tham dự khóa tu là có lợi ích cho chính mình và mình cũng được tạo được một chút phước đó là đóng góp vào sự duy trì, hưng thịnh của Ni đoàn, Tăng đoàn, hàng Tăng bảo.

***

Các pháp không ngừng biến chuyển nhưng dường như trong giai đoạn này biến chuyển nhanh hơn. Thế giới đang đổi thay nhưng dường như sự đổi thay trong lúc này khiến cho nhiều bất an hơn. Chúng con được an trú trong khóa tu học 10 ngày như thế này, thật là một hạnh phúc lớn!

 

 

Khóa tu trực tuyến có nhiều lợi ích cho người tự giác tu tập, nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập cho những vị ý chí chưa kiên định. Tuy tu tập từ xa khó rèn luyện các tâm kham nhẫn, hòa hợp, buông xả và nhiều tâm lành khác nhưng cũng giúp chúng con bớt lao xao bên ngoài, quan tâm hơn đến việc học pháp, ý thức được trong tu học, việc phát triển Giới - Định - Tuệ nơi tự thân là điều rất quan trọng.

 

 

Câu chuyện thuở xưa, lúc đức Phật cho Ni giới xuất gia, thành lập Ni đoàn luôn in đậm trong tâm trí của chúng con. Ba lần bốn lượt, Tổ sư Ni Kiều-đàm-di xin đức Phật cho chư Ni được xuất gia tu học nhưng đều bị từ chối. Sau cùng, được Tôn giả Ānanda đảnh lễ cầu xin cho, đức Phật đồng ý cho người nữ xuất gia tu học trong Tăng đoàn với điều kiện phải tuân giữ Tám kính pháp. Từ sự kiện lịch sử này, chúng con thấu hiểu lòng từ bi của đức Phật đối với chư Ni và ngày nay là lòng từ bi của Tổ Thầy đối với chúng con. Chúng con nguyện thay đổi chính mình mỗi ngày tốt hơn, xứng đáng là những người con gái của đức Phật, người con trong Giáo hội.

 

 

Chúng con vừa trình bạch lên chư Tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng nghe việc tu tập và học pháp của chúng con trong 10 ngày qua. Thời gian có giới hạn, biển pháp không ngằn mé, nghiệp lực của chúng sinh lại sâu dày, chúng con sẽ cố gắng thực hành giáo pháp không để ngày tháng luống qua vô ích.

 

 

Chúng con thành kính đảnh lễ cảm niệm ân đức vô lượng của chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, chư Ni trưởng Giáo thọ, lãnh đạo Hệ phái và Giáo đoàn. Ngưỡng nguyện quý ngài có nhiều sức khỏe, thọ mạng dài lâu để chỉ dạy, giúp đỡ chúng con trên con đường tu học. Chúng con xin được nói lời tri ân đến ĐĐ. Giác Thống và Ban Kỹ thuật đã thức khuya dậy sớm đồng hành, hỗ trợ hết mình phần kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn quý Phật tử đã ủng hộ về mặt này hay mặt khác để khóa tu được diễn ra tốt đẹp.

 

 

Kính chúc chư Tôn đức Ni và toàn thể Ni chúng thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, đạo lộ tự giác - giác tha sớm thành tựu. Kính chúc quý Phật tử thân tâm an vui, Phật hóa được gia đình, một lòng siêng năng học và hành giáo pháp, làm gương mẫu cho quyến thuộc, xóm giềng, xã hội noi theo, vừa lợi mình vừa lợi người.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

 

 

 

 

Ban Thư ký khóa tu

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL.2567 - DL.2023

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ