Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Học thơ Sư bà con nguyện tu học tinh tấn

Tác giả: Tiểu Nhu.  
Xem: 3546 . Đăng: 11/05/2015In ấn

HỌC THƠ SƯ BÀ
CON NGUYỆN TU HỌC TINH TẤN
 

Tiểu Nhu

Chùa Thuận Phước

 

 

Sư Bà Đệ nhất Ni trưởng, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, sanh ngày 19.3.1923 và viên tịch ngày 19.3.1987, ngày sanh và ngày viên tịch giống nhau, thật là một điều đặc biệt. Sư Bà là người đệ tử Ni đầu tiên của đức Tổ Sư. Khi đức Tổ sư vắng bóng, Sư Bà đã trực tiếp lãnh đạo Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam, là cội cây chở che cho chúng sanh trên bước đường tu học.

Sư Bà là nhà thơ, nhà đạo và là một người yêu nước, yêu dân tộc. Tinh thần đó đã thể hiện qua câu thơ:

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương.

 

Sư Bà làm rất nhiều thơ kệ, con cũng học thuộc được rất nhiều bài, nhưng trong đó con tâm đắc nhất là bài Xuất Gia.

 

Chỉ có phương tu dẫn độ người,

Mình lên bờ giác được an nơi,

Đưa tay đón tiếp người mê đắm,

Mới gọi là phương thuốc cứu đời.

 

(NT Huỳnh Liên – Xuất Gia)

 

Trong các câu thơ trên Sư Bà đã nói ra:

Chỉ có tu hành tinh tấn mới dẫn độ người, không phải Sư Bà nói độ một người mà Sư Bà nói độ tất cả chúng sanh. Người tu học tinh tấn mới là đệ tử chân chánh của Đức Phật và lúc đó mình sẽ độ tất cả chúng sanh đang đau khổ ở đời, chữ tu có nghĩa là sửa và tiến lên. Sư Bà làm những bài thơ để nói lên những chúng sanh đang chìm đắm ở đời phải tinh tấn tu học, noi theo gương hạnh của chư Phật, chư Bồ tát. Khi mình tinh tấn tu học rồi thì mình sẽ được bước lên bờ giác an vui, lúc đó mình mới có thể tiếp đón cứu vớt những người mê đắm trong biển khổ.

Trong bài xuất gia, Sư Bà lại phát nguyện chở chiếc thuyền rước độ người trầm mê:

 

Bao giờ đạo quả đúng cơ duyên,

Phật chứng cho con chở chiếc thuyền.

Về bến xưa con rước độ,

“CHÚNG SANH THOÁT KHỔ” trọn lời nguyền.

 

(NT Huỳnh Liên – Xuất Gia)

 

Câu này nói lên ý nghĩa, nếu Sư Bà đã tu thành Bồ tát, đã đắc đạo quả, thì xin Đức Phật chứng cho Ngài sẽ chở chiếc thuyền quay lại cõi trần ai đau khổ để rước độ chúng sanh. Sư Bà sẽ hóa độ cho hàng đệ tử Ni chúng xuất gia và hàng đệ tử tại gia. Sư Bà đã lên đến bến bờ thì Sư Bà sẽ rước độ chúng sanh. Sư Bà giờ đây đã thành bậc Bồ tát và giúp những chúng sanh trọn lời nguyện của mình. Không phải Sư Bà giúp chúng sanh nào cũng được, những người nào mà biết tu biết đạo, Sư Bà mới có thể giúp. Những người nào mà không biết tu biết đạo thì Sư Bà sẽ ráng giúp nhưng giúp không được thì thôi.

Việc này không phải dễ, ai tu cũng đã trải qua những cảnh gian lao cực khổ, chúng con đã ráng để tu tiến lên, nhưng giờ đây chúng con đã sướng rất nhiều, chúng con muốn gì Phụ, Thầy đều cho. Chúng con nhờ ân đức giáo dưỡng của các bậc Thầy mà tu tiến lên trên bước đường tu học. Con hứa sẽ khuyên những chúng sanh ráng tu để có thể đến bờ giác.

Con hứa sẽ mãi mãi làm theo gương hạnh của Sư Bà để xứng đáng công ơn giáo dưỡng của Tổ Thầy. Sư Bà đã dạy cho hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia:

 

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

 

Chúng con phát nguyện tu hành giống như lời dạy của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng. Quý Sư Bà, Sư Cô, Sư Phụ, Sư Thầy đã giảng cho con nghe về Phật pháp, về cuộc đời và công hạnh của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng để chúng con dõng mãnh bước trên con đường tu học, tu học mới chính là loại phương thuốc để cứu đời. Chúng con hứa sẽ tu tiến lên, bước theo chân của các bậc Tổ Thầy và lúc đó con sẽ vớt lên những người đang chìm đắm.

 

Con có một bài thơ kính dâng lên Sư Bà.

Bốn chục năm trường chẳng quản công

Vườn hoa chánh đạo đã ươm trồng

Chúng sanh chứng ngộ sang bờ giác

Hạnh nguyện cao vời nở rộ bông.

 

Bốn chục năm Sư Bà giảng dạy,

Đưa chúng sanh chứng nhập chân như,

Lời Kinh vẫn vọng lời Từ Phụ,

Nhân thế còn noi gót Đạo Sư.

 

(Tác giả)

BÀI LIÊN QUAN

Tỉnh mộng  ( Tiểu Chơn , 2540 xem)

Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha  ( Tịnh Thanh , 2512 xem)

Nghe lời thơ kệ nhiệm màu - Con phát nguyện xuất gia  ( Tịnh Thành , 10531 xem)

Con nguyện  ( Tiểu Duy , 2945 xem)

Uống nước nhớ nguồn  ( Liên Hộ , 2388 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Đóa sen cao quý mãi tỏa sáng  ( Đoan Hạnh , 2456 xem)

Cảm niệm hạnh đức của Ni trưởng đệ nhất  ( Tâm Liên , 2608 xem)

Tưởng nhớ công ơn Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2312 xem)

Tưởng niệm Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2100 xem)

Những dòng tâm cảm về Sư bà Bổn sư  ( Hiếu Liên , 2720 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ