Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Học thơ Sư bà con nguyện tu học tinh tấn

Tác giả: Tiểu Nhu.  
Xem: 4210 . Đăng: 11/05/2015In ấn

HỌC THƠ SƯ BÀ
CON NGUYỆN TU HỌC TINH TẤN
 

Tiểu Nhu

Chùa Thuận Phước

 

 

Sư Bà Đệ nhất Ni trưởng, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, sanh ngày 19.3.1923 và viên tịch ngày 19.3.1987, ngày sanh và ngày viên tịch giống nhau, thật là một điều đặc biệt. Sư Bà là người đệ tử Ni đầu tiên của đức Tổ Sư. Khi đức Tổ sư vắng bóng, Sư Bà đã trực tiếp lãnh đạo Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam, là cội cây chở che cho chúng sanh trên bước đường tu học.

Sư Bà là nhà thơ, nhà đạo và là một người yêu nước, yêu dân tộc. Tinh thần đó đã thể hiện qua câu thơ:

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương.

 

Sư Bà làm rất nhiều thơ kệ, con cũng học thuộc được rất nhiều bài, nhưng trong đó con tâm đắc nhất là bài Xuất Gia.

 

Chỉ có phương tu dẫn độ người,

Mình lên bờ giác được an nơi,

Đưa tay đón tiếp người mê đắm,

Mới gọi là phương thuốc cứu đời.

 

(NT Huỳnh Liên – Xuất Gia)

 

Trong các câu thơ trên Sư Bà đã nói ra:

Chỉ có tu hành tinh tấn mới dẫn độ người, không phải Sư Bà nói độ một người mà Sư Bà nói độ tất cả chúng sanh. Người tu học tinh tấn mới là đệ tử chân chánh của Đức Phật và lúc đó mình sẽ độ tất cả chúng sanh đang đau khổ ở đời, chữ tu có nghĩa là sửa và tiến lên. Sư Bà làm những bài thơ để nói lên những chúng sanh đang chìm đắm ở đời phải tinh tấn tu học, noi theo gương hạnh của chư Phật, chư Bồ tát. Khi mình tinh tấn tu học rồi thì mình sẽ được bước lên bờ giác an vui, lúc đó mình mới có thể tiếp đón cứu vớt những người mê đắm trong biển khổ.

Trong bài xuất gia, Sư Bà lại phát nguyện chở chiếc thuyền rước độ người trầm mê:

 

Bao giờ đạo quả đúng cơ duyên,

Phật chứng cho con chở chiếc thuyền.

Về bến xưa con rước độ,

“CHÚNG SANH THOÁT KHỔ” trọn lời nguyền.

 

(NT Huỳnh Liên – Xuất Gia)

 

Câu này nói lên ý nghĩa, nếu Sư Bà đã tu thành Bồ tát, đã đắc đạo quả, thì xin Đức Phật chứng cho Ngài sẽ chở chiếc thuyền quay lại cõi trần ai đau khổ để rước độ chúng sanh. Sư Bà sẽ hóa độ cho hàng đệ tử Ni chúng xuất gia và hàng đệ tử tại gia. Sư Bà đã lên đến bến bờ thì Sư Bà sẽ rước độ chúng sanh. Sư Bà giờ đây đã thành bậc Bồ tát và giúp những chúng sanh trọn lời nguyện của mình. Không phải Sư Bà giúp chúng sanh nào cũng được, những người nào mà biết tu biết đạo, Sư Bà mới có thể giúp. Những người nào mà không biết tu biết đạo thì Sư Bà sẽ ráng giúp nhưng giúp không được thì thôi.

Việc này không phải dễ, ai tu cũng đã trải qua những cảnh gian lao cực khổ, chúng con đã ráng để tu tiến lên, nhưng giờ đây chúng con đã sướng rất nhiều, chúng con muốn gì Phụ, Thầy đều cho. Chúng con nhờ ân đức giáo dưỡng của các bậc Thầy mà tu tiến lên trên bước đường tu học. Con hứa sẽ khuyên những chúng sanh ráng tu để có thể đến bờ giác.

Con hứa sẽ mãi mãi làm theo gương hạnh của Sư Bà để xứng đáng công ơn giáo dưỡng của Tổ Thầy. Sư Bà đã dạy cho hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia:

 

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

 

Chúng con phát nguyện tu hành giống như lời dạy của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng. Quý Sư Bà, Sư Cô, Sư Phụ, Sư Thầy đã giảng cho con nghe về Phật pháp, về cuộc đời và công hạnh của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng để chúng con dõng mãnh bước trên con đường tu học, tu học mới chính là loại phương thuốc để cứu đời. Chúng con hứa sẽ tu tiến lên, bước theo chân của các bậc Tổ Thầy và lúc đó con sẽ vớt lên những người đang chìm đắm.

 

Con có một bài thơ kính dâng lên Sư Bà.

Bốn chục năm trường chẳng quản công

Vườn hoa chánh đạo đã ươm trồng

Chúng sanh chứng ngộ sang bờ giác

Hạnh nguyện cao vời nở rộ bông.

 

Bốn chục năm Sư Bà giảng dạy,

Đưa chúng sanh chứng nhập chân như,

Lời Kinh vẫn vọng lời Từ Phụ,

Nhân thế còn noi gót Đạo Sư.

 

(Tác giả)

BÀI LIÊN QUAN

Tỉnh mộng  ( Tiểu Chơn , 2968 xem)

Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha  ( Tịnh Thanh , 3024 xem)

Nghe lời thơ kệ nhiệm màu - Con phát nguyện xuất gia  ( Tịnh Thành , 12187 xem)

Con nguyện  ( Tiểu Duy , 3601 xem)

Uống nước nhớ nguồn  ( Liên Hộ , 2880 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Đóa sen cao quý mãi tỏa sáng  ( Đoan Hạnh , 2828 xem)

Cảm niệm hạnh đức của Ni trưởng đệ nhất  ( Tâm Liên , 3124 xem)

Tưởng nhớ công ơn Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2736 xem)

Tưởng niệm Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2536 xem)

Những dòng tâm cảm về Sư bà Bổn sư  ( Hiếu Liên , 3140 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ