Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha

Tác giả: Tịnh Thanh.  
Xem: 2514 . Đăng: 10/05/2015In ấn

Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha

 

Tịnh Thanh

Chùa Thuận Phước

 

Công Cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra,

Một lòng thờ Mẹ kính Cha,

Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con...

Công ơn cha mẹ sánh bằng trời biển, biết bao giờ con trả xong. Con không lập gia đình, tu tại gia lo phụng dưỡng cha mẹ, báo đáp công ơn sanh dưỡng nhọc nhằn của cha mẹ. Rồi thời gian thắm thoát trôi qua, cha mẹ con cũng lần lượt qua đời, con muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa, mỗi lần nhớ tới lời người xưa: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Con muốn nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống”, thì lòng càng thêm buồn thương áo não.

 

Ân dưỡng dục minh minh như hải,

Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao.

Con nay muốn đáp công lao,

Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong.

 

(NT Huỳnh Liên – Kinh Cúng Cửu Huyền)

 

Con chỉ biết tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho cha mẹ được vãng sanh cảnh giới Tây phương và thường đến chùa tụng kinh niệm Phật và tâm nguyện xuất gia tu học để báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục đã phát khởi trong tâm con:

Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,

Độ chúng sanh tất cả siêu thăng.

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng,

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ,

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa.

Cần nên tu niệm sớm, trưa,

Công dày, quả mãn phước thừa báo ân.

 

(Kinh Cúng Cửu Huyền)

 

Cuối cùng, duyên lành cũng đã đến với con, con được gặp Sư Cô, Sư Phụ, Sư Thầy chùa Thuận Phước, trong tâm con vô cùng tôn kính và xin ở trong chùa công quả tụng kinh niệm Phật. Thời gian ở chùa, mỗi đêm tụng kinh xong đến bài kệ di huấn của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng:

 

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

 

Con lại càng giác ngộ thêm lên. Con được gần gũi các bậc Thầy, được nghe các Thầy giảng giải và dạy cho con về con đường đạo đức, con đường xuất gia giải thoát, con đã dõng mãnh phát tâm xuất gia. Rồi sau thời gian thử thách con cũng được Sư Cô, Sư Phụ, Sư Thầy đồng ý cho con xuống tóc xuất gia.

 

Đời mình bằng được dứt lầm mê,

Đuốc huệ nhờ soi sáng bốn bề.

Pháp Phật nhiệm mầu năng cứu khổ,

Lối tu giải thoát mở đường về.

 

(NT Huỳnh Liên – Tỉnh Mộng)

 

Và hôm nay đầy đủ phước duyên lành, nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 của Sư Bà Ni Trưởng Đệ Nhất, con thành kính dâng lên Sư Bà những lời tưởng niệm chân thành của con. Đọc thơ kệ của Sư Bà mà con giác ngộ, không còn lầm đường lạc lối, đọc thơ kệ của Sư Bà mà con đã tìm được cho mình một hướng đi chơn chánh:

 

Dứt bỏ trần duyên cất bước đi,

Về nơi cảnh Phật cõi huyền vi.

Thuyền từ chờ rước người tâm đạo,

Vội vã bươn theo kẻo trễ kỳ.

 

(NT Huỳnh Liên – Ly Gia)

 

Con phát nguyện học theo gương hạnh của Tổ Thầy, tinh tấn tu học, làm lợi mình lợi người.

 

Con nguyện hết lòng tinh tấn lên,

Cần tu đáp nghĩa bậc bề trên.

Phàm tâm gột rửa cho trong sạch,

Thánh đạo nương theo được vững bền.

 

(NT Huỳnh Liên – Con Nguyện)

 

Cuối cùng con cầu xin chư Phật, chư Bồ tát, Tổ Thầy chứng minh và gia hộ cho con tinh tấn tu học cho đến ngày thành công đắc quả.

BÀI LIÊN QUAN

Nghe lời thơ kệ nhiệm màu - Con phát nguyện xuất gia  ( Tịnh Thành , 10531 xem)

Con nguyện  ( Tiểu Duy , 2945 xem)

Uống nước nhớ nguồn  ( Liên Hộ , 2388 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Đóa sen cao quý mãi tỏa sáng  ( Đoan Hạnh , 2456 xem)

Cảm niệm hạnh đức của Ni trưởng đệ nhất  ( Tâm Liên , 2608 xem)

Tưởng nhớ công ơn Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2312 xem)

Tưởng niệm Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2100 xem)

Những dòng tâm cảm về Sư bà Bổn sư  ( Hiếu Liên , 2720 xem)

Thành kính tri ân công đức Đệ Nhất Ni Trưởng  ( Ni sư Định Liên , 2364 xem)

Lời tự thuật  ( Ni sư Hương Liên , 2556 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ