Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha

Tác giả: Tịnh Thanh.  
Xem: 3026 . Đăng: 10/05/2015In ấn

Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha

 

Tịnh Thanh

Chùa Thuận Phước

 

Công Cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra,

Một lòng thờ Mẹ kính Cha,

Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con...

Công ơn cha mẹ sánh bằng trời biển, biết bao giờ con trả xong. Con không lập gia đình, tu tại gia lo phụng dưỡng cha mẹ, báo đáp công ơn sanh dưỡng nhọc nhằn của cha mẹ. Rồi thời gian thắm thoát trôi qua, cha mẹ con cũng lần lượt qua đời, con muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa, mỗi lần nhớ tới lời người xưa: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Con muốn nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống”, thì lòng càng thêm buồn thương áo não.

 

Ân dưỡng dục minh minh như hải,

Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao.

Con nay muốn đáp công lao,

Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong.

 

(NT Huỳnh Liên – Kinh Cúng Cửu Huyền)

 

Con chỉ biết tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho cha mẹ được vãng sanh cảnh giới Tây phương và thường đến chùa tụng kinh niệm Phật và tâm nguyện xuất gia tu học để báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục đã phát khởi trong tâm con:

Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,

Độ chúng sanh tất cả siêu thăng.

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng,

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ,

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa.

Cần nên tu niệm sớm, trưa,

Công dày, quả mãn phước thừa báo ân.

 

(Kinh Cúng Cửu Huyền)

 

Cuối cùng, duyên lành cũng đã đến với con, con được gặp Sư Cô, Sư Phụ, Sư Thầy chùa Thuận Phước, trong tâm con vô cùng tôn kính và xin ở trong chùa công quả tụng kinh niệm Phật. Thời gian ở chùa, mỗi đêm tụng kinh xong đến bài kệ di huấn của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng:

 

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

 

Con lại càng giác ngộ thêm lên. Con được gần gũi các bậc Thầy, được nghe các Thầy giảng giải và dạy cho con về con đường đạo đức, con đường xuất gia giải thoát, con đã dõng mãnh phát tâm xuất gia. Rồi sau thời gian thử thách con cũng được Sư Cô, Sư Phụ, Sư Thầy đồng ý cho con xuống tóc xuất gia.

 

Đời mình bằng được dứt lầm mê,

Đuốc huệ nhờ soi sáng bốn bề.

Pháp Phật nhiệm mầu năng cứu khổ,

Lối tu giải thoát mở đường về.

 

(NT Huỳnh Liên – Tỉnh Mộng)

 

Và hôm nay đầy đủ phước duyên lành, nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 của Sư Bà Ni Trưởng Đệ Nhất, con thành kính dâng lên Sư Bà những lời tưởng niệm chân thành của con. Đọc thơ kệ của Sư Bà mà con giác ngộ, không còn lầm đường lạc lối, đọc thơ kệ của Sư Bà mà con đã tìm được cho mình một hướng đi chơn chánh:

 

Dứt bỏ trần duyên cất bước đi,

Về nơi cảnh Phật cõi huyền vi.

Thuyền từ chờ rước người tâm đạo,

Vội vã bươn theo kẻo trễ kỳ.

 

(NT Huỳnh Liên – Ly Gia)

 

Con phát nguyện học theo gương hạnh của Tổ Thầy, tinh tấn tu học, làm lợi mình lợi người.

 

Con nguyện hết lòng tinh tấn lên,

Cần tu đáp nghĩa bậc bề trên.

Phàm tâm gột rửa cho trong sạch,

Thánh đạo nương theo được vững bền.

 

(NT Huỳnh Liên – Con Nguyện)

 

Cuối cùng con cầu xin chư Phật, chư Bồ tát, Tổ Thầy chứng minh và gia hộ cho con tinh tấn tu học cho đến ngày thành công đắc quả.

BÀI LIÊN QUAN

Nghe lời thơ kệ nhiệm màu - Con phát nguyện xuất gia  ( Tịnh Thành , 12187 xem)

Con nguyện  ( Tiểu Duy , 3601 xem)

Uống nước nhớ nguồn  ( Liên Hộ , 2880 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Đóa sen cao quý mãi tỏa sáng  ( Đoan Hạnh , 2828 xem)

Cảm niệm hạnh đức của Ni trưởng đệ nhất  ( Tâm Liên , 3124 xem)

Tưởng nhớ công ơn Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2736 xem)

Tưởng niệm Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 2536 xem)

Những dòng tâm cảm về Sư bà Bổn sư  ( Hiếu Liên , 3140 xem)

Thành kính tri ân công đức Đệ Nhất Ni Trưởng  ( Ni sư Định Liên , 2740 xem)

Lời tự thuật  ( Ni sư Hương Liên , 3016 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ