Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Thi điếu Ni trưởng Nhan Liên

Tác giả: Ni trưởng Thẩm Liên.  
Xem: 2446 . Đăng: 17/06/2021In ấn

 

Thi điếu Ni trưởng Nhan Liên

Viên tịch ngày 11 tháng 6 năm 2021 (mùng 02 tháng 5 năm Tân Sửu

Trụ thế: 83 năm - Hạ Lạp: 59 năm

 

Mượn gió đưa mây, tận chốn xa

Viếng thăm người chị, tịch vừa qua

Đường không xa mấy, đành dứt đoạn

Bịnh dịch ngăn rào, chặn ngõ qua

Đi đứng làm sao, đi đứng được,

Thôi đành tại chỗ, hướng trời xa.

Cảnh chia ly, giả cảnh Ta bà,

Sanh tử biệt, đôi đường chia tách.

Tám ba năm, duyên sanh tụ tán,

Năm chín năm, trực vãng Tây phương

Ngọc Mỹ từ nay, dõi dm trường,

Bao đệ tử ngậm ngùi đưa tin !!!

Nguyện Giác linh Phật quốc cao đăng.

Nương gối Phật đài vàng an vị.

Khung đời lối cũ, mờ sương khói,

Cõi Phật lần về, nhẹ gói mây.

 

Ni trưởng Thẩm Liên

Tịnh  xá Ngọc Lâm (Bảo Lộc, Lâm Đồng) 

 

-----ooOoo----- 

BÀI LIÊN QUAN

Lời Tưởng niệm Ni trưởng Nhan Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ  ( Ni trưởng Viên Liên , 3792 xem)

Hoài niệm Ân Sư  ( Môn đồ Pháp quyến , 5380 xem)

Thi điếu Giác linh Ni trưởng Nhan Liên  ( NT. Tố Liên , 3852 xem)

Còn mãi trong tâm  ( Thu Liên , 2232 xem)

Con viết bài thơ kính viếng Người  ( Nguyệt Liên , 1656 xem)

Bài tưởng niệm của Môn đồ Pháp quyến  ( Môn Đồ Pháp Quyến , 3656 xem)

Bài tưởng niệm của Pháp quyến  ( , 3608 xem)

Điếu văn tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Minh Liên  ( Ni trưởng Tuệ Đăng , 5400 xem)

Lưu niệm một đời tu  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 3372 xem)

Thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm tân viên tịch  ( Liên Chương , 4672 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ