Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Lời Tưởng niệm Ni trưởng Nhan Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Tác giả: Ni trưởng Viên Liên.  
Xem: 2858 . Đăng: 15/06/2021In ấn

 

Lời Tưởng niệm Ni trưởng Nhan Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ,

Kính thưa quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô,

Kính thưa Quý Phật tử,


 

Tối hôm nay là Lễ Tưởng niệm trước khi cung tiễn nhục thân Ni trưởng Nhan Liên - Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ, Giáo phẩm chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ ngày mai đến đài trà tỳ, nơi ngàn thu vĩnh biệt của trần thế, thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chúng tôi xin có đôi lời tưởng niệm về công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng đã cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng,

Nhớ Giác linh xưa: Duyên lành hội đủ, chốn cửa không, xả tục cầu chơn, nương hạnh Khất sĩ lập nguyện độ sanh. Quả thật, từ buổi đầu xuất gia mãi cho đến nay Ni trưởng luôn xứng danh là bậc mô phạm chốn tòng lâm, suốt một đời lúc nào cũng thể hiện đức tính thuần hậu, ôn hòa, giới luật nghiêm minh, tinh tấn cần mẫn trong tu tập, tuệ đức tỏa sáng. Có thể nói hạnh đức của Ni trưởng quả là bài học sống động cho hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, gương hạnh ấy luôn biểu trưng bằng đức vị tha, lòng bao dung và hết lòng phụng sự cho Tam bảo. Đặc biệt là đối với Giáo hội, Thầy Tổ, Người luôn một mực hiếu kính, tích cực và tận tụy với trách nhiệm của người Thích tử. Tuy bệnh duyên vương mang nhưng tâm hạnh phụng đạo giúp đời, tinh thần giải thoát, hạnh nguyện xuất trần chẳng hề ngưng trệ, suy yếu.

Thật vậy, kể từ ngày xuất gia đến nay, với mảnh Ca sa bình bát, nối truyền gương sáng của Tổ Thầy, Ni trưởng luôn nhất tâm hành trì hạnh Khất sĩ, quyết giữ tròn đức xả kỷ, lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ, nối bước theo thầy du hành ngược xuôi khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ thực hiện hạnh nguyện “Hoằng pháp lợi sanh” chẳng nề lao nhọc, để truyền thừa mạng mạch, làm cho Đạo pháp xán lạng, hầu báo đáp Tứ trọng ân. Quả xứng với vai trò sứ giả Như Lai như lời dạy của Ni trưởng đệ nhất:

Ta đã là người của chúng sanh,

Người nuôi ta để học gương lành.

Sống đây ta sống cho muôn loại,

Ta có quyền đâu sống lấy mình?

Trải qua chặn đường du phương hành đạo, sống đời an vui, tự tại với “Bát cơm ngàn nhà”, xem “nhân sinh làm quyến thuộc” đúng với tinh thần Khất sĩ được diễn đạt qua lời thơ của Ni trưởng đệ nhất:

“Bát là ruột, Y là da, bạn thiết

châu du cùng thế giới;

Trời làm màn, Đất làm chiếu, tình thân

thông cảm khắp trần gian”.

Khi duyên lành hội đủ, chuyển tiếp sang sứ mạng tạo lập đạo tràng, làm nơi tịnh tu cho tự thân và hóa độ tứ chúng. Ni trưởng đã vâng mệnh Giáo hội từng đảm nhận nhiệm vụ trụ trì hóa chúng tại các Tịnh xá ở nhiều tỉnh khác nhau như Ô Môn, Thốt Nốt, Cần Thơ, Rạch Giá, Long Xuyên, Ngã Bảy, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,  Tân Châu… sau đó đến ngôi Tịnh xá Ngọc Mỹ là nơi dừng chân của Ni trưởng cho đến cuối đời.

Với trách nhiệm và sứ mạng của người trụ trì, giữ gìn và phát triển ngôi Tam bảo bằng sự giáo hóa nhân sinh, tiếp độ chúng xuất gia để góp phần đào tạo cho ngôi nhà Giáo Hội những bậc sứ giả đầy đủ hạnh đức, đồng thời còn hướng dẫn Phật tử tu tập theo Chánh pháp, Ni trưởng luôn un đúc tự thân, lấy thân giáo làm bài học cho tứ chúng hầu đáp đền ân đức Thầy Tổ nói riêng và Đạo pháp Dân tộc nói chung. Ngoài ra đối với xã hội, Ni trưởng cũng tích cực đóng góp hỗ trợ trong việc từ thiện giúp người nghèo khó, cứu trợ đồng bào trong các nạn thiên tai, bệnh dịch... để xứng đáng là cơ sở Giáo hội tại địa phương, cũng góp phần làm rạng rỡ với danh xưng người con của Hệ phái Khất sĩ. Đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ni trưởng luôn hoan hỷ tùy thuận những Phật sự với Ban Trị sự tỉnh nhà, để góp phần làm phát triển ngôi nhà Giáo hội. Không những thế, đối với Tổ đình Ngọc Phương – Trụ sở Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Ni trưởng cũng dốc tâm tận sức hướng về Tổ đình với nhiều Phật sự chung hầu giúp cho các Phật sự của Hệ phái và Tổ đình được hanh thông và cũng để đáp đền ơn Thầy Tổ. Đồng thời với tâm nguyện cơ sở Tịnh xá phải là nơi xứng đáng cho Phật tử xa gần quy ngưỡng, lễ bái. Thế nên Ni trưởng luôn hết sức làm tròn trách nhiệm được giao phó không chỉ đối với Giáo hội, bá tánh Phật tử, thậm chí đối với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các Ban ngành đoàn thể, Ni trưởng luôn quan tâm hỗ trợ để đúng với tinh thần Đạo đời hòa quyện.

Có thể nói, trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn hướng về Hệ phái, về Tổ đình cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Người luôn nhiệt tình và tích cực đóng góp trong tất cả Phật sự. Đối với Ni chúng hàng hậu học và Phật tử, Ni trưởng được xem như là bậc chân tu thạc đức, đã để lại cho hội chúng đời sau một gương hạnh cao đẹp.

Những tưởng, Ni trưởng còn trụ thế lâu hơn nữa để cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, nào ngờ đâu, vô thường hiện tướng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, ta bà mãn nguyện, xả báo an tường, thu thần viên tịch, để lại bao niềm kính tiếc khôn nguôi.

Tám mươi ba năm tùy duyên hóa độ,

Năm chín năm hoằng pháp độ sanh.

Hôm nay hạnh nguyện viên thành,

Ta bà quảy dép, sở thành an nhiên.

Chúng tôi những người còn ở lại, những người bạn đồng hành trong Chánh pháp, không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi, luyến tiếc. Khi kể từ đây, Giáo hội mất đi một vị Giáo phẩm, Ni chúng mất đi bậc thầy khả kính, chúng tôi mất đi một pháp lữ tinh chuyên phạm hạnh. Thế là Ni trưởng đã tròn xong hạnh nguyện Khất sĩ, như cố Đệ nhất Ni trưởng đã nói:

Áo Khất sĩ Huỳnh y giải thoát,

Tâm Khất sĩ nguyện độ Ta bà.

Đời Khất sĩ Hoằng dương Chánh pháp,

Hạnh Khất sĩ hóa độ chúng sanh.

Thưa Quý vị trong Môn đồ Pháp quyến,

Hôm nay, Ni trưởng ân sư của Quý vị đã xả thế ly trần, có tiếc thương thì Thầy cũng đã nhàn quy cõi tịnh. Có nhớ thương ân đức Thầy, thì không gì hơn là tấn tu đạo nghiệp, đoàn kết thương yêu, siêng năng thực hiện các Phật sự, đặc biệt hơn nữa là phải thể hiện hạnh đức và tuệ đức trong mọi thời duyên, để Tịnh xá Ngọc Mỹ tiếp tục tỏa sáng và phát triển, đó là cách tốt nhất mà quý vị đền ân Thầy Tổ.

Chốn Tùng lâm vắng bóng Thầy,

môn đồ trang nghiêm khóc tiễn chân thân Đại  sĩ,

Nơi Cực Lạc nương chân Phật,

Ni Trưởng an nhiên thọ nhận quả vị Bồ đề.

Riêng đối với hàng cư sĩ tại gia, dẫu biết rằng sự xa cách bậc Thầy  cao quý để lại cho quý vị bao niềm kính tiếc. Thế nhưng, dù lòng thương yêu tiếc nuối vô vàn đối với Người ra đi, thì Ni trưởng ân sư của Quý vị cũng đã yên nghỉ ngàn thu. Quý Phật tử hãy biến niềm thương nổi nhớ thành hành động thiết thực, đó là tinh tấn tu tập, năng làm các việc lành, tránh các việc ác, tịnh hóa thân tâm, đó chính là cách Quý vị đền ân giáo dưỡng đến với Ni trưởng. 

Cuối cùng, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, chúng tôi xin thay mặt toàn thể quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô trụ trì, các Ni chúng cùng quý Phật tử trực thuộc NGHPKS có đôi lời tưởng niệm công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng.

Giờ đây, để bày tỏ tình linh sơn Pháp lữ trải qua mấy chục năm gắn bó cùng tu, cùng hành đạo, chúng tôi xin thắp nén tâm hương cúng dường Giác linh Ni trưởng, thành tâm kỉnh nguyện Giác linh Ni trưởng Nhan Liên sớm được cao đăng Phật cảnh.

NHAN đắp nền Ni Giới, năm chín tuế Hạ lạp, phát triển tinh thần Khất Sĩ,

đạt kết quả đại thành công, tự tại về nơi Phật quốc,

LIÊN ngộ ý Chân Như, tám ba năm trụ thế, hoàn thành sứ mệnh Như Lai,

nhập Niết bàn chân giải thoát, an nhiên nhận quả Bồ đề.

Kính nguyện Giác linh Ni trưởng sớm thể nhập Ta bà, để chúng ta cùng tiếp tục hạnh nguyện độ sanh, hoằng dương Phật pháp, làm phát triển Giáo hội và làm cho ánh đạo vàng Khất sĩ tỏ rạng khắp muôn nơi.

Kính mong Giác Linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.

Kính bái biệt Giác linh Ni trưởng!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

Ni trưởng Viên Liên

Đại diện Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

-----ooOoo-----

BÀI LIÊN QUAN

Hoài niệm Ân Sư  ( Môn đồ Pháp quyến , 3136 xem)

Thi điếu Giác linh Ni trưởng Nhan Liên  ( NT. Tố Liên , 2884 xem)

Còn mãi trong tâm  ( Thu Liên , 1380 xem)

Con viết bài thơ kính viếng Người  ( Nguyệt Liên , 1108 xem)

Bài tưởng niệm của Môn đồ Pháp quyến  ( Môn Đồ Pháp Quyến , 2668 xem)

Bài tưởng niệm của Pháp quyến  ( , 3052 xem)

Điếu văn tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Minh Liên  ( Ni trưởng Tuệ Đăng , 4348 xem)

Lưu niệm một đời tu  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 2744 xem)

Thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm tân viên tịch  ( Liên Chương , 3808 xem)

Lời Tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Minh Liên  ( Ni trưởng Viên Liên , 3936 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ