Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Lời Tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Minh Liên

Tác giả: Ni trưởng Viên Liên.  
Xem: 4038 . Đăng: 03/06/2020In ấn

 

LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ MINH LIÊN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh.

Kính bạch chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

Kính bạch chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng.

Kính bạch Quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh Long An.

Kính bạch Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Kính thưa Quý vị đại diện Chính quyền.

Kính thưa Quý Phật tử,

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Minh Liên – Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Long An, Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm nhập bảo tháp, chúng tôi xin được thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Nhớ Giác linh xưa: Duyên lành hội đủ, chốn cửa không, xả tục cầu chơn, nương hạnh Khất sĩ lập nguyện độ sanh. Quả thật:

“Gương xưa biết mấy nhiêu đàng

 Bây giờ xem lại rõ ràng là đây”.

Kể từ đó, với mảnh Ca sa bình bát, nối truyền gương sáng Tổ Thầy, hành trì hạnh Khất sĩ, quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca truyền trì mạng mạch. Đạo vàng một thuở, kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ thầy truyền trì Tổ Đạo, làm cho Đạo vàng xán lạng, báo đáp Tứ ân.

Từ những ngày đầu khi vừa xuất gia học đạo, Ni trưởng luôn tinh cần tinh tấn tu tập, giữ gìn phạm hạnh, trao giồi Giới – Định – Tuệ, nên luôn được Thầy thương bạn mến.

Rồi đến khi bổ xứ du phương hành đạo tại các miền Tịnh xá thuộc các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ, Trung phần và Tây nguyên. Rồi khi duyên lành hội đủ, Ni trưởng khai sơn Tịnh xá Ngọc Tâm, tọa lạc tại Làng Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An, lập thành khu du lịch Tâm linh, nơi lan tỏa tình yêu thương nhân loại, nơi hội chúng ngày đêm tu tập, trau giồi giới đức, phạm hạnh tinh chuyên. 

Với trách nhiệm và bổn phận của người trụ trì, giữ gìn và phát triển ngôi Tam bảo, tiếp Ni độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu tập theo Chánh pháp, Ni trưởng đã nhận thâu nhiều đệ tử xuất gia và tại gia có đủ đức tài, kế nghiệp Tổ thầy, truyền thừa đạo Pháp. Đồng thời, Ni trưởng đã nỗ lực kiến tạo trùng tu ngôi Tịnh xá Ngọc Tâm khang trang tốt đẹp, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung, Hệ phái Khất sĩ nói riêng, xứng đáng là cơ sở Giáo hội tại địa phương, là nơi quy ngưỡng, lễ bái của đồng bào Phật tử và bá tánh gần xa.

Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, với tâm nguyện độ sanh, đức độ từ hòa, thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, Ni trưởng đã trải lòng từ, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, giúp người nghèo khó, ủng hộ các chương trình phúc lợi xã hội. Đặc biệt, Ni trưởng đã tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An qua nhiều hình thức, nhất là bếp ăn từ thiện đã đóng góp nhiều công đức cho Phật sự tỉnh nhà; đồng thời, Ni trưởng còn tham gia công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai, do Tổ đình Ngọc Phương – Trụ sở Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam tổ chức. Với những công đức ấy, Ni trưởng đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các Ban ngành đoàn thể tặng nhiều bằng khen, giấy khen và bằng tuyên dương công đức.

Đối với các Phật sự tại Hệ phái, Tổ đình, Ni trưởng đều nhiệt tình tham gia, đóng góp, giúp cho các Phật sự của Hệ phái và Tổ đình được hanh thông. Có thể nói, trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn hướng về Hệ phái, về Tổ đình với sự đóng góp nhiệt tình và tích cực. 

Thế những tưởng, Ni trưởng còn trụ thế lâu hơn nữa để cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, nào ngờ đâu, vô thường hiện tướng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, ta bà mãn nguyện, xả báo an tường, thu thần viên tịch, để lại bao niềm kính tiếc khôn nguôi. Quả thật: "Đạo nghiệp một đời ghi đá trắng. Hóa thân muôn thuở ngự sen vàng".

Chúng tôi những người còn ở lại, những người bạn đồng hành trong Chánh pháp, không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi, luyến tiếc. Khi kể từ đây, Giáo hội mất đi một vị Giáo phẩm, Ni chúng mất đi bậc thầy khả kính, chúng tôi mất đi một pháp lữ tinh chuyên phạm hạnh. Thế là Ni trưởng đã tròn xong hạnh nguyện Khất sĩ, như cố Đệ nhất Ni trưởng đã nói:

Áo Khất sĩ Huỳnh y giải thoát

Tâm Khất sĩ nguyện độ Ta bà

Đời Khất sĩ Hoằng dương Chánh pháp

Hạnh Khất sĩ hóa độ chúng sanh.

Thưa Quý vị trong Môn đồ Pháp quyến,

Hôm nay, Ni trưởng ân sư của Quý vị đã xả thế ly trần, có tiếc thương thì Thầy cũng đã nhàn quy cõi tịnh. Có thương Thầy, nhớ ơn Thầy, thì không gì hơn là Quý vị hãy nỗ lực tu tập, đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực làm các Phật sự, để Tịnh xá Ngọc Tâm tiếp tục tỏa sáng và phát triển, đó là cách tốt nhất mà quý vị đền ân Thầy Tổ.

Còn đối với hàng Phật tử, Quý vị có đau lòng bao nhiêu, thì Ni trưởng ân sư của Quý vị cũng đã yên nghỉ ngàn thu. Quý vị hãy biến niềm thương nổi nhớ thành hành động thiết thực, đó là nỗ lực tu tập, tiếp tục nỗ lực làm các việc thiện, việc lành, đấy chính là cách Quý vị đền ân Ni trưởng đã giáo dưỡng. 

Cuối cùng trong ý nghĩa Niết bàn vô tung bất diệt, Pháp thân Ni trưởng hãy ngao du tự tại, vận thần thông an trụ Cửu Liên đài, chứng Pháp thân thể nhập Ta bà, tiếp tục tu hành hạnh Khất sĩ trong những kiếp lai sinh của trần thế, trên đường hóa đạo thong dong tự tại. Như Cổ đức đã nói:

Nhân duyên tạm mượn huyễn thân

Truyền thừa Phật pháp góp phần độ sanh

Đến ngày công mãn quả thành

Pháp thân tự tại hiện thân Liên đài.

Kính mong Giác Linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.

Kính bái biệt Giác linh Ni trưởng!

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ tát Ma ha tát.


 

-----ooOoo----- 

BÀI LIÊN QUAN

Thành kính Tưởng niệm Ni trưởng Minh Liên  ( Ni sư Tiến Liên , 2652 xem)

Hoài niệm Ân Sư  ( Môn đồ Pháp quyến , 5080 xem)

Hoài niệm lời dạy cố Ni trưởng Ân Sư về cuộc đời Tu sĩ  ( Liên Chương , 5552 xem)

Tưởng Niệm Ân Sư  ( Ni trưởng Mai Liên , 5867 xem)

Tiễn Thầy Phương Xa  ( Ni sư Tiến Liên , 2420 xem)

Đôi Dòng Tưởng Niệm  ( Minh An , 2696 xem)

Một Đóa Sen Thiêng  ( Như Liên , 3176 xem)

Tưởng niệm Sư Trưởng Ngoạt Liên  ( Đào Liên , 3732 xem)

Công hạnh Ni trưởng Ngoạt Liên - một đời để nhớ  ( Ni trưởng Tố Liên , 3784 xem)

Kính tiễn Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Bảo Minh Trang , 2316 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ