Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Trung ương Giáo hội viếng tang cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên

Đăng Huy.   Xem: 1276 . Ngày: 30/12/2020

Chiều ngày 30/12, chư Tôn đức HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN đã đến tại Tịnh xá Ngọc Phuơng (Quận Gò Vấp, TP.HCM) để viếng tang cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên tân viên tịch.

TP.HCM: Các phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và các tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ đồng kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2152 . Ngày: 30/12/2020

Chiều ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), nhận được tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III do Ni trưởng TN Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (Gia Lai) làm trưởng đoàn cùng các tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ đã đến Tịnh xá Ngọc Phương thắp hương tưởng niệm, thành kính đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Chư Tôn đức Tăng Ni các khoa HVPGVN tại TPHCM viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2200 . Ngày: 30/12/2020

Ngày 30/12/2020 (nhằm ngày 17/11 năm Canh Tý), khi hay tin cố NT. Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM) viên tịch, Chư Tôn đức Tăng Ni các khoa thuộc HVPGVN tại TPHCM viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên đã đến dâng hương kính viếng tang Ni trưởng.

Chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1784 . Ngày: 30/12/2020

Chiều ngày 30/12/2020, Nhận được tin NT. Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, chư Tôn đức Tăng Hệ phái Khất sĩ 6 Giáo đoàn quang lâm Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương viếng tang và dâng lời cảm niệm đến giác linh Ni trưởng.

TP.HCM: Nhiều phái đoàn chư Tôn đức Ni các tỉnh thành kính viếng Tang lễ Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2360 . Ngày: 30/12/2020

Chiều ngày 30/12/2020 (nhằm ngày 17/11 năm Canh Tý), khi hay tin cố NT. Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM) viên tịch, các phái đoàn chư Tôn đức Ni khắp các tỉnh thành đã đến dâng hương kính viếng tang lễ Ni trưởng.

Học viện PGVN tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2708 . Ngày: 30/12/2020

Chiều nay, ngày 30/12/2020, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam do TT. TS. Thích Nhật Từ làm trưởng đoàn đã đến kính viếng Tang lễ Ni trưởng Tràng Liên.

TP.HCM: Ban Tôn giáo Chính phủ viếng lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1960 . Ngày: 30/12/2020

Chiều ngày, 30/12/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Trà Quang Thanh – Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam hướng dẫn phái đoàn trở về Tổ đình Ngọc Phương dâng hương tưởng niệm và chia buồn cùng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1804 . Ngày: 30/12/2020

Sáng nay ngày 30.12.2020 (17.11 Canh Tý) Chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến Tịnh Xá Ngọc Phương - Gò Vấp viếng Lễ tang Ni Trưởng Tràng Liên

TP.HCM: Tăng ni sinh các lớp Phật học kính viếng Lễ tang Ni Trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3576 . Ngày: 30/12/2020

Ngày 30/12/2020 (nhằm ngày 17/11 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni sinh các trường Phật học trong Thành phố đã đến dâng hương kính viếng tang cố NT. Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM)

TP.HCM: Các phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn IV kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2640 . Ngày: 30/12/2020

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, các phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn Iv đã đến Tịnh xá Ngọc Phương, tại Giác linh đường thắp hương tưởng niệm.

Báo Giác Ngộ viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Như Danh.   Xem: 944 . Ngày: 30/12/2020

Chiều nay, 29-12, đại diện Báo Giác Ngộ đã đến tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) kính viếng Giác linh NT.Thích nữ Tràng Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

TP.HCM: Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương kính viếng Giác linh Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1488 . Ngày: 30/12/2020

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, chư Tôn đức Ni Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Dương do Ni trưởng Đoan Liên làm trưởng đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Phương, tại Giác linh đường thắp hương tưởng niệm và chia sẻ sự mất mát đối với Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng môn đồ pháp quyến.

TP.HCM: Các phái đoàn Phật tử kính viếng Tang lễ Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1824 . Ngày: 30/12/2020

Khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên phó Phân ban Ni giới Trung ương, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM) viên tịch, các phái đoàn Phật tử đã lần lượt trở về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương để kính viếng, thắp hương và đảnh lễ Giác linh Ni trưởng.

TP.HCM: Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1896 . Ngày: 30/12/2020

Sáng ngày 30/12/2020, khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI TT. Giác Điệp làm trưởng đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Phương, tại Giác linh đường thắp hương tưởng niệm và chia sẻ sự mất mát đối với Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng môn đồ pháp quyến.

Chư Tôn Đức Ni các miền tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên ngày thứ 3

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3440 . Ngày: 30/12/2020

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), nhiều phái đoàn chư Tôn đức Ni trụ trì các miền tịnh xá đã đến Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1, Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM) kính viếng, thắp hương và có các thời kinh cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) cao đăng Phật quốc.

TP.HCM: Nhiều phái đoàn kính viếng lễ tang Ni trưởng Tràng Liên ngày thứ 2

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1424 . Ngày: 29/12/2020

Ngày 29/12/2020 (16/11/Canh Tý), nhiều phái đoàn đã đến Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1, Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM) kính viếng, thắp hương tiễn biệt Giác linh Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến Ni giới Khất sĩ Việt Nam.

TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2380 . Ngày: 29/12/2020

Chiều ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên phó Phân ban Ni giới Trung ương, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM) viên tịch, TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN và ĐĐ. Thích Nguyên Chính - Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 1 TWGH PGVN đã đến Tịnh xá Ngọc Phương kính viếng và thắp hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn V kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1448 . Ngày: 29/12/2020

Chiều ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên phó Phân ban Ni giới Trung ương, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM) viên tịch, chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn V - Hệ phái Khất sĩ do HT. Giác Hà - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó thường trực Ban giáo phẩm Hệ phái, Trị sự trưởng Giáo đoàn V làm trưởng đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Phương, trước Giác linh đường thắp hương tưởng niệm.

TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo Quận 3 tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên

Đăng Huy.   Xem: 2492 . Ngày: 29/12/2020

Chiều ngày 29/12, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 do Hoà thượng Thích Minh Hiền làm trưởng đoàn đã đến tại Tịnh xá Ngọc Phuơng (Quận Gò Vấp, TP.HCM) để viếng tang cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên tân viên tịch.

Chư Tôn đức Ni các Tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk trực thuộc NGHPKS kính viếng tang lễ Ni Trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1388 . Ngày: 29/12/2020

Chiều nay, ngày 29/12/2020 , Chư Tôn đức Ni các Tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk trực thuộc NGHPKS đã đến Tịnh Xá Ngọc Phương kính viếng tang lễ Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Các Tịnh xá miền Đông kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1728 . Ngày: 29/12/2020

Chiều nay, ngày 29/12/2020, Chư Tôn đức Ni thuộc các tỉnh thành khu vực miền Đông đã hướng dẫn Phật tử đồng về Tổ đình Ngọc Phương kính viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên - Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM).

Báo Giác Ngộ kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 964 . Ngày: 29/12/2020

Chiều ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên phó Phân ban Ni giới Trung ương, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM) viên tịch, HT. Thích Tâm Viên - Phó ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, TT. Thích Tâm Hải - Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên.

Khoa Trung văn Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh kính viếng tang Ni Trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1692 . Ngày: 29/12/2020

Ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni giảng viên Khoa Trung văn thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã đến dâng hương kính viếng tang cố NT. Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM)

Phân Ban Ni giới Trung ương kính viếng lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3376 . Ngày: 29/12/2020

Nhận được tin NT. Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM), Phân Ban Ni giới Trung Ương đã đến Tịnh Xá Ngọc Phương kính viếng tang lễ Ni trưởng.

Chư Ni các Tịnh Xá miền Tây kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3859 . Ngày: 29/12/2020

Chiều nay, ngày 29/12/2020, Chư Tôn đức Ni thuộc các tỉnh thành miền Tây đã hướng dẫn Phật tử đồng về kính viếng tang lễ Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM)

Đ123456789C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ