Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên

Ni sư Tín Liên.   Xem: 2504 . Ngày: 08/04/2023

Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp, do bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 37 phút ngày 04 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 nhuần năm Quý Mão. Trụ thế 74 năm, Hạ lạp 43 năm. Tang lễ của Ni trưởng được Ban Trị sự GHPGVN thị xã Kiến Tường, Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Môn đồ Pháp quyến trọng thể tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Tháp.

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Ngôn Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ni trưởng Thẩm Liên.   Xem: 2072 . Ngày: 08/04/2023

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên – nguyên Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp đến đài hỏa táng Vạn Phước Viên làm lễ trà tỳ, chúng tôi xin được thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, xin có đôi lời tưởng niệm.

Tiểu sử Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Thư ký Ni giới.   Xem: 2588 . Ngày: 08/04/2023

Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên, thế danh Trương Thị Bình sinh ngày 25 tháng 6 năm 1951 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Xuất thân từ một gia đình trí thức, lại thuần lương, đạo đức. Phụ thân là ông: Trương Văn Trọng, mẫu thân là bà Tạ Thị Nói, pháp danh Minh Ngọc, ông bà có tất cả 7 người con, sáu gái, một trai, Ni trưởng là người con gái thứ 7 trong gia đình.

Long An: Lễ Di quan và Trà tỳ nhục thân cố Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5348 . Ngày: 08/04/2023

Sáng nay ngày 8/4/2023 (18/02 nhuần Quý Mão), tại Lễ đường Tịnh xá Ngọc Tháp - Thị xã Kiến Tường, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ, Ban tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm trọng thể cử hành Lễ Di quan và Trà tỳ nhục thân cố Ni trưởng Ngôn Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp.

Long An: Lễ Tưởng niệm và Thắp nến tri ân cố Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2324 . Ngày: 07/04/2023

Hôm nay ngày 7/4/2023 (17/2/ nhuần năm Quý Mão) Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Ban Tổ chức Tang lễ, môn đồ Pháp quyến, Hiếu quyến trang nghiêm cử hành lễ Tưởng niệm (nội bộ) và thắp nến tri ân cố Ni trưởng Ngôn Liên bậc Thầy hiền khả kính tại Tịnh xá Ngọc Tháp - Thị xã Kiến Tường tỉnh Long An.

Long An: Các phái đoàn kính viếng Tang Lễ Ni Trưởng Ngôn Liên Ngày Thứ 3

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3096 . Ngày: 07/04/2023

Sáng nay ngày 7/4/2023 (17/2 nhuần năm Quý Mão), ngày thứ 3 của tang lễ, khi hay tin Ni trưởng Ngôn Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp vừa thuận thế vô thường thị tịch, trọng tình pháp lữ, cảm nghĩa Linh sơn, chư Tôn đức Tăng Ni các đạo tràng trong và ngoài tỉnh Long An lần lượt hướng dẫn chư nam nữ Phật tử trở về Ngọc Tháp dâng hương tưởng niệm, kính tiễn giác linh cố Ni trưởng lần sau cuối.

Long An: Tang lễ Ni trưởng Ngôn Liên ngày thứ 2

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2916 . Ngày: 07/04/2023

Ngày 6/4/2023 (16/2 nhuần năm Quý Mão) trong không khí trang nghiêm của buổi lễ Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trân trọng đón tiếp các phái đoàn liên tỉnh, đồng trở về đảnh lễ giác linh cố Ni trưởng Ngôn Liên.

Long An: Lãnh đạo Chính quyền các cấp kính viếng tang lễ Ni trưởng Ngôn Liên ngày thứ hai

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1852 . Ngày: 07/04/2023

Khi hay tin Ni trưởng Ngôn Liên xả báo an tường, thâu thần viên tịch, hôm nay ngày 6/4/2023 (16//02 nhuần năm Quý Mão) các phái đoàn chính quyền Thị xã Kiến Tường và các phường, xã đồng trở về Tịnh xá Ngọc Tháp, nơi đã đánh dấu nhiều hoạt động hữu ích của Ni trưởng Ngôn Liên để dâng hương tưởng niệm và có đôi lời ai điếu, chia buồn với môn đồ pháp quyến, hiếu quyến…

Bộ Kinh Địa Tạng Dâng Thầy

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2824 . Ngày: 07/04/2023

Ni trưởng Ngôn Liên - Nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp viên tịch, là một mất mát to lớn cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ nói chung, cho môn đồ pháp quyến, hiếu quyến nói riêng.

Long An: Các Phái Đoàn Chánh Quyền kính viếng tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên ngày thứ nhất

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2340 . Ngày: 06/04/2023

Hôm nay ngày 5/4/2023 (15/02 nhuần/Quý Mão), hay tin Ni trưởng Ngôn Liên tân viên tịch, các phái đoàn lãnh đạo chánh quyền trong tỉnh Long An trở về Tịnh Xá Ngọc Tháp, thắp nén tâm hương kính cầu nguyện giác linh Cố Ni trưởng Cao đăng Phật quốc.

Long An: Các Phái Đoàn Kính Viếng tang lễ Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3504 . Ngày: 06/04/2023

Hôm nay ngày 5/4/2023 (15/02 nhuần/Quý Mão), hay tin Ni trưởng Ngôn Liên tân viên tịch, các phái đoàn xa gần, trong và ngoài tỉnh trở về Tịnh Xá Ngọc Tháp, thắp nén tâm hương kính cầu nguyện giác linh Cố Ni trưởng Cao đăng Phật quốc.

Long An: Chư Tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An viếng tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 4088 . Ngày: 05/04/2023

Ngày 5/4/2023 (15/02 Nhuần năm Quý Mão), chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và các huyện: thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa,…trở về Tịnh xá Ngọc Tháp viếng tang lễ cố Ni trưởng Ngôn Liên - Giáo phẩm NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp.

Long An: Chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương và các Tịnh xá trực thuộc NGHPKS viếng tang lễ Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3736 . Ngày: 05/04/2023

Ngày 5/4/2023 (15/2 nhuần năm Quý Mão) chư tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương (TP.HCM) và các Tịnh xá trực thuộc NGHPKS đã đến Tịnh xá Ngọc Tháp, thị xã Kiến Tường, Long An viếng tang lễ Ni trưởng Ngôn Liên - Giáo phẩm NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp.

Long An: Lễ Nhập Kim Quan nhục thân cố Ni trưởng Ngôn Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6192 . Ngày: 05/04/2023

Sáng nay, ngày 5/4/2023 (15/02 Nhuần năm Quý Mão), chư Tôn đức BTS GHPGVN thị xã Kiến Tường, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trọng thể cử hành nghi thức nhập kim quan nhục thân cố Ni trưởng Ngôn Liên – Nguyên Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Nguyên Trưởng ban Đại diện PG huyện Mộc Hóa, Nguyên Phó ban Đại diện PG liên huyện Tân Thạnh – Mộc Hóa – Vĩnh Hưng, Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh – Mộc Hóa – Vĩnh Hưng, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tháp, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên viên tịch

Xem: 9232 . Ngày: 04/04/2023

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Kiến Tường, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Tháp và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng THÍCH NỮ NGÔN LIÊN Thế danh TRƯƠNG THỊ BÌNH (Sanh năm 1950 năm Canh Dần) - Nguyên Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Long An - Nguyên Trưởng ban đại diện PG huyện Mộc Hóa - Nguyên Phó Ban đại diện PG liên huyện Tân Thạnh - Mộc Hóa – Vĩnh Hưng - Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh - Mộc Hóa – Vĩnh Hưng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Trụ trì TỊNH XÁ NGỌC THÁP, khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc: 13g37 ngày 04 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 02 nhuận năm Quý Mão) Trụ thế 74 năm - Hạ lạp 43 năm

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Tĩnh Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Xem: 3728 . Ngày: 30/03/2023

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng đến đài hỏa táng để Trà tỳ, chúng tôi xin được thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương có đôi lời tưởng niệm.

Lâm Đồng: Lễ cung tống kim quan Ni trưởng Tĩnh Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5640 . Ngày: 30/03/2023

Sáng ngày 29/3/2023 (nhằm ngày mùng 8 tháng 2 nhuần năm Quý Mão), tại Tịnh xá Ngọc Cảnh diễn ra lễ cung tống kim quan Ni trưởng Tĩnh Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh - Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Đêm thắp nến tri ân Ni trưởng Tĩnh Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3028 . Ngày: 30/03/2023

Tối ngày 28/3/2023 (nhằm ngày mùng 7 tháng 2 nhuần năm Quý Mão), tại Giác linh đường Tịnh xá Ngọc Cảnh, chư Tôn đức Ni NGHPKS và môn đồ pháp quyến thắp nến tưởng niệm và tri ân cố Ni trưởng Thích Nữ Tĩnh Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh - Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Các phái đoàn kính viếng tang lễ Ni trưởng Tĩnh Liên ngày thứ ba

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3404 . Ngày: 29/03/2023

Ngày 28/3/2023 (nhằm ngày mùng 7 tháng 2 nhuần năm Quý Mão), tại Giác linh đường Tịnh xá Ngọc Cảnh, các phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã đến thắp hương kính viếng cố Ni trưởng Thích Nữ Tĩnh Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh - Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương và các tịnh xá lân cận kính viếng tang lễ Ni trưởng Tĩnh Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 4956 . Ngày: 29/03/2023

Ngày 28/3/2023 (nhằm ngày mùng 7 tháng 2 nhuần năm Quý Mão), chư Tôn đức Ni Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương và các Tịnh xá lân cận đã đến Giác linh đường Tịnh xá Ngọc Cảnh kính viếng cố Ni trưởng Thích Nữ Tĩnh Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Cảnh - Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đ1234567C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ