Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tiểu Sử

Tiểu sử và ai điếu Cố Ni trưởng Nhan Liên

Tác giả: NT. Tố Liên.  
Xem: 3080 . Đăng: 14/06/2021In ấn

 

Tiểu sử và ai điếu Cố Ni trưởng Nhan Liên

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Hội đồng Trị sự GHPGVN

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành lân cận

Kính bạch Chư Tôn đức Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Kính bạch Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá trong và ngoài tỉnh

Kính bạch Giác linh Ni trưởng Nhan Liên, nguyên Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Kính thưa môn đồ pháp quyến

Kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa

Kính bạch Chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm Tân Sửu (nhằm ngày 13/06/2021), toàn thể Tăng Ni và Phật tử đồng kính cẩn nghiêng mình trước kim quan Cố Ni trưởng Nhan Liên để tỏ lòng kính tiếc một bậc Trưởng lão Ni vừa mới thu thần viên tịch vào 21 giờ 7 phút ngày mùng 2 tháng 5 năm Tân Sửu (nhằm ngày 11 tháng 6 năm 2021) tại Tịnh xá Ngọc Mỹ  (phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) trở về cùng giác tánh chơn như nơi Phật cảnh.

Ôi! Thân tứ đại đã hoàn nguyên cùng tứ đại;

Cõi thiên chân rày tự tại với thiên chân.

Để dạt dào xa xót,

Để thương tiếc vô ngần!

Nhớ Ni trưởng xưa:

Người sanh trưởng trong gia đình thâm nho, nhuần triêm đạo đức, kính tin Phật Pháp, thấm nhuận căn lành; Người sanh năm Kỷ Mẹo (1939) tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, họ tên Trần Thị Anh. Nhờ hào quang sáng và mát của cha, nhờ tình thương yêu chăm sóc và giáo dưỡng kỹ cương của mẹ, cụ bà Lê Thị Nguyệt, pháp danh Hòa Ngọc. Bà cụ hết mực cưng chìu con (cưng như trứng, hứng như hoa). Bà còn tạo thêm cơ duyên cho Ni trưởng đến các Tịnh xá nghe Chư Tăng, Chư Ni thuyết pháp, gieo duyên phước hộ pháp, cúng dường và đọc tụng Tôn Kinh.

Ắt hẳn bổn hoài cao rộng đã huân sâu từ muôn thuở, nay quả giác chín muồi, hội đủ căn duyên, năm mười lăm tuổi sau nhiều lần văn Kinh thính Pháp, tỏ ngộ diệu lý, Ni trưởng xin cha mẹ cho được xuất gia giải thoát theo hạnh Khất sĩ thoát tục ly trần. Ni trưởng nhẹ nhàng bước lên thuyền giác, được Chư vị Ni trưởng lãnh đạo Giáo hội Khất sĩ Ni giới tiếp nhận ân cần, dắt dìu giáo dưỡng và sau đó giao cho Ni trưởng Tràng Liên trực tiếp truyền trao kinh nghiệm, nào là kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm hành đạo, sống đạo, đối nhân xử thế, tích đức gieo duyên, diệu pháp xương minh, văn chương thi phú… để luyện rèn ý chí, dồi trau phẩm hạnh, hầu khai thị pháp thân, nối truyền huệ mạng, tuyên lưu giáo pháp Phật Đà.

Qua những bài chân lý thực sống, bằng những thử thách gay go trên đường hành đạo, Ni trưởng được truyền trao giới pháp, rạng rỡ với pháp y, ngạt ngào hương giới thể, pháp hiệu Nhan Liên.

Ni trưởng có nhiều đức lành đáng quý: thông minh, hiếu thuận, hiền thục, đoan trang, đạo vị nhuần triêm, hương từ bát ngát, gánh vác mọi công việc lao nhọc chẳng nại hà, được người người thương yêu kính mến.

Nhờ tín tâm bất động, nhờ căn lành nhiều kiếp góp phần tạo nên, nhờ nhẫn nhục kiên trung, hạnh nguyện vững bền, dẫu rằng tuổi đời còn nhỏ so với các bạn đồng trang lứa, nhưng Ni trưởng đã khéo léo tự mình nỗ lực tiến tu, tăng diên phước huệ, sốt sắng nghiên tầm, sớm khuya tỉnh giác. Dưới sự hướng dẫn của Chư Ni trưởng lãnh đạo Ni giới Hệ phái và Chư vị đồng môn xuôi ngược sông Tiền, sông Hậu, khi trung thổ, lúc sơn xuyên, băng đèo, vượt ải, độ khổ hàm linh không mòn mỏi.

Gót vàng thoăn thoắt du phương,

Tâm kinh nở giữa tình thương vạn loài.” (Thơ Tố Liên)

Và:      “Một bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Mắt xanh xem người thế

Mây trắng hỏi đường qua.”

(Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ I Trưởng NGHPKS)

Quả thật, từ buổi đầu xuất gia tu học cho đến ngày nay, Ni trưởng Nhan Liên luôn thể hiện trọn vẹn tinh thần hy sinh tận tụy, cống hiến hết sức mình cho Hệ phái. Với sứ mạng du phương hành đạo, Ni trưởng đã đặt chân trên khắp mọi miền đất nước khai sáng nhiều tịnh xá, tiếp độ nhiều Ni chúng có nơi tựa nương tu học, đạo nghiệp rỡ ràng. Ni trưởng mượn chiếc thân giả hợp để làm thuyền chở mình, chở người qua bến giác. Lấy đức tánh nhẫn nại, siêng năng, từ hòa, khiêm tốn của chính mình để sách tấn môn đồ đệ tử. Cũng từ đạo hạnh sáng ngời ấy mà Ni chúng trưởng thành và chắp cánh bay cao.

Ni trưởng ơi! Ni trưởng biết không? Cuộc đời Ni trưởng là tấm gương về lòng hi sinh vô bờ bến đó. Những năm gần đây, sau mấy lần bị té vì đau thần kinh tọa, vì tê nhức đôi chân, kết quả gãy xương chậu, đau cột sống, gãy răng, khó khăn khi xoay trở đứng ngồi… Thế mà Ni trưởng vẫn dành phần cúng dường cho Chư vị Tỳ kheo Ni cao tuổi lo thuốc men trị liệu, ủng hộ học bổng cho Tăng Ni du học, giúp đỡ Giảng sư đoàn của Ni giới Hệ phái, giúp người già cả neo đơn, nạn nhơn chiến cuộc, bão lụt miền Trung… Ôi! Nói sao cho hết nghĩa tình ấm đậm khó phôi pha qua thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh và đức độ tuyệt vời như vậy. Ni trưởng đã sống rất xứng đáng!!!

Với hạnh nguyện Bồ Tát thực hành Lục độ Ba la mật, Ni trưởng dấn thân phụng sự đạo pháp bằng phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật”. Ni trưởng Nhan Liên đã suốt cuộc đời cống hiến cho đạo pháp, thể nhập trong biển cả đại nguyện của Chư Như Lai nên được hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ suy cử vào Ban Chứng minh Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái.

 • Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang
 • Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
 • Nguyên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
 • Nguyên Phó Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Tiền Giang
 • Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ.

Hành trình đã sẵn tư lương, còn có những đóa hoa Ưu đàm điểm xuyết trang nghiêm GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cứu bạt hàm linh đậm đà ý nghĩa qua những khóa tu niệm Phật định kỳ, mỗi lần trên 50 Phật tử tham dự. Hội chúng an dưỡng phấn khởi như mình được đủ duyên về Tây Phương cảnh nhẹ lâng lâng với sữa Pháp cơm Thiền. Ni trưởng rất vui qua những sinh hoạt đắp nền phước duyên trang nghiêm Tịnh cảnh như vậy. Suốt 59 năm hạ lạp, 40 năm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ (Mỹ Tho) thắng duyên thắng phước, ai sống gần Ni trưởng mà không rõ không biết tinh tường rằng Ni trưởng đã hội đủ phước duyên tối thắng, thường hằng tinh tấn, vượt khó khổ chướng ngăn, chu toàn trách nhiệm thượng cầu hạ hóa, sứ giả Như Lai. Người siêng năng tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, nỗ lực góp phần hóa độ chư Phật tử nhiều nơi, khích lệ sách tấn chư Ni trẻ trong Ni giới Hệ phái Khất sĩ tinh tấn tu trì, tinh nghiêm đạo hạnh và thiết thực cứu khổ chúng sanh không mòn mỏi. Thế mà tiền khiên nghiệp lực chẳng chịu buông tha, căn bệnh trầm kha hiện hữu trên tấm thân ngũ uẩn gầy gò, để cho bầu thuốc thánh không cứu trợ được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Ni trưởng theo bệnh duyên thuận thế vô thường, đành bỏ ra đi; để rồi kể từ đây, GHPGVN, Chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái, Môn đồ Pháp quyến, Phật tử tín đồ mất đi một ánh đuốc rọi tâm tinh nhuệ, một vầng trăng soi bước tăng hành, một hành giả chỉ lối đưa đường. Ôi! Còn sự mất mát nào hơn! Nghìn năm không dễ kiếm tìm!

Giờ thì Ni trưởng đã đi thật xa, xa lắm! Người đã theo bi nguyện bao la, đức độ từ hòa, sức kiên định tinh tấn không mòn mỏi và thắng duyên, thắng phước mà thập vạn du trình, Phật quốc cao đăng!

Ni trưởng ơi! Ni trưởng có biết không? 83 năm trụ thế, 59 năm công hạnh sáng ngời của Ni trưởng đã là ngọn hải đăng chiếu rực ngàn khơi trong biển đời sanh tử, là gương bảo trân vô giá sống vĩnh hằng trong tâm thức, tâm thể Ni giới chúng ta với diệu dụng luân lưu, thấm nhuận sâu mầu, chuyển hóa tâm linh chúng ta trên lộ trình về Bảo Sở.

Nguyện thành tâm nối gót Ni trưởng, hoàn thành sứ mạng trang nghiêm Giáo hội, phụng đạo đẹp đời, báo ân chư Phật, chư Tổ, các bậc Thầy và chư cố Ni trưởng tiền bối thâm ân.

Xin nhiếp niệm chí thành đốt nén tâm hương, kết đài mây tâm giới tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Nhan Liên được thưởng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm hoa, hội nhập Ta bà, thừa hành Bồ tát hạnh, hóa độ chúng sanh viên thành Chánh giác!

Ngưỡng nguyện Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám!

Ngưỡng nguyện Phật lực mười phương hộ trì chư tôn Thiền Đức nhị bộ Đại Tăng hiện diện đạo tràng Bồ đề thọ trưởng, chứng Kim cang thân, đắc Kim cang trí cứu bạt quần sanh!

Nguyện chư Phật mười phương thùy từ minh chứng gia hộ cho chư vi khách quý và hiếu quyến môn đồ, tín chủ đàn na phước huệ viên dung, tín tâm bất động, tinh tấn an lành trong từ quang chư Phật!

Ngưỡng nguyện Giác linh cố Ni trưởng thùy từ minh chứng!

Nam Mô Sanh Phật Quốc Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thay mặt Hội chúng Ni giới Tổ đình Ngọc Phương đồng khấp điếu

Tố Liên biên soạn

 

-----ooOoo-----

 

BÀI LIÊN QUAN

Tiểu sử và Ai điếu Cố Ni trưởng Thích Nữ Hàn Liên  (4213 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Tràng Liên - Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Ban Thư ký Ni giới , 5272 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Minh Liên  ( Môn đồ Pháp quyến , 5869 xem)

Tiểu sử cố Ni trưởng Thông Liên  ( Môn đồ Pháp quyến , 3288 xem)

Tiểu sử Ni sư Hiệp Liên  ( , 3096 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Thư ký Ni giới , 11553 xem)

Sơ lược tiểu sử và ai điếu cố Ni trưởng Thuấn Liên  ( NT. Tố Liên , 4440 xem)

Tiểu Sử Ni trưởng Ảnh Liên  ( Môn Đồ Pháp Quyến , 10174 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Hạnh Liên  ( Môn đồ Pháp quyến , 7660 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Đệ Tam Thanh Liên  (7988 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ