Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tiểu Sử

Tiểu sử cố Ni trưởng Thông Liên

Tác giả: Môn đồ Pháp quyến.  
Xem: 3886 . Đăng: 10/04/2020In ấn

 

Tiểu sử cố Ni trưởng Thông Liên

 

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÔNG LIÊN

Nguyên Ủy viên Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo

(1946-2020)

 

1. THÂN THẾ VÀ THỜI NIÊN THIẾU

Cố Ni trưởng Thích Nữ Thông Liên, thế danh Nguyễn Thị Bán, sinh năm 1946 (Bính Tuất), tại thôn Phan Rí, xã Hòa Đa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là Cụ ông là Hồ Văn Thinh, và thân mẫu là Cụ bà là Hà Thị Tài. Gia đình Ông Bà vốn người chân quê, hiền lương, đạo đức, hạ sinh được 3 người con gái; Ni trưởng là người con giữa.

Thuở thiếu thời, Ni trưởng sống với cha mẹ, chị em, nhưng cuộc sống êm ấm chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 năm. Năm 1952, Người lên 7 tuổi thì thân phụ thọ bệnh qua đời. Thân mẫu làm lụng vất vả nuôi ba chị em, nhưng không lâu, 3 năm sau, vào năm 1955, thân mẫu cũng thọ bịnh nặng, lại qua đời, để lại ba chị em côi cút trong trần thế. Mới 10 tuổi đầu, Người gặp cảnh bất hạnh, cha mẹ không còn, nên được Dì ruột đưa Người và em gái vào Long Khánh nuôi nấng.

Vì hoàn cảnh gia đình, tuy ham học nhưng việc học của Ni trưởng cũng bị gián đoạn. Người phụ với gia đình mưu sinh nên đã làm nhiều công việc từ độ tuổi còn  niên thiếu. Tánh Người hiền lành, chân thật, thẳng thắn, siêng năng nên được bà con láng giềng quý mến. Tuy tuổi nhỏ, hạt giống Bồ-đề đã ươm mầm sẵn nơi Người. Mỗi khi gặp chùa tháp, tượng Phật, Bồ-tát, Người đều dừng lại chắp tay cung kính lễ lạy; khi gặp chư Tăng Ni, Người đều phát tâm cúng dường ít nhiều. Mỗi lần ngắm nhìn hình ảnh thoát trần của chư Tăng Ni, Người đều khởi lên một niềm kính tin đối với ngôi Tam bảo và thầm nguyện mong có một ngày được bước lên con đường giải thoát ấy.

2. XUẤT GIA HỌC ĐẠO

Từ năm 1963, khi được 17 tuổi, niềm tin Tam bảo sâu dày hơn, nên đã nhiều lần, Người xin phép Dì và gia đình đi xuất gia, nhưng đều không được toại nguyện. Tháng 4 năm 1966, sau khi Lễ cúng giỗ thân mẫu xong, ý chí xuất trần cũng đã đến lúc chín muồi, Người lặng lẽ rời gia đình, đi ra miền Trung, và đến Tịnh xá Ngọc Hải (Cát Lợi, Vĩnh Lương, Khánh Hoà), xin xuất gia với Ni trưởng Huệ Liên. Người được Ni trưởng tiếp độ và đặt cho pháp danh là Ngọc Thảo.

Bước vào nhà đạo, Người chuyên tâm tu học dưới sự giáo dưỡng của Ni trưởng Bổn sư, sớm tối công phu, công quả, tròn xong bổn phận của người tập sự học pháp. Năm 1968, tại Tịnh xá Ngọc Long (Diêu Trì, Bình Định), Người được thọ giới Sa-di-ni dưới sự chứng minh truyền giới của Đức Thầy Giác An và được ban cho pháp danh Liên Thông.

Được chính thức thọ giới pháp, sống trong cửa Thiền, Ni trưởng càng chí thành tin tưởng vào con đường mình đã chọn, giữ gìn giới pháp tinh nghiêm và công quả quên cả bản thân mình. Người đã dõng mãnh phát nguyện làm công quả thật nhiều, giữ giới Sa-di tu học trọn đời.

3. HẠNH NGUYỆN VÀ HÀNH ĐẠO

Từ sau khi thọ giới Sa-di, Ni trưởng theo sự chỉ dạy bổ xứ của Đức Thầy và chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn III, luân phiên về tu học, công quả tại các tịnh xá – Tịnh xá Ngọc Hải (TP. Cam Ranh, Khánh Hoà), Tịnh xá Ngọc Bảo (thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), Tịnh xá Ngọc Thiền (huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Năm 1975, Người về tu học tại Tịnh xá Ngọc Bảo (thị xã Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) với Ni trưởng Hương Liên. Vẫn chí nguyện nỗ lực công quả, làm việc Tăng sai, vo tròn giới hạnh mỗi lúc, nên mãi 13 năm sau, tức năm 1981, khi được chư Tôn đức khuyến tấn, Ni trưởng mới thọ giới Tỷ-kheo-ni tại Tịnh xá Ngọc Tòng (Lương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa).

Năm 1985, Ni trưởng Hương Liên phát nguyện tịnh tu nên giao công việc chăm sóc tịnh xá và Ni chúng cho Người. Năm 1989, chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn chính thức bổ nhiệm Người trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo.

Kể từ khi nhận lấy trọng trách lớn này, Ni trưởng ngày đêm tận tâm phụng sự cho Tam bảo và cho chúng sinh. Người luôn đặt việc của Giáo hội, Giáo đoàn, việc của chúng sinh lên trên việc của tịnh xá, của cá nhân. Các Lễ hội của giáo đoàn, của các miền tịnh xá, không khi nào Người vắng mặt. Ni trưởng hiện diện trong các Lễ hội, trong các công tác chung, vừa đóng góp công sức của tự thân vừa hỗ trợ cúng dường tịnh vật tịnh tài đã tiết kiệm được. Đây là một gương hạnh mà chư Tăng Ni trong Giáo đoàn rất quý mến Người.

Năm 1991, chánh điện Tịnh xá Ngọc Bảo xuống cấp trầm trọng, Ni trưởng khởi công xây dựng mới chánh điện, nhà thờ Cửu huyền, dưới sự hỗ trợ hết lòng của Phật tử Hoàng Lai và Phật tử quanh vùng.

Năm 1992, Lễ Tự tứ Tăng – Vu lan thắng hội của Giáo đoàn III và Lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Bảo được tổ chức trang nghiêm.

Năm 1996, trong lúc đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng xét thấy đủ duyên để hình thành cơ sở mới, Ni trưởng thành lập Tịnh xá Ngọc Uyển (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) và tiến cử Ni sư Thức Liên về trụ trì nơi đây.

Năm 2003, được sự chỉ dạy của chư Tôn đức Tăng và sự hỗ trợ của chư Tăng Ni trong Giáo đoàn, Ni trưởng đã đăng cai tổ chức thành công Lễ Tự Tứ - Vu Lan Giáo đoàn III tại Tịnh xá Ngọc Bảo.

Năm 2004, Ni trưởng thành lập Tịnh xá Ngọc Ngôn (thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) và bổ nhiệm đệ tử là Sư cô Liên Loan về trụ trì.

Năm 2008, Ni trưởng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng Giáo phẩm Ni sư.

Năm 2009, Ni trưởng tiếp tục thành lập Tịnh xá Ngọc Lộc (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Bình Thuận), và bổ nhiệm đệ tử là Sư cô Lý Liên trụ trì.

Năm 2010, Ni trưởng được Giáo đoàn đề cử làm Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III.

Năm 2012, Ni trưởng được Ban Trị sự GHPGVN, tỉnh Ninh Thuận đề cử làm Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2012-2017.

Năm 2012, Người khởi công xây dựng bảo tháp, tưởng nhớ đến ân đức chư Phật, đến công hạnh tu tập và hành đạo của Ni trưởng Hương Liên và chư Tôn đức Ni. Người vẫn luôn nhắc nhở các đệ tử và Phật tử tại gia: “Các con phải tu học trên thuận dưới hòa, siêng năng công quả, tu niệm và nhất là phải cung kính các bậc Trưởng thượng, cung kính chư Tăng Ni.” Ý niệm “Tri ân” đã thôi thúc Ni trưởng xây dựng bảo tháp này để bày tỏ lòng biết ơn của hậu học và cũng nhắc nhở các thế hệ Ni chúng kế thừa luôn tri ân đến các bậc Tiền bối hữu công.

Năm 2013, Người khởi móng xây dựng nhà Tăng để có một nơi trang nghiêm khi chư Tăng về lưu trú tại tịnh xá.

Năm 2015, với những nỗ lực đóng góp cho Giáo đoàn và sự tu tập tinh chuyên, Ni trưởng được chư Tôn đức Giáo đoàn III đặc cách tấn phong nội bộ lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng trong Giáo đoàn.

Năm 2018, Ni trưởng nghĩ đến việc mở các khóa tu học cho chư Ni và Phật tử cần đến những phương tiện thiết yếu nên đã cho xây dựng thiền đường, phòng ốc cho tu sinh. Trong giai đoạn này, thấy sức khỏe cũng yếu nhiều, Ni trưởng cố gắng hoàn thiện tất cả các hạng mục trong tịnh xá như nhà bếp, các khu sinh hoạt cần thiết và hoàn tất và năm 2019.

Tháng 3 năm 2019, Ni trưởng đăng cai tổ chức thành công khóa Sống chung tu học lần thứ 9 cho chư Ni Giáo đoàn III.

Một đời của Ni trưởng tận tụy với Tam bảo, với Hệ phái - Giáo đoàn, xây dựng trú xứ, tiếp độ Ni chúng. Đệ tử tu học dưới sự dìu dắt của Ni trưởng có hơn 20 vị. Nhiều vị đã trưởng thành trong giáo pháp, kế thừa hỗ trợ việc hành đạo của Ni trưởng tại trú xứ; có đệ tử đã ra trụ trì tiếp Ni độ chúng, và có nhiều đệ tử đã tốt nghiệp các trường Phật học trong và ngoài nước, đã và đang đóng góp công sức  cho Giáo hội và quần chúng Phật tử.

Nhắc đến Ni trưởng, hạnh nguyện nuôi Ni chúng ăn học, hạnh trân quý sự học, luôn làm tấm gương cho chư Ni trong Giáo đoàn noi theo. Vào những năm thập niên 1980, khi Tịnh xá Ngọc Bảo còn rất nhỏ hẹp, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, cho đến ngày nay, Ni trưởng vẫn luôn đón nhận, cưu mang lớp lớp chư Ni từ các miền tịnh xá trong Giáo đoàn về tạm trú để đi học tại các trường Phổ thông, và trường Phật học. Chính nhờ nền tảng này, đã có nhiều vị Ni sư giờ đây được vững chãi trên con đường tu học và hành đạo.

Đối với bà con khó khăn xa gần, hàng năm, Ni trưởng cũng thăm viếng, tặng quà từ thiện đến mọi người. Với tấm gương sáng trong việc tu học và phụng sự Tam bảo, phổ độ chúng sinh, Ni trưởng đã nhận được nhiều lời khuyến khích sâu sắc từ chư Tôn trưởng trong Giáo hội, Giáo đoàn, và sự khen tặng của các cấp chính quyền sở tại, cũng như lòng trân quý từ bà con Phật tử.

4. THỌ BỆNH – VIÊN TỊCH

Cuối năm 2019, quy luật vô thường đến gần, Ni trưởng trở bệnh và được sự trợ giúp kính quý từ Ni chúng đệ tử và sự ưu ái tận tình chăm sóc của các y bác sĩ bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Từ ngày 12 tháng 3 (âm lịch), sức khỏe của Người yếu dần và Người đã thâu thần viên tịch lúc 3 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý (nhằm ngày 8-4-2020), tại Tịnh xá Ngọc Bảo (khu phố 7, phường Bảo An, thị xã Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), trụ thế 74 tuổi, hạ lạp 40 năm.

Ni trưởng là hiện thân của hạnh kham nhẫn, hạnh hy sinh, hạnh từ bi và trên hết là hạnh giản dị thanh bần, giữ gìn giới pháp tinh nghiêm. Lời nói của Người chân chất mà từ ái, bao dung. Việc làm của Người gom đầy thiện ý, lòng hy sinh, xả thân vì đạo, vì lợi ích chung cho đạo pháp, xã hội và nhân sinh. Người kham nhẫn, nhẹ nhàng chịu đựng nhiều thử thách của hoàn cảnh đến với mình ngay cả thời điểm thân bệnh trầm trọng. Suốt cuộc đời tu tập, những việc làm, lời nói không phù hợp với giới hạnh của hàng xuất gia, dù cho mất thân, Người nhất quyết không hành theo.

Từ buổi đầu vào đạo, cho đến ngày viên tròn phận sự, 40 năm, Ni trưởng đã vun tròn hạnh đức như pháp danh thiêng liêng được truyền thọ từ Tổ Thầy:

THÔNG Ý ĐẠO TỪ, NGỘ CHƠN THƯỜNG, TINH CHUYÊN TU HỌC

LIÊN HOA HIỆN HỮU, HÀNH GIỚI LUẬT, NHIẾP HÓA NHÂN SINH

 

Môn đồ pháp quyến phụng soạn

 

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Tiểu sử Ni sư Hiệp Liên  ( , 3660 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Thư ký Ni giới , 12561 xem)

Sơ lược tiểu sử và ai điếu cố Ni trưởng Thuấn Liên  ( NT. Tố Liên , 4984 xem)

Tiểu Sử Ni trưởng Ảnh Liên  ( Môn Đồ Pháp Quyến , 10878 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Hạnh Liên  ( Môn đồ Pháp quyến , 8524 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Đệ Tam Thanh Liên  (8832 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Hương Liên  ( Môn đồ pháp quyến , 5096 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Bạch Liên - Đệ Nhị Trưởng Ni giới HPKSVN  ( Ni Giới Khất Sĩ , 49425 xem)

Tiểu sử Ni trưởng Châu Liên (1928 - 2008)  (5108 xem)

Lược sử Ni Trưởng Nguyện Liên  (4188 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ