Trang chủ > PG và Nữ Giới > Nhân vật

Dấu Chân Son

Tác giả: HT. Giác Toàn.  
Xem: 3362 . Đăng: 28/10/2019In ấn

 

Dấu Chân Son

 

 

 

                                                            * Kính tưởng niệm Ni sư Diệu Nhân

                                             nhân Hội thảo 906 năm ngày Ni sư viên tịch (1113-2019)

 

THÀNH   tâm hoài niệm ân sâu

KÍNH       tôn trưởng lão Ni mầu Kim Cương

TƯỞNG   tri sử ngọc chơn thường

NIỆM       khắc công đức cát tường nhân gian

ÂN          Tam bảo, ân đạo tràng

ĐỨC       tu vô lượng sen vàng long lanh

ĐẠO       từ bi… ngát thiên sanh

PHẨM    hạnh vi diệu hóa thành Đạo sư

SÁNG     thiền quang bậc trượng phu

NGỜI     ngời uy đức… điều nhu thế trần

CỦA       đời của đạo tuyệt luân

NI           giới nhuần rạng truyền nhân ta bà!

SƯ          thầy tục diệm Tăng già

DIỆU      trạm trì tổng… hằng sa nhiệm huyền

NHÂN    tính bình đẳng hạo nhiên

PHẬT     pháp không sắc khế duyên phụng thời

GIÁO     khuyên trừng quán… hộ đời

THỜI     cơ đối ứng người người tiến tu

LÝ          xưa tương tức đẳng thù

TRẦN    nay y báu vô ưu hoằng truyền

LUÔN    luôn sâu lắng ngôn hiền

HẰNG    hữu tạc dạ mối giềng tâm giao

KHẮC    ghi chí nguyện thượng cầu

DẤU       chân son… vượt trần lao mộng hồ!

ẤN         Ni lưu… ngộ kinh thơ

TRÍ        lực giải thoát khỏi bờ Nữ nhi

TUỆ       kim cương… ngọc lưu ly

BA          thời: quá - hiện - vị… thì tròn gương

LA          lìa tam giới vô thường

MẬT      tạng nhiếp phục nhu cương trí thần

TRONG  thanh chiếu diệu thiên chân

TÂM      vương tịnh lạc hóa thân chan hòa

THỨC    đạo đế… ý Lăng già

HÀNG    hàng muôn vạn… kết tòa tông phong

NI           lưu phúc quả tương đồng

GIỚI      tánh Tổ phụ nối dòng đạo ca.

NỮ         nhi thân chứng thiền gia

GIỚI      đức phẩm hạnh thăng hoa chu toàn

PHẬT     thiêng bát ngát hương vàng

TỬ          đệ thừa hưởng lối đàng lung linh

VIỆT      siêu nhuần rạng tâm kinh

NAM      phương hiển hóa hữu tình hoằng khai

THỜI     thời tinh tấn miệt mài

CẬN       thứ ngộ nhập Như Lai ứng truyền

HIỆN     tiền thể chứng cung tuyên

ĐẠI        hạnh Đại Thế Chí nguyền trường lưu.

                                               Học viện Phật giáo Hà Nội, 26-10-2019

                                                             Trần Quê Hương

Hoà thượng Giác Toàn phát biểu tham luận tại hội thảo "Nữ Phật Tử Việt Nam" (26/10/2019)

-----ooOoo------

Nguồn: http://daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ