Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Thi điếu tưởng niệm Đức Trưởng lão HT. Giác Hà - Trị sự Trưởng Giáo đoàn V tân viên tịch

Tác giả: TK. Minh Điệp.  
Xem: 2178 . Đăng: 06/12/2021In ấn

 

Thi điếu tưởng niệm Đức Trưởng lão HT. Giác Hà - Trị sự Trưởng Giáo đoàn V tân viên tịch

 

 
 

                      

 

 

THI ĐIẾU TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT. GIÁC HÀ

TRỊ SỰ TRƯỞNG GIÁO ĐOÀN V - TÂN VIÊN TỊCH

 

Tăng sinh Minh Điệp kính bút

 

 

Kính lạy Giác linh!

Tiếng chuông chùa canh khuya chưa điểm

Ngọn tàn đăng tắt lịm liêu phòng

Lạnh lùng cơn gió sơ đông

Mang hơi thở nọ đi không trở về.

 

Đêm tĩnh mịch ê hề trăng rụng

Bóng hiền Tăng uy dũng hôm nào

Bầu trời rơi một vì sao

Hồn thiêng thoáng chốc đi vào đường mây.

 

Nửa thế kỷ cầu Thầy học đạo

Công tu hành tần tảo sớm hôm

Bồ-đề tươi tốt sơn môn

Nào hay tuổi hạc đổ dồn một khi.

 

Biệt cõi thế Ngài đi theo Phật

Chốn thiền am vắng bặt âm từ

Trọn đời đau xót còn dư

Kính thương vang cả cõi hư không này.

 

Lời phi lộ hiển bày ai điếu

Con kính dâng mấy điệu thi sầu

Tấc lòng thù diệu thâm sâu

Giữa linh đài giác cúi đầu dâng lên.

 

Nhớ Giác linh thuở thiếu thời!

 

Quê hương thắm đượm tình người

Phù sa ngọt lịm tốt tươi xanh màu

Chắt chiu hạt lúa, ngọn rau

Nối liền từ giọt máu đào mẹ cha.

 

Từ miền đất quê nhà Quảng Ngãi

Người chân quê dầu dãi sớm chiều

Gia đình đùm bọc mến yêu

Kính trên, nhường dưới học điều Thánh nhân.

         

Sinh từ lớp nông dân nề nếp

Giữ kỹ cương, an hiệp trong ngoài

Học hành nên phận đời trai

Nhớ ơn tái tạo hình hài trượng phu.

 

Ngài được hưởng đường tu căn cội

Tuổi tròn niên khăn gói lên đường

Giã từ cha mẹ, quê hương

Xuất gia theo Phật nguyện nương Tăng đoàn.

 

Thuở Giác linh thế phát quy y!

 

Hồng trần gác lại buồn vui

Xuất gia tu học đẩy lùi khổ đau

Nhạt nhòa nghiệp cũ trần lao

Gót sen tịnh lạc dự vào Thiền-na.

         

Vào thuở ấy Tăng-già mở đạo

Gót du phương thơm thảo hạnh lành

Đức Thầy Giác Lý tịnh thanh

Lập đoàn tiếp nối cội cành Tông môn.

 

Duyên câu hội càn khôn chứng chiếu

Ngài xuất gia hành điệu buổi đầu

Tấm lòng dõng mãnh khắc sâu

Tại ngôi Ngọc Tháp đạo mầu lưu tên.

 

Hơn một năm vững bền tâm nguyện

Được ân sư khai triển đạo tràng

“Sa-di Thập giới” nghiêm trang

Truyền trao lãnh thọ vẻ vang vô cùng.

 

Nhờ chí lớn tôn sùng chánh pháp

Trọn căn cơ an hạp Tăng-già

Pháp danh Thích tử Giác Hà

Truyền y, truyền bát ca-sa đủ đầy.

 

Lo tu học dựng xây tâm đạo

Vừa hầu Thầy tần tảo Thu Đông

Bao mùa Xuân Hạ tròn xong

Hai năm lập chí nhập dòng chân nhân.

 

Nơi Tự tứ Ngọc Tân tịnh xá

Thầy chứng minh tấc dạ trò hiền

Truyền trao giới pháp tinh chuyên

“Tỳ-kheo: Cụ túc” vững yên Tăng đồ.

 

Từ ngày ấy nhiễm ô dứt sạch

Hạnh thanh bấn nối mạch Tông môn

Gia công nghiêm mật sớm hôm

Năm qua tháng lại hoa đơm Bồ-đề.

 

Biệt ân sư Ngài về sơn dã

Giữa núi rừng vững dạ tịnh tu

Lục hòa huynh đệ công-phu

Tham sân dứt sạch, mây phù thổi tan.

 

Trải sương gió thiều quang điểm nguyệt

Tâm viên dung dứt tuyệt thế trần

Ngài về đền nợ Tứ ân

Đạo tràng xây đắp, gọi Tăng sum vầy.

 

Thời kỳ hành đạo!

 

Trải qua những cuộc vui buồn

Những trang hiền sĩ luôn luôn giữ mình

Nhẹ nhàng trước phút tử sinh

Độ mình, độ cả hàm linh muôn loài.

 

Cùng giáo hội trông coi Phật sự

Đức Ngài về an ngự Bến Tre

Kỳ Viên sáng tỏ trăng hè

Tu hành, độ chúng kết bè thắng duyên.

 

Một thuở nọ đến miền phố cổ

Đất Hội An phổ độ dân lành

Tại ngôi Ngọc Cẩm trời xanh

Mở đường độ chúng chóng thành chánh tri.

 

Ngài ôm bát ra đi mở đạo

Về Gò Công tần tảo bao mùa

Dạy đời dứt tánh hơn thua

Tại ngôi Ngọc Hiệp dựng chùa, cất am.

 

Ngài lại ngự già-lam xứ khác

Đất Vĩnh Long an lạc vô ngần

Trụ ngôi tịnh xá Ngọc Tân

Sống chung tu học tảo tần sớm khuya.

 

Cuộc nhân thế đoạn lìa tan hợp

Hằn đôi vai lớp bụi thời gian

Ngài về phố thị lạc bang

Trụ ngôi phạm vũ đạo tràng Trung Tâm.

 

Kể từ ấy ươm mầm độ chúng

Lòng đại bi, đại dũng, đại từ

Trải hơn bốn chục năm dư

Dân lành quy ngưỡng dứt trừ nhiễm ô.

 

Ngài khêu gọi Tăng đồ hiệp lại

Dù xuất gia hồ hải xứ nào

Linh sơn cốt nhục máu đào

Trở về một cội cùng nhau tu hành.

         

Trong Giáo hội Ngài thành trưởng lão

Hàng chứng minh quý báu vô vàng

Những kỳ đại hội nghiêm trang

Những kỳ truyền pháp giới đàn hậu lai.

 

Trong Hệ phái thỉnh Ngài Giáo phẩm

Cùng dựng xây nồng thắm Tăng-già.

Giáo đoàn ngày một nở hoa

Vững ngôi Tri sự an hòa ngoài trong.

 

Những gương hạnh đáng nhớ!

 

Sáu mươi năm đạo mầu cao thượng

Bốn sáu năm làm trưởng Giáo đoàn

Gương lành xán lạn sắt son

Tăng Ni, Phật tử mãi còn khắc ghi.

 

Các khóa tu quyết đi tham dự

Cương vị nào cũng ngự thân lâm

Mở bày khai thị pháp âm

Cho đàn hậu học nảy mầm Sa-môn.

 

Chư Khất sĩ sơn thôn ngoài hệ

Mở tâm từ chẳng kể lạ quen

Minh Quang chung một ngọn đèn

Linh sơn pháp hữu gót sen một dòng.

 

Góp học bổng mở lòng dưỡng dục

Giúp Tăng Ni tự túc học hành

Du phương hải ngoại xa cành

Hay là trong nước cũng dành dụm cho.

 

Làm từ thiện Ngài lo dân khổ

Khi thiên tai, nạn đổ đồng bào

Đem quà đến tận nơi trao

Cho dân no ấm xiết bao nghĩa tình.

 

Ngài hóa độ nhân sinh cùng khắp

Truyền Tam quy, Giới pháp năm điều

Đàn-na cư sĩ kính yêu

Quay về tu tập, đoạn tiêu nghiệp trần.

 

Những năm tháng sau cùng!

 

Kính chào lớp bụi thời gian

Tiễn đưa bóng hạc mây ngàn nhẹ bay

Ân từ theo ngọn cỏ cây

 đi khuất nẻo, còn đây nỗi lòng.

 

Như biết trước thuận dòng sinh diệt

Ngài mở tâm thi thiết du hành

Thăm nhiều tịnh xá xung quanh

Vân du dưới bóng trời xanh nắng vàng.

 

Dẫu sức khỏe kiện khang cứng cỏi

Bóng vàng y lối sỏi vẫn còn

Sáu mươi năm: tấm lòng son

Tám mươi tuổi hạc: hao mòn bên trong.

 

Thân thể ấy bệnh không biểu hiện

Đêm tàn canh biến chuyển khôn lường

Một cơn khó thở bất thường

Ngài đi giữa lúc đêm trường ve ngân.

 

Kể từ lúc mãn phần an nghỉ

Hàng cháu con ngã quỵ đau buồn

Lệ sầu lã chã trào tuôn

Than rằng mây bạc, mưa nguồn về đâu?

 

Dẫu đại chúng buồn rầu kính nhớ

Nhưng vẫn tin rạng rỡ liên đài

Trọn phần về ngự cao ngai

Cao đăng Phật quốc đức Ngài lạc an.

                  

Dòng thi điếu chứa ngàn tôn kính

Cúng dường lên bịn rịn cúi đầu

Ngưỡng nguyền giữa cõi thâm sâu

Giác linh hiển hiện ngõ hầu chứng minh!

         

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn V,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, chư Đại đức Tăng môn đồ pháp quyến.

Kính bạch Giác linh cố Trưởng lão HT. Giác Hà – Tri sự trưởng Giáo đoàn V!

Vừa nhận được tin cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Hà đã từ bỏ xác thân huyễn mộng nhẹ nhàng về cõi Phật, con là một Tăng sinh rất nhỏ trong Tông môn Khất Sĩ vô cùng kính tiếc trước sự viên tịch của Ngài. Trước linh đài khói hương nghi ngút tỏa, nơi tôn trí nhục thân của cố Hòa thượng tại đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm – Phú lâm, cho con kính dâng bài thi điếu thi hóa tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh đức cố Trưởng lão CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

Giác ngộ muôn trùng: đạo mầu tỏ rạng, nối chí Phật xưa truyền đạo cả

Hà sa hạnh nguyện: công đức sáng bừng, truyền tâm Tổ ấn nối tông đồ.

 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát

 

TK. Minh Điệp

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ