Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Điện thư Phân ưu

Tác giả: TĐ. Pháp viện Minh Đăng Quang (Tampa).  
Xem: 2310 . Đăng: 04/12/2021In ấn

 

Điện thư Phân ưu

 

 

                      

 

 

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

 

Nam-mô Khai sơn Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, Hải ngoại - Tổ Sư Minh Đăng Quang,

Kính lạy chư đức Thầy Hiền,

Kính bạch Giác linh tân viên tịch Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà - Trị sự Trưởng Giáo đoàn V, Đạo sư Chứng minh Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Khất Sĩ,

Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V,

Kính bạch chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Tang lễ,

Kính bạch chư Tôn đức môn đồ pháp quyến, 

Chúng con, chư Tăng Phật giáo Khất sĩ thuộc Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, Tampa, Florida, Mỹ Quốc vừa hay tin Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà - Trị sự trưởng Giáo Đoàn V, Đạo sư Chứng minh, Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Khất Sĩ đã an nhiên thu thần viên tịch tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. 6, Sài Gòn, Việt Nam.

Một tiếng chuông ngân tiễn người về chốn Tổ,

Một thoáng vô thường hàng hậu học trầm tư,

Một thoáng cổ kim vừa chớp mắt,

Bóng một chiếc hài cõi trời Tây.

Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Sự nghiệp của Ngài là tự thân thực hành Phạm hạnh, tự thân kết nối Tăng thân, tự thân làm các công đức lành  và tự thân chiếu sáng đời này bằng chân dung người Khất sĩ. Hàng hậu học chúng con vô cùng kính ngưỡng đạo phong và tri ân công đức của Trưởng lão Hoà thượng. Ngài ra đi nhưng duy nguyện và tấm gương của Ngài còn mãi trong lòng chúng con. 

Ngưỡng nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà cao đăng Phật quốc.

Chúng con thành kính chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đến chư Tôn Giáo phẩm Giáo đoàn V: HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, TT. Giác Thông, chư Tôn đức Tăng trực thuộc Giáo đoàn và pháp quyến.

Chúng tôi thành tâm phân ưu cùng thân bằng quyến thuộc của Trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Khể thủ

HT. Thích Minh Tòng 

TT. Thích Giác Đạt

TT. Thích Minh Diệu

TT. Thích Minh Nguyên

TT. Thích Minh Nghĩa

TT. Thích Minh Ẩn

TT. Thích Giác Tri

  

 

TĐ. Pháp viện Minh Đăng Quang (Tampa)

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ