Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Nguyện Thắp Sáng Gương Thầy

Tác giả: Cầu Liên.  
Xem: 2918 . Đăng: 04/05/2019In ấn

 

Nguyện Thắp Sáng Gương Thầy

 

Sư cô Cầu Liên - TX. Ngọc Long

 

 

Chúng đệ tử vốn hàng hậu duệ,

Với tấm lòng nguyện thể lời chân.

Nhân ngày Ni trưởng thâu thần,

Vài dòng tâm huyết tri ân biển trời.

 

Thầy khó nhọc một đời vất vả,

Vững con đường nguyện cả thoát ly.

Hành theo nhất bát tam y,

Ba trăm bốn tám nghiêm trì luật răn.

 

Hàng đệ tử luôn hằng quyết chí,

Noi gương Thầy thiện mĩ sáng trong.

Kinh văn giáo lý ươm lòng,

Mở mang đạo pháp bẻ cong tánh phàm.

 

Thềm giới luật trừ tham dưỡng nết,

Vẫn ôn tồn bỏ mệt dồi trau.

Hai mươi bảy khóa thông làu,

Vững vàng kinh nghiệm truyền mau pháp hành.

 

Vì Ni chúng khai thành giáo phẩm,

Dốc quyết tâm nghiền ngẫm đạo mầu.

Thiện nam tín nữ tin sâu,

Giáo điều chơn lý làm đầu nghĩa nhân.

 

Các Tịnh xá trong ngần đuốc tuệ,

Ánh quang minh nguyệt quế khai bày.

Đạo đời chung lực đắp xây,

Chiếc thuyền Giáo hội hiệp vầy xương minh.

 

Hàng đệ tử tâm thành chí nguyện,

Làm sáng tươi đạo chuyển tâm đầy.

Hầu mong sự nghiệp bền xây,

Một lòng mạnh mẽ theo Thầy hiển dương.

 

-----ooOoo----- 

BÀI LIÊN QUAN

Đóa Sen Thiêng Của Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ  ( NT. Tố Liên , 10844 xem)

Ni Trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và Đạo nghiệp, Đạo hạnh và Thi ca  ( Nguyện Liên , 13424 xem)

Kính niệm Di Huấn cố Ni Trưởng là Pháp tu Giới Định Tuệ  ( Sư cô Hiệp Liên , 5712 xem)

Họa Ý Bài Thơ “Bức Tranh Rừng Lá” Của NT Huỳnh Liên  ( Phật tử Tâm Hồng , 752 xem)

Lời Dạy Của Cố Ni Trưởng  ( Ngọc Lễ , 724 xem)

Cảm nhận về Ni trưởng  ( Ngọc Bích , 836 xem)

Tưởng niệm  ( Yến Ngọc , 772 xem)

Giác Ngộ  ( Huệ Thạnh , 656 xem)

Khi thăng trầm lúc vui buồn  ( Ngọc Quang , 824 xem)

Chế phục lục căn  ( Ngọc Tấn , 784 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ