Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Tri Ân Thầy - bài của Liên Thanh

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 1470 . Đăng: 21/08/2021In ấn

 

Tri Ân Thầy

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất sĩ 

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư, Chư Tôn đức Ni

Con Liên Thanh - Tịnh Xá Ngọc Vân, Bình Thuận, kính dâng lên Sư Phụ đôi dòng cảm nghĩ của con nhân mùa Vu Lan Thắng hội bài thơ "Tri Ân Thầy".

Thầy còn đó như tàng cây mát

Như làn hương tỏa ngát bay xa

Cho con lẽ sống trăm hoa,

Hoa Người đức hạnh, chan hòa tình thương.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Chúng con vẫn biết Cha Mẹ là người sinh thành nuôi dưỡng, nhưng nếu không có Thầy Tổ thì làm sao chúng con hiểu được Phật Pháp, ai dẫn đường chỉ lối cho chúng con, ai truyền trao sự thánh thiện cho chúng con. Công ơn của Thầy lớn lao vô kể, làm sao có thể đáp đền, chỉ có tu học và phụng sự với tất cả chí nguyện của mình và làm cho ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi trên nhân gian, mới xứng đáng là sứ giả Như Lai.

Con nguyện tinh tấn tu tập, thắp sáng tâm đăng, cống hiến đời mình cho Đạo pháp và Dân tộc, để báo ơn Tổ Thầy, để khỏi phụ lòng các bậc Ân Sư.

Kính chúc quý Ni Trưởng, Ni sư, Sư cô pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý Phật tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL.2567 - DL.2023

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ