Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Tri Ân Thầy - bài của Liên Thanh

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3426 . Đăng: 21/08/2021In ấn

 

Tri Ân Thầy

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất sĩ 

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư, Chư Tôn đức Ni

Con Liên Thanh - Tịnh Xá Ngọc Vân, Bình Thuận, kính dâng lên Sư Phụ đôi dòng cảm nghĩ của con nhân mùa Vu Lan Thắng hội bài thơ "Tri Ân Thầy".

Thầy còn đó như tàng cây mát

Như làn hương tỏa ngát bay xa

Cho con lẽ sống trăm hoa,

Hoa Người đức hạnh, chan hòa tình thương.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Chúng con vẫn biết Cha Mẹ là người sinh thành nuôi dưỡng, nhưng nếu không có Thầy Tổ thì làm sao chúng con hiểu được Phật Pháp, ai dẫn đường chỉ lối cho chúng con, ai truyền trao sự thánh thiện cho chúng con. Công ơn của Thầy lớn lao vô kể, làm sao có thể đáp đền, chỉ có tu học và phụng sự với tất cả chí nguyện của mình và làm cho ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi trên nhân gian, mới xứng đáng là sứ giả Như Lai.

Con nguyện tinh tấn tu tập, thắp sáng tâm đăng, cống hiến đời mình cho Đạo pháp và Dân tộc, để báo ơn Tổ Thầy, để khỏi phụ lòng các bậc Ân Sư.

Kính chúc quý Ni Trưởng, Ni sư, Sư cô pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý Phật tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ