Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Thượng tọa Minh Thành thăm và chia sẻ pháp online đến chư Tăng Ni các trường hạ Hệ phái Khất sĩ

Tác giả: TKN. Liên Hòa.  
Xem: 4086 . Đăng: 11/08/2021In ấn

 

Thượng tọa Minh Thành thăm và chia sẻ pháp online đến chư Tăng Ni các trường hạ Hệ phái Khất sĩ

 

Vào lúc 8g00, ngày 10/8/2021 (nhằm mùng 3/7/Tân Sửu), Thượng tọa Minh Thành - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVNPhó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đãi lao cho Hòa thượng Giác Toàn, trực tuyến thăm viếng và chia sẻ pháp đến chư Tăng Ni tại các trường hạ trực thuộc Hệ phái Khất sĩ.


Lời đầu tiên, Thượng tọa kính chuyển lời giáo giới của Hòa thượng Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVNViện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamTrưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, đến chư Tôn đức Tăng Ni tại các trường hạ Hệ phái, cố gắng, tinh tấn tu tập, nhất là trong thời điểm đất nước đang trong giai đoạn cao trào của dịch bệnh.

Tiếp tục, Thượng tọa giảng giải nội dung Kinh Pháp môn căn bản, bài kinh đầu tiên của Kinh Trung bộ.


 

Mở đầu, Thượng tọa nêu Kinh Pháp môn căn bản là phiên bản đầu tiên của Phật giáo bàn về nhân sinh quan và thế giới quan. Với nội dung quan trọng bật nhất này chính là nguyên nhân để bài kinh được xếp vào vị trí đầu tiên trong số 152 kinh Trung bộ. Điều này cũng làm cho chúng ta liên tưởng đến việc đức Tổ sư Minh Đăng Quang giảng giải bài pháp đầu tiên trong bộ Chơn lý là Võ trụ quan, một bài pháp nói về nhân sinh quan và thế giới quan hết sức sâu sắc rõ ràng.


Thượng tọa giảng rộng bài kinh dựa trên bản Tóm tắt Kinh Trung bộ của tác giả dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu tập trung trên 3 ý chính.

1. Về nhân sinh quan, đức Phật nói đến bốn hạng người:

- Hạng phàm phu: Không yết kiến các bậc Hiền Thánh, không thuần thục và không tu hành pháp của các bậc Hiền Thánh.

- Hạng Tỳ-kheo Hữu học: Tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

- Hạng Tỳ-kheo là bậc A-la-hán: Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát.

- Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Từ ý kinh này, Thượng tọa gợi lên bài học cho đại chúng: Hãy có một đôi mắt trí tuệ như đức Phật, nhìn về con người, cuộc đời như thế; đừng chỉ nhìn con người, cuộc đời với sự phân biệt tốt-xấu, hay-dở, giàu-nghèo, sang-hèn… 

2. Về thế giới quan, đức Phật đề cập đến 24 pháp và Thượng tọa tạm phân thành 5 nhóm để dễ nhớ, gồm có:

- (1) Đất, (2) nước, (3) lửa, (4) gió,

- (5) Sanh vật, (6) chư Thiên, (7) sanh chủ (pajāpati), (8) Phạm thiên, (9) Quang Âm thiên, (10) Biến Tịnh thiên, (11) Quảng Quả thiên, (12) Thắng Giả (Abhibhū),

- (13) Không vô biên xứ, (14) Thức vô biên xứ, (15) Vô sở hữu xứ, (16) Phi tưởng phi phi tưởng xứ,

- (17) Sở kiến, (18) sở văn, (19) sở tư niệm, (20) sở tri,

- (21) Đồng nhất, (22) sai biệt, (23) tất cả, (24) Niết-bàn. 

3) Thái độ của 4 hạng người (nhân sinh quan) đối với 24 pháp (thế giới quan) trong kinh văn:

- Hàng phàm phu tưởng tri địa đại cùng 23 pháp khác nhưng không liễu tri chúng nên cho rằng chúng là tự ngã, là của ta, hoan hỷ với chúng.

- Hạng Tỳ-kheo Hữu học thắng tri địa đại cùng 23 pháp khác và có thể liễu tri chúng nên không cho rằng chúng là tự ngã, không phải là của ta, không hoan hỷ với chúng.

- Hạng Tỳ-kheo là bậc A-la-hán thắng tri địa đại cùng 23 pháp khác và liễu tri chúng nên không cho rằng chúng là tự ngã, không phải là của ta, không hoan hỷ với chúng. Vị Tỳ-kheo A-la-hán đã đoạn trừ tham, sân, si.

- Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác thắng tri, liễu tri 24 pháp, biết rõ hỷ là nguồn gốc của khổ, do hữu nên có sanh và già chết đến với loài hữu tình. Do vậy, đức Phật tuyên bố rằng Như Lai do diệt trừ, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả ly, khát ái một cách hoàn toàn, đã chứng được Vô thượng chánh đẳng giác.


Đây là một bài kinh khó cho cả người học, người giảng giải và người tu tập. Chính vào thời đức Phật, sau khi đức Phật thuyết kinh này, đã có 500 vị Tỳ-kheo không hiểu được ý pháp. Đức Thế Tôn từ bi kể lại Chuyện Tiền thân Pháp môn căn bản (Mūlapariyāyajātaka), số 245, làm cho 500 vị rơi rụng tâm kiêu mạn, mê muội. Kế đến, đức Thế Tôn giảng thuyết về Kinh Điện thờ Gotama (Gotamakacetiyasutta) (A. I. 276) và các vị đều chứng quả A-la-hán.Trong thời lượng 90 phút, Thượng tọa đã trình bày nội dung bài Kinh Pháp môn căn bản trí tuệ, thâm sâu theo cách nghiên cứu, khám phá mới của mình, qua lăng kính nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo, đã mang lại niềm hỷ lạc cho đại chúng hữu duyên được lắng nghe.

-----ooOoo-----

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ