Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Hòa thượng Giác Pháp thăm và sách tấn online các trường hạ Hệ phái Khất sĩ

Xem: 2710 . Đăng: 13/08/2021In ấn

 

Hòa thượng Giác Pháp thăm và sách tấn online các trường hạ Hệ phái Khất sĩ

 

Vào lúc 8g00, ngày 12/8/2021 (nhằm mùng 5/7/Tân Sửu), Hòa thượng Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ, đã trực tuyến thăm viếng, chia sẻ pháp và sách tấn chư Tăng Ni tại các trường hạ trực thuộc Hệ phái, trong mùa An cư PL 2565.


Chủ đề chia sẻ đến đại chúng là Ý nghĩa Kinh Vu-lan-bồn đối chiếu với Chơn lý “Đại Thái Thức”, và được Hòa thượng trình bày theo 3 phần chính như sau:

I. Giới thiệu Kinh Vu-lan-bồn và phương pháp tìm hiểu kinh

Kinh Vu-lan-bồn là bản kinh rất quen thuộc đối với Tăng Ni và Phật tử Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Khất sĩ, tuy nhiên hầu như bấy lâu nay, bài kinh được diễn giảng và được học hiểu trên khía cạnh hiếu đạo, biết ơn, đền ơn và báo ơn. Đây được xem là hiểu về mặt “sự” của bài kinh hay nói cách khác là được hiểu về ba yếu tố đầu của Tứ tất đàn là Phổ vị thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn và đối trị tất đàn.

Trong dịp này, Hòa thượng trình bày ý nghĩa Kinh Vu-lan-bồn đối chiếu Chơn lý “Đại Thái Thức”, số 48 của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, dựa trên mặt “lý”, tức yếu tố thứ 4 trong Tứ tất đàn là Đệ nhất nghĩa tất đàn.II. Tìm hiểu Kinh Vu-lan-bồn

1. Vai trò hiếu đạo và hòa hợp

Kinh Vu-lan-bồn không những giữ vai trò quan trọng giới thiệu tinh thần hiếu đạo trong quần chúng ngang qua việc cứu mẹ của Tôn giả Mục-kiền-liên mà còn nói lên giá trị của sự hòa hợp của số đông. Sự thành công trong việc cứu mẹ, cứu chúng sinh không chỉ dựa vào sức mạnh của một hoặc hai cá nhân mà cần dựa vào số đông, dựa vào năng lực chú nguyện của mười phương Tăng chúng.

2. Hình tượng đức Mục-kiền-liên

Trong Chơn lý “Đại Thái Thức”, đức Tổ sư viết: “Ông Mục-kiền-liên, Tàu dịch là Đại Thái Thức, nghĩa là bậc thức trí rộng lớn. Ông Mục-kiền-liên Đại Thái Thức là vị đệ tử lớn của Phật, đắc nhiều phép thần thông bậc nhất.” Khi vừa chứng đắc đạo quả, Ngài liền quán chiếu tìm mẹ. Khi thấy mẹ đang chịu đói khổ, Ngài mang bát cơm đến cho mẹ. Trong Chơn lý viết: “Ông liền đem bát cơm đến cho ăn là đem pháp bảo của đạo bát chánh đến bố thí giáo hóa, để cho dứt sự đói tham khổ não. Nhờ ăn dùng được đạo lý quý báu mà no lòng mát dạ, pháp bảo là như cơm, bát chánh đạo là như chén bát.” Thế nhưng, người mẹ không thọ nhận được chén cơm này, không giúp được mẹ nên Ngài trở về đảnh lễ xin Phật chỉ dạy, giúp đỡ và đức Phật dạy cần phải được sự gia trì của mười phương Tăng chúng.

Trên nền tảng “Đệ nhất nghĩa tất đàn”, ý kinh không còn hạn hẹp trong câu chuyện của Tôn giả Mục-kiền-liên nữa mà là nói về những bậc chân tu, trí tuệ, tâm hành Bồ-tát đạo, luôn thương đời cứu người. Khi thấy chúng sinh đau khổ nhưng với năng lực tự thân dẫu đã thành tựu quả vị, có thần thông lực cũng không thể cứu độ hết chúng sinh mà cần phải nhờ vào năng lực của Tăng chúng có đạo hạnh, đặc biệt sau mùa an cư thúc thủ, tinh tấn tu hành, từ khắp các phương câu hội đồng hộ trì.

3. Ý nghĩa sự cúng dường trong ngày Lễ Vu-lan-bồn

Đức Phật dạy sắm sửa lễ vật “đồ ăn năm món, trái cây năm màu” làm lễ cúng dường Tăng chúng ấy không phải là thức ăn vật chất thế thường, mà là “năm thứ trái cây tức thuyết pháp giáo hóa cho tất cả đắc được ngũ quả: Quả Nhập lưu, quả Nhứt vãng lai, quả Bất lai, quả A-la-hán Vô sanh, quả Bích-chi Duyên giác” (Chơn lý).

Và đức Tổ sư cũng nhấn mạnh: “Đó là cách báo hiếu của chư Bồ-tát, lập thân hành đạo, để đạo đức mãi chung lại cho đời sau. Kinh Vu-lan-bồn đây, nghĩa là hội thuyết pháp cho Tăng, để đặng có kẻ giáo hóa độ đời, nên gọi là buổi tiệc giải cứu chúng sanh, Vu-lan-bồn vậy.”  III. Ứng dụng lời Phật ý Tổ trong giai đoạn hiện nay

Giữa lúc đại dịch đang hoành hành khắp thế giới, mọi người ở yên một chỗ ngăn ngừa dịch bệnh, đây cũng là một cơ duyên cho Tăng Ni quay về tu tập nội tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, nghiên tầm kinh luật, lời Phật Tổ dạy, trang bị kiến thức Phật học, phát huy niềm tin, sở hành, tu tập thành tựu mục đích Phạm hạnh của mình. Kế đến, hồi hướng năng lượng an lành và truyền bá giáo pháp giúp mọi người cũng hiểu được giáo pháp, an tâm nương về giáo pháp, bớt lo âu, sợ hãi bất an.

Đúng như Chơn lý viết: “Kẻ ấy trước phải tự mình xuất gia, tu cho đắc quả Thánh, tâm trong sạch đã. Kế đó phải giáo hóa chư Tăng cho đắc đạo y như mình, thì sau lại mới sẽ hành đạo Bồ-tát, biến lập thiên đường, phổ hóa khắp cả chúng sanh mới đặng. Những ai thật hành được như thế, ấy là công đức lớn hơn hết, sẽ trở nên bậc Bồ-tát lớn thiệt thọ và sẽ mau đắc quả Như Lai thành Phật.”

Hòa thượng nhắc nhở:

- “Mỗi người cố gắng học hiểu giáo pháp và thực hành. “Tích môn” và “bổn môn” đều được học-tu song hành. Đừng chỉ nghiêng về “tích môn” làm cho việc tu học của mình không được lợi ích nhiều, không đúng với lời dạy và ý nghĩa của chư Phật, chư Tổ.”

- “Đừng quá chú trọng hình thức lễ lạc mà quên đi việc chính là tu tập và hoằng pháp lợi sanh. Hãy đọc lại Kinh Tam minh trong Trường bộ để nghe đức Phật khuyến nhắc rằng sự cầu nguyện, hy vọng, tán thán không mang lại kết quả thiết thực. Nói mà không thực hiện, cầu mong mà không hành động thì không có giá trị. Đức Phật dạy con đường thực hành mang lại lợi lạc an vui cho mọi người và ngay chính bản thân mình phải thành tựu đạo quả, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.”

Thời thăm viếng và thuyết giảng pháp bảo dừng lại vào lúc 9g40 và đại chúng hoan hỷ, đồng tâm nhất hướng y giáo phụng hành lời chỉ dạy nhắc nhở của Hòa thượng. 

----oo0oo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ