Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

TP.HCM: Ni sư Kiên Liên thuyết giảng Chơn Lý tại Trường hạ Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2130 . Đăng: 23/05/2022In ấn

 

TP.HCM: Ni sư Kiên Liên thuyết giảng Chơn Lý tại Trường hạ Ngọc Phương

 

Sáng nay ngày 23/5/2022 (nhằm ngày 23/4/Nhâm Dần), Ni sư Thích nữ Kiên Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã thuyết giảng Chơn Lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang tại Trường hạ Ngọc Phương.

 

 

Chơn lý số 38 Đại thừa giáo, đức Tổ sư nói rằng: "Muốn biết Đại thừa, ta phải xem xét lại Tiểu thừa. Khi Phật sanh tiền, Ưu-ba-li là người thợ cạo kém học, xuất gia tu theo Phật. Bởi kém học nên ông chuyên về giới luật hơn hết; giới luật đối với ông sẽ là nền tảng của đạo Phật, nương theo nó người ta trở nên bậc Thánh Hiền. Bảo thủ giới luật tức là bảo thủ đạo Phật một cách chắc chắn của hạng kém trí, mặc dầu chưa thành Phật, chớ người ta cũng giải thoát trong sạch được. Sau khi Phật nhập diệt, Ưu-ba-li truyền bá giới luật y bát khất sĩ xuống miền Nam Ấn Độ, và lần hồi lâu sau giáo lý ấy tràn sang xuống đảo Tích Lan, Xiêm La, Cao Miên, Lào, Miến Điện như ngày hôm nay."

Giới luật là nền tảng của đạo Phật, quyết định sự tồn tại của Phật pháp trên thế gian, như lời đức Phật đã dặn dò các đệ tự trước khi nhập Niết-bàn: “Này A Nan! Sau khi ta diệt độ các ông hãy nương tựa vào chính mình và hãy lấy giới luật làm thầy” (Kinh Di Giáo). Cho nên, Tổ mới nói rằng bảo thủ giới luật chính là bảo thủ đạo Phật một cách chắc chắn. Cần phải khẳng định rằng, chính nhờ các vị Tăng sĩ chuyên trì Giới luật mà đạo Phật vẫn còn tồn tại đến hôm nay.

 

 

Chúng ta không nên tự ti mặc cảm khi bị nói là Tiểu thừa, Đại thừa hay Tiểu thừa không nằm ở sắc phục, hình thức bên ngoài mà là ở tâm lượng từ bi rộng lớn giải thoát bên trong mỗi vị tu sĩ. Ngược lại, chúng ta phải tự hào vì là hàng hậu học của Ni giới Khất sĩ trên có đức Tổ sư là bậc Bồ-tát khai đạo, dưới có Ni trưởng Đệ nhất Huỳnh Liên tài hoa lỗi lạc. Được tu học theo truyền thống Khất sĩ là nhân duyên phúc báo thù thắng cho mỗi chúng ta.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên có dạy rằng mình không siêu thì làm sao độ người khác siêu được. Tự mình siêu thoát mới giúp người siêu thoát. Siêu thoát ở đây là cởi bỏ được những gánh nặng phiền não trói buộc dính mắc trong tâm thì khi tụng kinh cầu nguyện siêu độ mới có kết quả. Đức Tổ sư thì dạy rằng: "mình ngồi trên ghe mới cứu được người dưới sông". Chúng ta phải tự độ trước rồi mới độ tha. Mình phải ở trên bờ mới có thể cứu vớt kẻ đang đuối nước dưới sông, hoặc nếu muốn cứu mà tự thân chúng ta chưa biết bơi thì chúng ta phải dùng phương tiện mới giúp được người và không ảnh hưởng đến ta, đến người, đến cả hai.Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên đã đúc kết Chơn lý số 38 này thành bốn câu như sau:

Tuỳ thuận cơ duyên Phật độ đời,

Cội nguồn Chánh Pháp chớ lầm sai.

“Chớ tin kinh sách qua truyền thuyết,

Chỉ nhận điều gì thuận lý thôi”.

Suy cho cùng, Đại thừa hay Tiểu thừa cũng xuất phát từ một cội nguồn là đệ tử dòng Phật Thích Ca, và cùng hướng đến một mục đích là giải thoát mình, giải thoát người khỏi trầm luân sanh tử như Tổ Huệ Năng có câu: "Người ta tuy có Bắc Nam chớ Phật tánh vốn không Nam Bắc." Tất cả lời dạy của đức Phật đều là phương tiện, là ngón tay chỉ trăng để chúng sanh nhận thấy được tính tròn sáng, thanh tịnh của bản tâm mà thôi. 


 

Ban truyền thông NGKS

----oo0oo----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ