Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

TP.HCM: Ni sư Phụng Liên thuyết giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp tại Trường hạ Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5078 . Đăng: 18/05/2022In ấn

 

TP.HCM: Ni sư Phụng Liên thuyết giảng  Mi Tiên Vấn Đáp tại Trường hạ Ngọc Phương

 

Chiều ngày 17/5/2022, (nhằm ngày 17/4/Nhâm Dần), tại giảng đường Trường hạ Ngọc Phương, Ni sư Phụng Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh thuyết giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến chư hành giả an cư. Nội dung kinh Mi Tiên Vấn Đáp kể lại những câu hỏi đáp giữa vua Milinda và Tỳ-kheo Nàgasena rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Trước khi đi vào bộ kinh, Ni sư Giảng sư định nghĩa khái quát về đạo Phật. Đạo Phật gồm có 3 ngôi báu (Tam bảo): Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo gồm có 7 vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, đó là: Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá, Phật Câu-la-tôn, Phật Câu-na-hàm, Phật Ca-diếp, Phật Thích-ca Mâu-ni. Phật có 5 nghĩa:

1. Bậc giác ngộ thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ;

2. Bậc đã điều phục và thuyết pháp đưa đến sự điều phục;

3. Bậc an chỉ và thuyết pháp đưa đến an chỉ;

4. Bậc đã đến bờ bên kia và thuyết pháp đưa đến bờ bên kia;

5. Bậc đã đạt Niết-bàn và thuyết pháp đưa đến Niết-bàn.

Pháp bảo bao gồm Giáo lý (pháp học), Đạo, Quả và Niết-bàn được chư Phật thuyết ra giúp chúng sinh thoát khổ được vui. Tăng bảo gồm Phàm tăng và Thánh tăng, chính là các bậc thầy mang đạo vào đời, truyền thừa và xiển dương chánh pháp. Đạo Phật ra đời, chân lý Phật Đà mang thông điệp ban vui cứu khổ cho muôn loài, giải thoát con người ra khỏi áp bức nô lệ, đem lại sự bình đẳng cho mọi giới: "Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường đã xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì lòng bi mẫn , vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người" (Kinh A-hàm). Suy cho cùng, mỗi hành giả trên con đường tầm cầu giải thoát đều luôn học hiểu về đức Phật, tu theo giáo pháp và nương vào tăng già. Chính vì vậy mà Ni sư Giảng sư đã dành ra một buổi để giới thiệu về đạo Phật, về ba ngôi báu thiêng liêng để cho chư hành giả đã vững lòng càng thêm tinh tấn trên con đường lìa bến mê sang bờ giác.

Một vài hình ảnh được ghi nhận trong buổi học: 

Ban truyền thông NGKS

----oo0oo----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ