Trang chủ > Phật Học > Thiền

Thiền luận

Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki - Dịch: Trúc Thiên.  
Xem: 190 . Đăng: 07/03/2020In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Thiền Tông  ( Hòa thượng Thích Thiện Hoa , 136 xem)

Lợi ích của Thiền  ( HT. Thích Trí Quảng , 176 xem)

Tham Thiền yếu chỉ  ( Hòa Thượng Hư Vân - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch , 136 xem)

Lịch Sử Thiền Tông Nhật Bản  ( Nguyễn Nam Trân dịch , 112 xem)

Uyển Lăng Truyền Tâm  ( Thiền Sư Hoàng Bá , 235 xem)

Thiền Tôn Vô Môn Quan  ( Tỳ Kheo Thích Huệ Khai dịch , 234 xem)

Tự nhiên như vậy  ( Tuệ Liên và Hải Liên dịch , 196 xem)

Câu Chuyện Nguyên Hiểu  ( Tuệ Liên và Hải Liên dịch , 211 xem)

​Năm mới, hãy tập chăm sóc thân tâm...  ( Thiền sư Nhất Hạnh , 0 xem)

Tính chất chủ yếu của triết lý thiền  ( Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên , 3846 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ