Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện

Lời phát biểu của đại diện gia đình

Tác giả: Nguyễn Tri Hướng.  
Xem: 4685 . Đăng: 02/12/2014In ấn

Lời phát biểu của đại diện gia đình

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, bà con nội ngoại,

Chúng con là con trai, con gái, dâu, rễ, cháu nội cháu ngoại của Cư sĩ Thiện Trí Nguyễn Tri Bật và Phật tử Phạm Thị Yến xín đảnh lễ quý Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Sư cô cùng kính chào bà con nội ngoại, Phật tử gần xa…

Chúng con xin cám ơn Chư tôn đức đã bỏ chút thì giờ quý báu từ miền Nam, miền Trung, Cao nguyên về chứng minh lễ ấn tống bộ Đại tạng Kinh Hoa Nghiêm do thân phụ chúng con Việt dịch và Sư cô Tuệ Liên hiệu đính nhân ngày giỗ thứ 21 (1993-2014) của thân phụ chúng con. 

 

Cư sĩ Thiện Trí Nguyễn Tri Bật

 

Như quý chư tôn đức đã biết: “Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do Tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp”. Thân phụ chúng con sống ở đời luôn đặt chữ tâm lên trên hết. Người dạy con cháu, dạy học trò, sống với đời với một chứ tâm, khát vọng đưa chữ tâm vào cuộc đời, xây dựng chữ tâm góp phần làm nền tảng cho Phật giáo VN. Vì thế thân phụ chúng con vừa đi dạy học vừa dồn hết tâm sức Việt dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm như lời Nói đầu bản Việt dịch thân phụ chúng con đã viết:    

Bổn nguyện muốn cống hiến kinh nầy cho đời cho nên tôi phải dịch ra quốc văn và chú giải”.

Sau bảy năm (1963-1970) trì chí, tận tâm hoàn thành bản dịch, thân phụ chúng con thành kính khấn nguyện:

Tôi trịnh trọng trình bày bộ Kinh Hoa Nghiêm lên đất Việt với tất cả lòng thành hộ pháp mong góp chút phần xây nền móng Phật giáo Việt Nam.

 

 

Bản gốc bộ kinh Hoa Nghiêm do Cư sĩ Thiện Trí dịch

        Kính bạch chư tôn đức,

Tâm nguyện của thân phụ chúng con là “cống hiến kinh nầy cho đời’, “trịnh trọng trình bày bộ Kinh Hoa Nghiêm lên đất Việt”, nhưng chưa gặp được duyên lành nên bộ Việt dịch Kinh Hoa Nghiêm từ năm 1970 cho đến ngày thân phụ con qua đời (1993) vẫn còn nằm trong bản thảo, ước nguyện của thân phụ con chưa thành hiện thực. Mỗi lần nhìn thấy bộ bản thảo gia bảo chúng con lại thấy mình chưa tròn chữ hiếu. May sao, thành tâm của chúng con, cách đây 8 năm được sự chứng minh của quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Sư cô Tuệ Liên  - tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngành Văn học Phật giáo ở nước ngoài, đã phát tâm hiệu đính  bộ Kinh Hoa Nghiêm của thân phụ chúng con. Theo quý Sư cô: Đây là một dịch phẩm mà dịch giả đã dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện, có giá trị dịch thuật rất cao, có thể đóng góp vào sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh của Phật giáo Việt Nam. Sư cô Tuệ Liên đã tôn trọng tâm và trí của thân phụ chúng con, Sư cô đã giữ nguyên ý của cố dịch giả , chỉ có một số chỗ chưa được rõ ràng Sư cô sửa lại cho thích hợp mà thôi.

Sau tám năm hiệu đính, cùng với sự cộng tác giúp đỡ của quý Sư cô Nguyện Liên, Sư cô Nghiêm Liên trong các khâu nhập vào máy, dàn trang, sửa bản in, năm 2014 nầy, bản dịch Kinh Hoa Nghiêm đã được hiệu đính xong với trên 3500 trang. Chúng con không ngờ đây là một công trình đồ sộ đến như thế.

Hôm nay bộ Kinh Hoa Nghiêm được ra đời. Chúng con xin đảnh lễ cám ơn quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Chúng con cũng xin cám ơn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – cơ quan đứng tên xuất bản bộ kinh và sẽ ghi tên dịch giả vào hàng các ngài đại trí tuệ nghiên cứu phiên dịch Đại Hán tạng kinh của Phật giáo Việt Nam.

 

 

Bản hiệu đính kinh Hoa Nghiêm 

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, quý bà con nội ngoại,

Bộ kinh ra đời mới đi được nửa con đường dâng hiến bộ kinh cho đời theo ý nguyện của thân phụ chúng con. Hôm nay bộ Kinh được theo quý tôn đức và Phật tử về an trú ở các chùa, các tịnh xá, nhờ quý tôn đức, các trú trì, các giáo thọ trao truyền đạo pháp của bộ kinh đến tứ chúng. Được như thế ý nguyện của thân phụ chúng con mới viên mãn. Từ đây hương linh của thân phụ chúng con mới được nương tựa đời đời ở chốn Thiền môn.

Ngoài việc ấn tống trực tiếp, chúng con còn kính tặng tại Viện Nghiên cứu Phật học một trăm bộ để các tu viện, các chùa ở xa, các chùa ở nước ngoài có dịp được thỉnh về tu tập. Chúng con kính mong được quý tôn đức hoan hỉ giúp đỡ để anh em gia đình chúng con làm tròn được chữ hiếu.

Để xứng đáng là con, dâu, rễ, cháu nội, cháu ngoại của Cư sĩ Thiện Trí dịch giả Kinh Hoa Nghiêm, chúng con xin hứa với hương linh thân phụ, thân mẫu chúng con, xin hứa với quý tôn đức có mặt hôm nay, chúng con sẽ sống hòa ái, lấy chữ tâm làm đầu như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy..

Có lẽ trong giờ phút trang trọng thiêng liêng nầy hương linh thân phụ thân mẫu chúng con cũng đang có mặt ở đây. Chúng con xin thay mặt cho dịch giả quá cố được trình bày ý nguyện của dịch giả qua Lời Nói đầu sau đây.

Lời Nói Đầu Của dịch giả

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh Đại thừa bao hàm giáo lý cao nhất của Đức Phật. Ấy là pháp môn nhứt thừa viên đốn gồm thâu vô lượng pháp môn, có vô lượng nghĩa. Hoa Nghiêm là kho tàng quý giá gồm cả thảy châu báu, là kho chứa tất cả cái gì bí mật, là kho triết lý tột cùng trong vũ trụ thuyết minh thật tướng của vạn pháp, là vua của các kinh, là đường lối cuối cùng để đạt được nhứt thiết trí để thành Phật. Ấy là nhập đạo chớ không còn luận đạo nữa; là hành, chứng, không phải tín giải nữa, cho nên kinh Hoa Nghiêm là con đường rốt ráo của hàng Đại Bồ tát.

Vì bổn nguyện muốn cống hiến kinh này cho đời cho nên tôi phải dịch ra quốc văn và chú giải. Tôi rất e ngại những sự sai lầm trong bản dịch của tôi cho nên để bản Hán Âm đối chiếu một bên, cầu mong quý vị cao minh sửa chữa cho, để tôi được học thêm, thì tôi biết ơn vô tận.

Việc dịch rất khó khăn, vì nó đòi hỏi những điều mà tôi rất thiếu sót: Ấy là phải thâm Nho học và phải nhập diệu kinh tạng. Tôi chỉ đem tín tâm đặc biệt để hiểu Hoa Nghiêm, cho nên có nhiều khi tôi thấy rất lạ lùng. Tôi như quên hẳn thân hiện tại và tự thấy nhập một với Ngài Thật-xoa-nan-đà, Đại sư đời Đường, đã phiên dịch bộ Hoa Nghiêm từ bổn tiếng Phạn ra Hán văn. Và vì vậy, quý độc giả sẽ thấy trong toàn bổn dịch của tôi đi rất sát với lối hành văn phóng khoáng rất phổ thông, rất bình dân, rất dễ dãi của Thật-xoa-nan-đà, tránh hết sức các danh từ văn chương tối nghĩa quá hàm súc cổ tích, thậm chí các bài kệ thất ngôn hay ngũ ngôn, tôi cũng dịch ra đúng thất ngôn hay ngũ ngôn và các câu thơ không niêm luật suốt trong bộ kinh, tôi cũng không thể nào gieo vần khép luật được. Tôi chỉ cố tôn trọng âm thanh của các bài kệ, phần nhiều là những Âm trắc thần bí mà tôi cảm thấy có sức rung động mạnh vô biên…

Vả chăng, bộ Hoa Nghiêm bằng Hán văn này là một áng văn tuyệt tác thượng cổ của Trung Quốc, đã được quý vị Tổ sư khảo sát lại cẩn thận rồi, nay dịch lại áng văn này, không phải là việc dễ.

Lại nữa, đứng trong lãnh vực lời nói, so sánh, nghĩa là cái giả mà muốn diễn tả thật tướng của vạn vật, tức là cái chơn, thì thật là khó khăn vô cùng, nếu không muốn nói rằng không thể được! Dùng lời nói của con người bé nhỏ như hột bụi tí này để diễn tả những cảnh vật trong vô lượng cõi lớn bằng vô lượng lần, trong vô lượng thời khác nhau thì thật là khó, vì chúng ta thiếu tất cả danh từ để chỉ những cái mà cõi người không có. Vậy nên, tôi cầu ở quý độc giả hãy dùng tâm mà đọc Hoa Nghiêm chớ dùng mắt, vì mắt chỉ quanh quẩn trong tam giới, không đến được cõi Bồ đề được. Trong lúc chưa chứng đắc chơn lý thì chỉ có tâm thành tín mới hoà đồng với Bồ đề được.

Vấn đề siêu hình phải được nhập trước hết. Muốn thấy cái thật, phải lìa ngã kiến, phải nhập vào Tam muội vô lượng nghĩa, tức là phải đứng trong cái một căn bản để nhìn cái vô lượng hình sắc của mỗi pháp. Ấy nghĩa là đứng trong căn bản đại ngã làm đơn vị, thân mình tràn ngập cả vũ trụ vô biên mà nhìn các cõi nhiều và nhỏ như những hột bụi tột nhỏ, chớ không chấp trong vòng tương đối nào cả, không lấy tiểu ngã tức là thân ta làm đơn vị, giải các pháp bằng phép so sánh. Ấy là thấy tánh, bỏ tướng, nhập vào thật tướng của vạn pháp, cho nên rất khó cho kẻ sơ cơ. Hãy căn cứ trên ý chánh của Kinh, chớ căn cứ trên lời trên chữ. Hãy đọc Kinh ngoài văn tự vậy.

Trước khi vào phần chánh văn của kinh, tôi xin viết lời chỉ dẫn sau đây, rút trong tài liệu các bản giải thích của các Tổ sư xưa để quý vị độc giả dễ nhập vào cái thấy của Hoa Nghiêm. Tôi lại lập các bảng tổng yếu để giúp quý độc giả nhận định tổng quát cho dễ nhớ. Các hình vẽ, tôi trích y các hình xưa, không thêm không bớt, vì đó là những hình thể tượng trưng để hoạ lại các cõi thôi, không phải thật, cho nên cần trí tưởng tượng nhiều lắm mới nhập cái thấy của Hoa Nghiêm.

Tôi trịnh trọng dâng bộ Hoa Nghiêm lên đất Việt với tất cả lòng thành hộ pháp, mong góp chút phần xây nền móng Phật giáo Việt Nam, và kính cẩn chờ đợi quý Đại Đức cao minh thấy sâu hiểu rộng sẽ vui lòng sửa chữa những chỗ nào mà quý Ngài nhận thấy là sai sót để dạy cho tôi thêm và để góp phần xây dựng nhà Như Lai, tôi sẽ đội ơn vô cùng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

PL. 2507 - TL. 1963

Ngày 15.06.1963 - 24.04 Quý Mẹo

Thiện Trí

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị,

Nội dung buổi lễ nầy chúng con chuẩn bị từ khi nhận được tin bộ kinh đã được hiệu đính xong. Nhưng chương trình diễn ra phát triển ngoài khả năng của gia đình chúng con nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong quý tôn đức, bà con nội ngoại, Phật tử gần xa vì mến mộ Cư sĩ Thiện Trí hãy thông cảm cho chúng con. Chúng con xin đa tạ quý Tôn đức, xin đa tạ tất cả quý vị. Xin kính chúc quý Tôn đức sức khỏe để hoằng dương đạo Pháp, đem chữ tâm dạy đời, kính chúc bà con nội ngoại quý Phật tử thân tâm thường an lạc.

Kính.

                                    Nha Trang, ngày 27-11-2014

Nguyễn Tri Hướng - Thay mặt con trai, con gái, dâu, rễ, cháu nội , cháu ngoại của Cư sĩ Thiện Trí.

Hình ảnh trong buổi lễ:

 

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ