Trang chủ > PG và Nữ Giới

Phát huy Giáo quyền của Ni chúng hệ phái Khất sĩ

Xem: 11253 . Đăng: 02/05/2014In ấn

Phát huy Giáo quyền của Ni chúng hệ phái Khất sĩ (*)


Trong một vài phương diện Hệ phái Ni giới Khất sĩ không có giáo quyền gì cả; vì những điều nầy chưa được chính thức ghi vào Nội Qui Ban Tăng Sự TWGHPGVN.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI diễn ra trong không khí vui mừng, hân hoan của cả nước, chúng con, thừa ủy nhiệm của hàng Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ và toàn thể chư Ni Hệ phái KS, xin cung kính đảnh lễ Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni; Kính đến toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất.

Kính bạch Chư tôn đức,

Kính thưa Đại hội,

Hệ phái Khất Sĩ do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang sáng lập từ năm 1944, với tôn chỉ “Nối truyền Chánh Pháp của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni”, Ngài chủ trương hành Tứ y pháp hoằng hóa độ sanh, đặt nền móng cho Hệ phái Khất sĩ từ không đến có. Riêng Ni giới Khất sĩ chúng con, được sự dìu dắt chỉ dạy của Hàng Giáo Phẩm HPKS và trực tiếp là Ni Trưởng Huỳnh Liên, với phương châm:

”Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê Hương!”

Ni giới HPKS chúng con luôn cố gắng là con ngoan, trò tốt của Hệ phái và Giáo Hội. Tính đến nay, về tổ chức, Ni giới Khất sĩ chúng con hiện có 204 Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường; với 1083 Ni chúng.

Về công tác ủng hộ Thành hội, Quận hội Phật Giáo, MTTQ và các mặt hoạt động Từ Thiện, trong 5 năm qua (2002-2007) Tổ đình Ngọc Phương đã đóng góp 1 Tỷ 656. 875.000 đồng (số lượng của cả Ni giới Hệ phái chưa thống kê được).

Về Giáo dục, đào tạo Tăng tài, hiện có 6 Ni sinh tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học đã về nước phục vụ; khoảng 20 Ni sinh đang theo học các chương trình Cao học, Tiến sĩ hải ngoại; khỏang 100 Ni sinh tốt nghiệp Học Viện PGVN TPHCM từ khóa I đến khóa V; khóa VI và VII đang học năm thứ ba, và năm thứ nhứt cũng đến 80 vị. Đã đào tạo được rất nhiều vị tốt nghiệp Cao Cấp, Trung cấp Giảng sư. Ngoài ra học Ni các lớp Cao đẳng, Trung Đẳng có đến nhiều trăm vị.

Tất cả thành quả chúng con có được ngày hôm nay là nhờ sư gia trì của chư Phật, Bồ Tát mười phương, nhờ ơn đức Tổ Thầy gia hộ, nhờ sự hỗ trợ của quý cơ quan chức năng các cấp, và nhất là chư tôn đức lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm dìu dắt, nâng đỡ, trợ duyên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con hoàn thành Phật sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận duyên đạt được, chúng con còn một vài vướng mắc, xin kính trình lên Chư tôn đức liễu tri và lân mẫn quan tâm giúp đỡ để Ni giới HPKS chúng con có thể phát huy hết khả năng của mình, làm lợi ích nhiều hơn cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

Vấn đề chúng con muốn thưa lên là Giáo quyền của Hệ phái. Chúng con cảm thấy trong một vài phương diện Hệ phái chúng con không có giáo quyền gì cả; vì những điều nầy chưa được chính thức ghi vào Nội Qui Ban Tăng Sự TWGHPGVN. “Giáo quyền” của Hệ phái được thể hiện ở ba phương diện:

1. Việc bổ nhiệm trụ trì.
2. Việc khuyến cáo - kỷ luật.
3. Tuyên dương công đức- Tấn phong Giáo phẩm.

Việc bổ nhiệm trụ trì

Theo truyền thống của HPKS từ Đức Tổ Sư MĐQ sáng lập: Tịnh xá là tài sản chung của Hệ phái, không phải là của riêng của một Tăng Ni Khất sĩ nào. Nhưng vì sự an ninh của toàn xã hội, chính sách hộ khẩu thường trú cho moi công dân đối với tu sĩ (Khất sĩ) đã phát sinh tinh thần tư hữu, vị Trụ Trì một vài nơi tự biến Tịnh Xá thành của riêng mình, mặc dù đó là Tịnh Xá do Tổ sư hay Cố Ni Trưởng Huỳnh Liên xây dựng, sau đó chư Ni luân phiên về trụ xứ truyền thừa, xây dựng phát triển đến ngày nay.

Do đó, có trường hợp vị Trụ Trì nơi ấy thụ động, không có năng lực, hoặc nhiều bịnh hoạn, Phật sự ở Tịnh Xá hoàn toàn ngưng trệ, nhưng chúng con cũng không thể cử vị  Ni khác về thay, vì vị Trụ Trì ấy không chấp nhận cho ở tạm trú hoặc cho nhập hộ Khẩu.

Một nỗi quan tâm lớn của chúng con là: Do vì tình cảm riêng tư hay thiên kiến cá nhân, các vị Trụ Trì ấy trước khi tịch viết di chúc cho vị thừa kế Trụ Trì theo ý riêng của mình (vị không đủ tài đức), không tôn trọng ý kiến của hàng Giáo phẩm Hệ phái.

Do thực tế tình hình đã xảy ra như trên, tập thể Hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con xin kiến nghị : Việc quyết định bổ nhiệm Trụ Trì ở các cơ sở thờ tự của Hệ phái cần phải có ý kiến đề đạt của hàng Giáo phẩm của Hệ phái”.

Như vậy, trong ĐIỀU 40, về việc “bổ nhiệm trụ trì”, trường hợp 1 của Nội Quy Ban Tăng Sự TW GHPGVN, chúng con xin được bổ sung thêm vài từ, câu văn thành ra là: “Chỉ có Thường trực Ban Trị Sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo mới có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm Trụ Trì, thông qua ý kiến đề xuất của Ban Đại Diện Phật Giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh sau khi tham khảo ý kiến của Hàng Giáo Phẩm Hệ phái liên hệ va Tăng, Ni , Phật tử  nội bộ cơ sở Tự viện đó”.

Việc khuyến cáo - kỷ luật

Một vài Ni chúng dựa vào thế lực của một vài cá nhân nào đó trong Tỉnh, Thành hội, vi phạm giới  luật, không oai  nghi  hạnh kiểm, sống biệt lập, đi đứng hoạt động tự do, không hòa hợp với Tăng đoàn. Khi Giáo phẩm Hệ phái nhắc nhở, các vị ấy nói rằng họ chỉ chịu sự quản lý của Tổ chức hành chánh Giáo hội (Tỉnh, Thành), mặc dù họ vẫn mang hình thức Khất sĩ, nhưng Hàng giáo phẩm Hệ phái không xử trị được.

Do vậy, chúng con xin kiến nghị: Trong ĐIỀU 48, về việc “Khuyến cáo – Kỷ luật”, sau mục 1, chúng con xin ghi thêm: “Đối với các Hệ phái biệt truyền, nếu xét thấy một Tăng-Ni nào có hành vi vi phạm kỷ luật, mất phẩm chất đạo đức, có thể làm phương hại đến thanh danh của Tăng già, có ảnh hưởng xấu làm suy giảm niềm kính tin Tam bảo của đồng bào Phật tử, trước tiên Hàng giáo phẩm Hệ phái đó có thể xét xử và áp dụng các hình thức kỷ luật của Hệ phái trước một bước như: Nhắc nhở, Phê bình kiểm điểm,  Gác y, Giáng cấp, v.v….Nếu các biện pháp trên không hiệu quả, Hàng giáo phẩm Hệ phái sẽ chuyển sự việc ra Giáo hội (Huyện, Tỉnh, Thành hội Phật giáo) nhờ giúp đỡ giải quyết.”

Trong ĐIỀU 51, về việc “Tuyên Dương Công Đức”, chúng con xin ghi thêm một đoạn: “Đối với các Hệ phái biệt truyền, hàng Giáo phẩm của Hệ phái thông qua vị đại diện của mình trong Ban Trị sự, hoặc trực tiếp có văn bản đề nghị, đề xuất lên Ban Tăng sự Tỉnh, Thành những tập thể và cá nhân xuất sắc trong Hệ phái đã có nhiều đóng góp cho Giáo Hội để đề nghị khen thưởng, khích lệ.”

Về việc “Tấn phong Giáo Phẩm”, ĐIỀU 44. chúng con xin thêm:

“Đối với các Hệ phái biệt truyền, Hàng Giáo phẩm của Hệ phái có thể thông qua vị đại diện Hệ phái mình trong Ban Trị sự, (nếu nơi nào không có, hoặc vị ấy không thực hiện được, Hàng Giáo phẩm Hệ phái có thể trực tiếp giới thiệu đến Ban Trị Sự Tỉnh- TP về việc tấn phong giáo phẩm cho Ni chúng trong Hệ Phái mình lên hàng Ni Trưởng, Ni Sư nếu xét thấy vị nầy hội đủ điều kiện như được qui định trong Hiến Chương Giáo Hội.”

Ngoài ra, có một sự việc nhỏ, tế nhị, đã kéo dài  nhiều năm, trước chưa nghiêm khắc nhưng tình hình ngày càng phổ biến, chúng con nghĩ nên thưa trình lên, đó là việc một số trường Trung Cấp Phật Học của Giáo hội hoặc tế nhị kín đáo, hoặc cụ thể rõ ràng là : “Muốn Tăng Ni Sinh mặc đồng phục”. Cụ thể như : Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Bạc Liêu, Trường Trung Cấp Phật học Nguyên Thiều (Bình Định), v.v... Gần đây nhất là trường Trung Cấp Phật học Đại Tòng Lâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) trong thông báo chiêu sinh trên Internet ghi rõ là: “ Trường Trung Cấp PH Đại Tòng Lâm chiêu sinh lớp Trung Cấp PH khóa 6 niên khóa 2007-2011 với hình thức giáo dục mới, tu học theo chương trình nội trú và đồng phục”.

Như vậy điều này có phù hợp tinh thần trong Lời Nói Đầu của Hiến chương Giáo Hội hay không? Đó là: “Các truyền thống Hệ phái cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chánh pháp đều được tôn trọng duy trì”.

Nếu các Trường trên là trường tư thục, chúng con không quan tâm thắc mắc, nhưng đây là trường của Giáo hội, xin tôn trọng Hiến Chương Giáo hội.

Chúng con kính trình sự việc lên Chư Tôn Hòa Thượng thẩm xét để có hướng kịp thời điều chỉnh.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Hệ phái Khất Sĩ là thành viên trong lòng Giáo Hội , cho nên sự phát triển, trong sạch hàng ngũ hay nâng cao trình độ kiến thức Phật Học của Ni chúng Khất Sĩ sẽ góp phần tích cực vào sự vững chắc của ngôi nhà Giáo Hội Phật Gíao Việt Nam.

Chúng con kính mong được sự từ bi mẫn cố của Chư Tôn Thiền Đức, để Ni giới hệ phái Khất Sĩ chúng con ngày càng làm lợi lạc nhiều hơn cho Đạo Pháp và Dân tộc. Toàn thể Ni giới HPKS chúng con kính đến Chư Tôn Thiền Đức, Chư vị khách quý, toàn thể Đại Hội lòng thành kính tri ân.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

(*) Tham luận của Ni chúng hệ phái Khất sĩ tại Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần VI

 

BÀI LIÊN QUAN

Cung phi họ Nguyễn(1597 – 1653)  ( Nguyễn Đại Đồng , 7698 xem)

Bà Chúa Mụa (1580 – 1647)  ( Nguyễn Đại Đồng , 12914 xem)

Thành lập Đại học Phật giáo dành riêng cho chư Ni  (8475 xem)

Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 8908 xem)

Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 7786 xem)

Cận sự nữ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 8013 xem)

Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 11468 xem)

Tỳ-khưu-ni Kisā-Gotamī (Đệ nhất mặc y thô tháo)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 10757 xem)

Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Cô kỹ nữ danh tiếng)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 8687 xem)

Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Đệ nhất thông luật)  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 14671 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ