Trang chủ > NT Huỳnh Liên

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Xem: 9546 . Đăng: 03/03/2023In ấn

 

 

THÔNG BÁO
Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

 


 

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

1. Đối tượng tham dự thi: Tân Tỳ kheo ni (5 năm), Thức xoa, Sa di ni, Tập sự, Tiểu và Phật tử. Bắt đầu từ năm 2022 có sự thay đổi là vị nào đã đạt thành tích xuất sắc trong những kỳ thi trước thì năm nay sẽ thi nội dung khác.

2. Hình thức thi:

a. Thi viết:

- Gồm 2 phần:

- Thi trắc nghiệm : học 100 câu (Tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên)

- Trả lời câu hỏi: học 35 câu

Thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi trước : 

- Thi trắc nghiệm : học 150 câu (Tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên)

- Trả lời câu hỏi: học 40 câu

b. Thi đọc tụng:

Tụng thuộc lòng các bài thơ kệ trong Kinh Tam bảo (mỗi bài 10, hoặc 20 điểm, 30 điểm):

1. Nghi thức Cúng dường (20 điểm)/ 2. Nghi Thức Thọ Trì (30 điểm)/ 3. Nghi Thức Sám Hối (30 điểm)/ 4. Nghi thức cúng dường thọ trai (của Phật tử)/ 5. Nghi thức dâng y/ 6. Nghi thức dâng Tịnh xá/ 7. Niệm Phật/ 8. Khai chuỗi – Thâu chuỗi/ 9. Phật đản/ 10. Nhớ Ơn Phật (30 điểm)/ 11. Nguyện Về Cõi Phật (20 điểm)/ 12. Thuyền Trí Tuệ (20 điểm)/ 13. Phóng sanh/ 14. Giới Sát (20 điểm)/ 15. Thân (20 điểm)/ 16. Khẩu/ 17. Ý (30 điểm)/ 18. Nhẫn/ 19. Bốn Nghiệp Miệng/ 20. Cuộc Nhân Thế/ 21. Nhìn Thế Cuộc/ 22. Thảm Đất Vàng (20 điểm)/ 23. Đèn Chơn Lý/ 24. Bồ Đề/ 25. Hoa Bồ Đề (20 điểm)/ 26. Tỉnh Mộng/ 27. Xuất Gia/ 28. Ly Gia/ 29. Cát Ái/ 30. Khuyến Nhẫn/ 31. Khuyến Tu (30 điểm)/ 32. Bố Thí/ 33. Công Đức Sư Trưởng/ 34. Trăng Đạo/ 35. Lạc Mẹ (20 điểm)/ 36. Nhớ Ơn Thầy/ 37. Cầu nguyện Tôn sư/ 38. Lòng con/ 39. Tưởng niệm Tôn sư (30 điểm)/ 40. Kỷ niệm Tôn sư (20 điểm)/ 41. Mong Thầy – Nhớ Thầy/ 42. Kinh Cúng Cửu Huyền (20 điểm)/ 43. Cầu Siêu (dài) (20 điểm)/ 44. Cầu Siêu (ngắn)/ 45. Bát Nhã Tâm kinh/ 46. Sám Thập Phương/ 47. Thập Nguyện đến Tự Quy/ 48. Tưởng niệm Tổ sư-Lời Di huấn của Đệ nhất Ni trưởng (trong 48 bài – tự chọn bài học để được tối đa 500 điểm, tối thiểu 10 bài)

- Thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi trước thì năm nay sẽ thi đọc tụng Kinh Vô Ngã tướng (50 điểm), Từ Bi kinh (50 điểm), Kinh Pháp Cú (200 điểm), Kệ Chơn Lý (200 điểm)

3. Thang điểm:

Thi viết: 400 điểm (trắc nghiệm thi 40 câu 200 điểm, trả lời 8 câu hỏi 200 điểm)

Thi đọc tụng: 500 điểm

Khen thưởng: Hạng xuất sắc : 850 điểm trở lên; Hạng nhất 800 điểm trở lên; Hạng nhì 700 điểm trở lên; Hạng ba 600 điểm trở lên.

­5. Thời gian thi: Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 (18 tháng 3 năm Quý Mão)

7 giờ: khai mạc, 7g30 : thi viết (60 phút), 9 giờ :  thi tụng kệ,  15g : tổng kết phát phần thưởng

6. Địa điểm thi: Tịnh xá Ngọc Phương                                                      

 

Nay thông báo

Văn phòng Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

 

-----ooOoo----- 

 

Hạ tải :

Phiếu Đăng ký

Câu hỏi (35 câu) 

Tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên (100 câu hỏi trắc nghiệm)

Các Tịnh xá

Phiếu Đăng ký dành cho các thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong những kỳ thi trước

Câu hỏi dành cho các thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong những kỳ thi trước (40 câu)

Tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên (150 câu hỏi trắc nghiệm)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ