Trang chủ > NT Huỳnh Liên

Hội thi giáo lý - 40 câu hỏi

Xem: 1426 . Đăng: 27/02/2022In ấn

 

 

40 CÂU HỎI

(DÀNH CHO CÁC THÍ SINH ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NHỮNG KỲ THI TRƯỚC)

 

 

 

TRẢ LỜI CÂU HỎI

(DÀNH CHO VỊ ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÁC KỲ THI TRƯỚC)

 

1. Kể tên 20 bài Thơ Kệ do Ni trưởng Đệ Nhất sáng tác (chọn tên 20 bài trong các bài thơ kệ dưới đây)

Phật đản, Nhớ Ơn Phật, Nguyện Về Cõi Phật, Thuyền Trí Tuệ, Phóng sanh, Giới Sát, Thân, Khẩu, Ý, Nhẫn, Bốn Nghiệp Miệng, Cuộc Nhân Thế, Nhìn Thế Cuộc, Thảm Đất Vàng, Đèn Chơn Lý, Bồ Đề, Hoa Bồ Đề, Tỉnh Mộng, Xuất Gia, Ly Gia, Cát Ái, Khuyến Nhẫn, Khuyến Tu, Bố Thí, Công Đức Sư Trưởng, Trăng Đạo, Lạc Mẹ, Nhớ Ơn Thầy, Cầu nguyện Tôn sư, Lòng con, Tưởng niệm Tôn sư…

2. Kể tên 15 vị Ni trưởng lớn nhất thuộc NGHPKS đã viên tịch.

NT. Huỳnh Liên, NT. Bạch Liên, NT. Thanh Liên, NT. Kim Liên, NT. Ngân Liên, NT. Chơn Liên, NT. Quang Liên, NT. Tạng Liên, NT. Trí Liên, NT. Đức Liên, NT. Thiện Liên, NT. Tràng Liên, NT. Thành Liên, NT. Châu Liên, NT. Ngoạt Liên, NT. Minh Liên…

3. Kể tên 10 vị Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKS lớn nhất hiện nay.

NT. Tân Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Nhã Liên, NT. Phục Liên, NT. Mỹ Liên, NT. Mai Liên, NT. Tố Liên, NT. Viên Liên, NT. Kinh Liên, NT. Sâm Liên

4. Kể tên Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm NGHPKS.

- Trưởng Ban: NT. Tân Liên

- Phó Trưởng Ban Thường Trực: NT. Chiêu Liên, Viên Liên

- Phó Trưởng Ban phụ trách chung Hệ phái:       NT. Phục Liên, NT. Kinh Liên, NT. Tố Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Sâm Liên, NT. Tuấn Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Ánh Liên, NT. Gương Liên

5. Kể tên quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKS lớn nhất hiện nay tại Tịnh xá Ngọc Phương.

NT. Phục Liên, NT. Tố Liên, NT. Viên Liên, NT. Tuấn Liên

6. Kể ra 15 Kinh tụng thường nhựt được Ni trưởng biên dịch phổ thơ (chọn tên 10 bài trong các Kinh tụng dưới đây)

Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu, Sám Hối Hồng Danh, Kinh Di Giáo, Từ Bi Kinh, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Pháp Cú, Quy Sơn Cảnh Sách, Tứ Thập Nhị Chương, Kệ Trích lục, Kệ Chơn Lý, Sử Phật Thích Ca, Ma Kiến Đề, Sa Môn Quả, Ác Ma Thử Thách…

7. Hòa Thượng Thích Từ Thông đã có câu đối nào tán dương Ni trưởng Đệ Nhất

Chí bất khuất vì Hạnh Phúc Tự Do,

        chiếc áo Khất sĩ làm vẻ vang trong Ni giới

Nguyện kiên cường, cho Hòa Bình Độc Lập,

        tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng lâm

8. Nhà thơ Trụ Vũ đã có câu đối nào kính tặng Ni trưởng Đệ Nhất

Khất Sĩ chơn truyền,

lấy nghĩa non sông làm nghĩa Đạo

Huỳnh Liên viên mãn,

cùng hương trời đất tỏa hương thơ.

9. Kể tên 15 ngôi Tịnh xá/ Tịnh thất/ Chùa ở TP.HCM, thuộc Ni Giới HPKS. (Phần này xem Danh mục Tịnh xá của Ni giới Hệ phái Khất sĩ)

10. Kể tên 15 ngôi Tịnh xá/ Tịnh thất/ Chùa ở các tỉnh miền Cao Nguyên, thuộc Ni Giới HPKS (Cao nguyên gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kontum, Đak Nông)

11. Kể tên 15 ngôi Tịnh xá/ Tịnh thất/ Chùa ở các tỉnh Miền Tây, thuộc Ni Giới HPKS (Miền Tây gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau)

12. Kể tên 15 ngôi Tịnh xá/ Tịnh thất/ Chùa ở các Tỉnh miền Trung, thuộc Ni Giới HPKS (Miền Trung gồm các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị)

13. Kể tên 15 ngôi Tịnh xá/ Tịnh thất/ Chùa ở các Tỉnh miền Đông Nam bộ, thuộc Ni Giới HPKS (Miền Đông Nam bộ gồm các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh)

14. Kể tên 15 Ni sư, Sư cô Tiến sĩ, Thạc sĩ thuộc Ni giới HPKS (chọn 15 vị dưới đây, được xếp theo abc)

Tiến sĩ: Ni sư Huệ Liên, Ni sư Kiên Liên, Ni sư Nguyện Liên, Ni sư Phụng Liên, Ni sư Thanh Liên, Ni sư Tín Liên, Ni sư Trí Liên, Ni sư Triệu Liên, Ni sư Tuệ Liên, Ni sư Tường Liên, Sư cô Cầu Liên, Sư cô Chương Liên, Sư cô Dung Liên, Sư cô Đạt Liên, Sư cô Hằng Liên, Sư cô Hạnh Liên, Sư cô Hiệp Liên, Sư cô Hòa Liên, Sư cô Khánh Liên, Sư cô Liễu Liên, Sư cô Mẫn Liên, Sư cô Nghiêm Liên, Sư cô Nguyệt Liên, Sư cô Nhật Liên, Sư cô Phúc Liên, Sư cô Thảo Liên, Sư cô Thành Liên, Sư cô Thuận Liên, Sư cô Thủy Liên, Sư cô Trí Liên, Sư cô Viên Liên…

Thạc sĩ: Ni sư Bửu Liên, Sư cô Anh Liên, Sư cô Chương Liên, Sư cô Hải Liên, Sư cô Hằng Liên, Sư cô Khôi Liên, Sư cô Lý Liên, Sư cô Ngân Liên, Sư cô Nghiêm Liên, Sư cô Nhu Liên, Sư cô Thanh Liên, Sư cô Thảo Liên, Sư cô Thi Liên, Sư cô Thoại Liên, Sư cô Trang Liên, Sư cô Truyền Liên, Sư cô Viên Liên …

15. Kể tên 15 Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Ban Thư ký Ni giới HPKS

Chánh thư ký: NS. Tín Liên, Phó thư ký: NT. Xuân Liên, NT. Chúng Liên, NS. Hòa Liên (VP2), NS. Hòa Liên (NP), NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên; Ủy viên Thư ký: NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Bửu Liên, NS. Trí Liên (Đồng Nai), NS. Hằng Liên, NS. Triệu Liên, NS. Đạt Liên, SC. Trí Liên (Tam Kỳ), SC. Hạnh Liên, SC. Thảo Liên, SC Nghiêm Liên (chùa Thuận Phước), SC. Huy Liên.

16. Ni trưởng Đệ Nhất đã đảm nhiệm các chức vụ nào trong Phật giáo và ngoài xã hội?

- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Đại biểu Quốc hội khóa VI.

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương

- Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy viên Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.

- Ủy viên kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới thành phố Hồ Chí Minh.

17. Ni trưởng Đệ Nhất đã có những huân chương, huy chương, khen thưởng nào?

-   Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

-   Huân chương Độc lập hạng Nhì.

-   Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.

-   Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

-   Bằng khen 10 năm của Ủy ban TP. Hồ Chí Minh.

18. Kể vài hoạt động yêu nước tham gia các phong trào đấu tranh của Ni trưởng Đệ Nhất

Ni trưởng tích cực vận động chư Ni và tín đồ Phật tử tham gia vào các phong trào xuống đường, đấu tranh đòi quyền sống, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và trường tồn đạo pháp, đòi tự do tín ngưỡng và các quyền dân sinh, dân chủ của Phật giáo, của sinh viên học sinh, phong trào phụ nữ đòi quyền sống, phong trào dân tộc tự quyết, ủy ban cải thiện chế độ lao tù, tổ chức biểu tình đòi thả tù nhân chính trị, phối hợp với phụ nữ quốc tế lên án chiến tranh, vận động hòa bình…

19. Kể vài hoạt động từ thiện của Ni trưởng Đệ Nhất

Ni trưởng thành lập Cô nhi viện trong khuôn viên Tịnh xá các tỉnh thành nuôi dưỡng trẻ mồ côi, mở trường dạy học từ thiện, ủy lạo các bệnh viện, khám đường, nghĩa vụ quân sự, trại cùi, dưỡng trí viện Biên Hòa, nhà tinh thần, mầm non, nhà nuôi người già, Thiếu nhi tàn tật, trường nuôi dạy Thiếu niên, các Lớp học tình thương, ủy lạo hỏa hoạn, thiên tai bão lụt, mua công trái xây dựng Tổ quốc….

20. Sự nghiệp giáo hóa tiếp độ Ni chúng của Ni trưởng Đệ Nhất

Trong sự nghiệp giáo hóa và tiếp độ Ni chúng, Ni trưởng không chấp nê thủ cựu, mà lại chủ trương:

"Tu có học mới rạng ngời Chánh pháp,

Học có tu mới lợi Đạo, ích Đời"

Dõng mãnh vượt định kiến từ xưa của hạnh Khất sĩ du phương là chỉ chuyên tu giải thoát, Ni trưởng chủ trương cho Ni chúng học thêm văn hóa và Phật pháp. Ni trưởng rất chú trọng đến việc đào tạo nhân tài mai hậu bằng việc luôn tạo môi trường thuận tiện nhắc khuyên Ni chúng phải cố gắng học lên cao đẳng, Đại học, học Phật pháp tinh chuyên để đền ơn Tổ thầy, để rạng rỡ tông môn, để Chánh pháp lưu tồn, để tiếp cận kim ngôn Đức Phật. Đối với các Ni nhỏ tuổi, Ni trưởng cho học văn hóa phổ thông, bổ túc, học ngữ văn, sinh ngữ, cổ ngữ, dạy làm thơ phú, giồi luyện Việt văn, dạy làm sách báo...

21. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Di Đà” (Từ câu hỏi 21 đến câu hỏi 25 xem Kinh Tam Bảo)

22. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Phổ Môn”

23. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Báo Hiếu”

24. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Sám hối Hồng Danh”

25. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Vu Lan”

26. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kệ Chơn Lý” (Từ câu hỏi 26 đến câu hỏi 33 xem Tinh Hoa Bí yếu)

27. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kệ Trích lục”

28. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Di Giáo”

29. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Pháp Cú”

30. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Kinh Vô Ngã Tướng”

31. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Quy Sơn Cảnh Sách”

32. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Tứ Thập Nhị Chương”

33. Chép một đoạn 20 câu bất kỳ trong bài “Từ Bi kinh”

34. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với thầy tổ? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Từ câu hỏi 34 đến câu hỏi 40 xem Đoá Sen Thiêng) (Bài Nhớ Ơn Thầy…)

35. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với cha mẹ? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Bài Cảm Hoài (Mười hai năm chẵn cách song thân…)

36. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với tình pháp lữ? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Bài Tiếng gọi thiêng liêng -Thân tặng Ni Trưởng Bạch Liên…)

37. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với đệ tử? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Bài Lỗi bước (Lá rụng ven hồ nhăn mặt nước...)

38. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với cô nhi? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Bài Để nhớ Huệ Phục…)

39. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với nữ giới? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Bài Con nguyện…)

40. Bài thơ nào của NT. Huỳnh Liên thể hiện tình cảm đối với thiên nhiên? Chép 1 đoạn 10 câu trong bài thơ này. (Bài Đêm trăng ở Sài Ca Nã…)

BÀI LIÊN QUAN

Hội thi giáo lý - 35 câu hỏi  (1912 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ