Trang chủ > PG Việt Nam > Nhân vật

Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ

Tác giả: Nhóm PV Báo Giác Ngộ.  
Xem: 834 . Đăng: 29/01/2022In ấn

 

Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ

 

 

Thỉnh kim quan rời tam quan chùa Từ Hiếu - Ảnh: Trương Vững

 

Thỉnh kim quan rời tam quan chùa Từ Hiếu - Ảnh: Trương Vững

 

GNO - Sáng 29-01-2022 (nhằm ngày 27-12-Tân Sửu), Chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử đã vân tập về Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ.

 

6g00’ sáng, đại diện các pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm thiền đường Trăng Rằm để cử hành lễ thiên quan.

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 1

Chư Tôn đức tham dự

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư Tăng Ni các trú xứ, và rất đông Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Giác Đạo cùng chư Tăng cử hành nghi thức phát hành, thỉnh kim quan thăng thượng giá theo truyền thống thiền môn xứ Huế, trong sự nhất tâm hộ niệm của chư tôn đức giáo phẩm, chư Tăng Ni, Phật tử.

 

 

Trực tuyến lễ phát hành, di quan và trà-tỳ

 

Đại diện môn đồ pháp quyến, Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã cung tuyên tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thượng tọa Thích Từ Đạo đọc lời cảm tạ. Sau đó, ban âm công đã cung rước kim quan rời nơi tôn trí, hướng về phía tam quan tổ đình Từ Hiếu, tiến ra xe di chuyển đến địa điểm trà-tỳ tại công viên Vĩnh Hằng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, TP.Huế).

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 2

Dòng người tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sau khi kim quan an vị tại đài trà-tỳ, chư tôn đức gồm: Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Chí Thắng, Hòa thượng Thích Chí Viên cùng đại diện pháp tử: Thượng tọa Thích Từ Đạo và Thầy Thích Chân Pháp Ấn đã rước lửa tam muội từ Phật đài châm lửa trà-tỳ thân tứ đại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thực hiện di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ của Thiền sư được tổ chức theo hình thức tâm tang, miễn các phúng điếu, hoa, quả, trướng liễn… Suốt 7 ngày tang lễ, từ 22-1 (21-12-Tân Sửu) đến 29-1 (27-12-Tân Sửu), đệ tử của Thiền sư trở về tổ đình Từ Hiếu thọ tang cũng như tại các trung tâm tu học trên toàn thế giới đã cùng tham dự một khóa tu theo pháp môn Làng Mai.

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 3

Chư Hòa thượng và đại diện huynh đệ, pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh châm hỏa tam muội trà-tỳ

 

Sáng mai, 30-01-2022 (28-12-Tân Sửu), xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được cung thỉnh từ đài trà-tỳ về lại Tổ đình Từ Hiếu, cử hành lễ thỉnh giác linh an vị.

 

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ do nhóm PV Báo Giác Ngộ thực hiện:

 

Lễ phát hành:

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 4

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 5

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 6

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 7

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 8

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 9

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 10

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 11

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 12

Di quan rời thiền đường Trăng Rằm - chùa Từ Hiếu đến nơi trà-tỳ:

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 13

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 14

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 15

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 16

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 17

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 18

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 19

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 20

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 21

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 22

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 23

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 24

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 25

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 26

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 27

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 28

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 29

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 30

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 31

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 32

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 33

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 34

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 35

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 36

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 37

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 38

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 39

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 40

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 41

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 42

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 43

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 44

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 45

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 46

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 47

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 48

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 49

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 50

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 51

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 52

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 53

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 54

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 55

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 56

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 57

 

Lễ trà-tỳ:

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 58

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 59

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 60

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 61

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 62

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 63

 

 

[Ảnh] Dòng người cung tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh trà-tỳ ảnh 64

Khóa tu của các pháp tử, đệ tử Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn tiếp tục nơi trà-tỳ

 

 

Nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ
 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.giacngo.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ