Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

TP.HCM: Lễ Tưởng niệm lần thứ 24 Ni trưởng Thiện Liên tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5598 . Đăng: 19/01/2022In ấn

 

 

TP.HCM: Lễ Tưởng niệm lần thứ 24 Ni trưởng Thiện Liên tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương 

 

Sáng nay, ngày 19/01/2022 (nhằm ngày 17/12/Tân Sửu), Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 24 (1913-1997) Ni trưởng Thiện Liên - Nguyên Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Nguyên (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) viên tịch. 

 

 

 

 

Với 84 năm mượn thân giã huyễn, và nhiều thập niên trưởng dưỡng tự thân, triển khai tuệ giác, trương bi nguyện độ sanh, thừa hành giáo pháp Khất sĩ theo Tôn chỉ đức Tổ sư. Đạo lực của Ni trưởng góp phần dựng xây ngôi nhà Ni giới Hệ phái Khất sĩ, giới đức, tâm đức và tuệ đức soi sáng cho toàn thể thiện nam, tín nữ các miền Tịnh xá trong suốt thời gian hành đạo hóa duyên. Thế rồi, vào ngày 18 tháng chạp năm Đinh Sửu (1997) trái tim từ bi ấy hòa cùng thế giới duyên sinh vô tận. Công hạnh và đạo nghiệp của Ni trưởng mãi lưu danh cho hậu thế: “Một lần mở tâm, trăng non chiếu rọi, Đỉnh núi cao, mây trắng cảnh thong dong. Chim vẫn hót lời tự tình xưa cũ, Tiếng Lăng già sáng rực cả trời tâm”.

Tùy duyên theo thời cuộc mà làm tròn hiếu đạo, Sư cô Thành Liên Trụ trì và Chư Ni đệ tử, đệ tôn nơi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Nguyên tổ chức Lễ Tưởng niệm, thành kính đảnh lễ Giác linh bậc Trưởng lão Ni tại 2 đạo tràng. Bàn thờ của Ni trưởng đã được tôn trí tại nhà Tổ Ni Tịnh xá Ngọc Phương và Tịnh xá Ngọc Nguyên thật trang nghiêm và thanh tịnh. 

 

 

 

Cầu nguyện, thế gian dù có vô thường sinh diệt nhưng người thực hành chánh pháp vẫn mãi xuất hiện ở thế gian. Kỉnh nguyện, Ni trưởng đến đi theo hạnh nguyện, thuận duyên hoằng pháp, nhiếp độ chúng sanh. 

 

Hạnh nguyện sáng soi gương kim cổ,
Ân đức chan hòa chốn không môn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Truyền thông NGKS

 

 

-----oo0oo-----

BÀI LIÊN QUAN

TP.HCM: Lễ Đại tường Ni trưởng Thủy Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 4180 xem)

Lễ Tưởng niệm trai tuần tam thất Ni trưởng Hữu Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 5545 xem)

Tịnh xá Ngọc Vân - Bình Thuận tham dự Lễ Tưởng niệm Đệ Nhị Ni trưởng và Lễ Tiểu tường Đệ Tứ Ni trưởng  ( Ban Truyền thông NGKS , 3744 xem)

TP. HCM: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm lần thứ 25 Ni trưởng Đệ nhị Trưởng Ni giới và Lễ Tiểu tường Ni trưởng Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Ban Truyền thông NGKS , 5440 xem)

TP. HCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 25 Đệ nhị Trưởng Ni giới và Lễ Tiểu tường Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Công Minh , 5932 xem)

Tưởng niệm nhị vị nguyên Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, tại Tịnh xá Ngọc Phương  ( Như Danh , 5324 xem)

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm lần thứ 5 Ni trưởng Phát Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2884 xem)

TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 7188 xem)

Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tổ đình Ngọc Phương tổ chức trực tuyến  ( Như Danh , 4588 xem)

Tiền Giang: Lễ Chung thất Cố Ni trưởng Nhan Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 4696 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ