Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

TP.HCM: Lễ Đại tường Ni trưởng Thủy Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 4138 . Đăng: 13/01/2022In ấn

 

 

TP.HCM: Lễ Đại tường Ni trưởng Thủy Liên

 

 

Hôm nay, ngày 13/01/2022 (nhằm ngày 11/12/Tân Sửu) là Lễ Tưởng niệm Đại tường của Ni trưởng Thủy Liên, nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tịnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

        

 

 

Ni trưởng Thủy Liên, thế danh Trần Thị Cẩm Hương, sinh ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (1942). Ni trưởng đã thuận thế vô thường từ bỏ huyễn thân vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 11 tháng giêng năm Canh Tý (tức ngày 04/02/2020) tại Tịnh xá Ngọc Tịnh, trụ thế 77 năm và 58 mùa sen nở ngào ngạt hương thơm.

 

 

 

 

 

Tại thời điểm nầy, TP. Hồ Chí Minh đã là vùng xanh theo bản đồ dịch bịnh, nhưng vẫn phải nghiêm túc giữ gìn 5K do Bộ Y tế ban hành, vì thế việc tập trung phải giới hạn số lượng người. Ni sư Tâm Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tịnh, hướng dẫn 2 chúng đệ tử của Ni trưởng Thủy Liên về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương dâng lễ trai tăng cúng dường. Trên dâng lên mười phương chư Phật, thứ đến Chư Tôn đức Ni hiện tiền chứng minh. Phước lành đại chúng tăng thanh tịnh, chuyển hướng công đức lành nầy cung dâng lên Giác linh Thầy Bổn sư.

 

Hạnh nguyện viên dung Người về cõi tịnh
Hồng trần nhẹ gót, thả bước thong dong,
Bảy mươi bảy năm ngộ lý sắc không,
Năm mươi tám hạ viên tròn giới hạnh.

 

 

 

 

Tùy phương tiện chuyển vai trò theo cảnh, NT. Viên Liên - Trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Phương tạo điều kiện tốt nhất để môn đồ hiếu quyến an tâm thành tựu pháp sự nầy.

 

 

 

Ni trưởng Chiêu Liên - Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh) chứng minh và ban đạo từ.

 

 

 

Chư Ni trưởng, Ni sư Trụ trì các Tịnh xá trong thành phố cũng như tỉnh thành lân cận, đáp lời kiền thỉnh của NS. Tâm Liên quang lâm Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương nhất tâm thanh tịnh tụng Kinh cầu nguyện và chứng minh lễ cúng dường trai tăng nầy. 

Nước chảy đôi dòng, dòng lệ, dòng đời, hay dòng sông đất khổ. Thuyền không bến đỗ, bến này, bến nọ, hay bến bãi phù hư. Dòng nào rồi cũng trở về biển tánh Tỳ-lô. Bến nào rồi cũng bước lên bờ tâm Bát-nhã. Kỉnh nguyện giác linh Ni trưởng nhẹ nhàng xuôi dòng bản thể hòa nhập biển tánh chơn thường-tịch nhiên vắng lặng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Truyền thông NGKS

 

-----oo0oo-----

BÀI LIÊN QUAN

Lễ Tưởng niệm trai tuần tam thất Ni trưởng Hữu Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 5449 xem)

Tịnh xá Ngọc Vân - Bình Thuận tham dự Lễ Tưởng niệm Đệ Nhị Ni trưởng và Lễ Tiểu tường Đệ Tứ Ni trưởng  ( Ban Truyền thông NGKS , 3500 xem)

TP. HCM: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm lần thứ 25 Ni trưởng Đệ nhị Trưởng Ni giới và Lễ Tiểu tường Ni trưởng Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Ban Truyền thông NGKS , 5300 xem)

TP. HCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 25 Đệ nhị Trưởng Ni giới và Lễ Tiểu tường Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Công Minh , 5572 xem)

Tưởng niệm nhị vị nguyên Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, tại Tịnh xá Ngọc Phương  ( Như Danh , 5272 xem)

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm lần thứ 5 Ni trưởng Phát Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2844 xem)

TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 6956 xem)

Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tổ đình Ngọc Phương tổ chức trực tuyến  ( Như Danh , 4472 xem)

Tiền Giang: Lễ Chung thất Cố Ni trưởng Nhan Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 4652 xem)

LONG AN: Tịnh xá Ngọc Tâm trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường cố Ni trưởng Minh Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3280 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ