Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Đồng Tháp: Cáo phó Ni sư Hiệp Liên viên tịch

Tác giả: .  
Xem: 6234 . Đăng: 11/10/2019In ấn

 

CÁO PHÓ 

 

Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Tịnh xá Ngọc Hưng cùng Môn đồ Pháp quyến

     Vô cùng kính tiếc báo tin

 

 

Ni sư Hiệp Liên

(Thế danh Huỳnh Thị Chấm, sinh năm 1967, tại An Giang)

Cố vấn Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng (Sa Đéc, Đồng Tháp)

Do bệnh duyên Ni sư đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2019 (nhằm ngày 12/9/Kỷ Hợi) 

Trụ thế: 56 năm

Hạ lạp : 25 năm


– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ 00, ngày 10/10/2019 (nhằm ngày 12/09/Kỷ Hợi). Kim quan được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Hưng (Sa Đéc, Đồng Tháp).

- Lễ động quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ, ngày 13/10/2019 (nhằm ngày 15/09/Kỷ Hợi).

-  Linh cửu được di quan đến: Nhà hỏa táng TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ban Tổ chức tang lễ cùng Môn đồ pháp quyến thành kính cáo phó.

 

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ