Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

TP.HCM: Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 4962 . Đăng: 29/09/2019In ấn

 

TP.HCM: Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

 

Tối ngày 27/09/2019, Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG Thành phố TP.HCM,  Phó Ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương.

Chương trình Lễ Tưởng niệm được diễn ra như sau: dâng hương bạch Phật, thỉnh di ảnh Ni trưởng lên chánh điện đảnh lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, lễ Tổ sư Minh Đăng Quang, lễ Giác linh Đệ nhất Ni trưởng. Sau đó, Lễ Tưởng niệm tại Lễ đường với sự tham dự của quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô, môn đồ pháp quyến và Phật tử.

Tham dự buổi lễ có NT. Tân Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Ngôn Liên, NT. Phục Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Mai Liên, NT. Viên Liên cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Chư Ni HPKS cũng đồng hiện diện tham Lễ Tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên.
Bắt đầu chương trình Ni trưởng Tố Liên đọc tiểu sử Ni trưởng Ngoạt Liên với chủ đề “Công hạnh Ni trưởng Ngoạt Liên – một đời để nhớ”.Ni trưởng Giác Liên – Trụ trì Tịnh xá Phước Hải (Vĩnh Long) có lời thi điếu đến Giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên.


Ni trưởng Ngôn Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ (Hoa Kỳ) có đôi lời tưởng niệm đến Giác linh Ni trưởng  


 

 

 

Ni sư Tuệ Liên đại diện cho Ni chúng tổ đình Ngọc Phương kính dâng lời tưởng niệm: "Tiếp nối hạnh nguyện của Tổ Thầy, Ni trưởng luôn rộng lòng tiếp đón và chở che cho chư Ni trẻ có nơi nương tựa để an tâm trau dồi kiến thức Phật học lẫn thế học. Trải qua nhiều thế hệ, chúng con rất nhiều vị đã trưởng thành và đóng góp vào sự nghiệp chung của Giáo hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như cho Hệ phái nói riêng. Một số khác chư Ni về lại trú xứ làm phát triển và xiển dương giáo lý Khất sĩ tại các tỉnh nhà. Tất cả những thành tựu ấy đều là do chúng con được thọ nhận từ ân đức sâu dày của Ni trưởng trụ trì đã dành cho các thế hệ chư Ni chúng con".


 

NT. Viên Liên có đôi lời tri ân tiễn biệt “Hôm nay chúng con vân tập về trước linh đài Ni trưởng, có đôi lời tri ân, tiễn biệt: “Chỉ còn đêm nay nữa thôi là chúng con sẽ tiễn biệt Ni trưởng, dẫu biết rằng tứ đại hôm nay của Ni trưởng đã về cõi sắc không, sắc không nhưng vẫn thấy đau lòng, người đi đi mãi không về nữa, Ni trưởng từ nay vắng cửa thiền môn. Giờ này chúng con thành tâm tiễn biệt Ni trưởng, kính nguyện Ni trưởng Phật Quốc đăng trình”. 

NT. Kiệm Liên - đệ tử Ni trưởng đọc lời văn tế Sư Phụ: “Hơn 50 năm con tu học theo Thầy, được Thầy dìu dắt, dạy dỗ, chỉ dạy nhưng kể từ hôm nay Thầy vĩnh biệt con rồi, Thầy không còn nữa bên con nữa, con có bài thơ “Công Ơn Sư Phụ” thành kính dâng lên Thầy.

Khuất bóng Ân sư chiều gió lạnh

Mây sâu chôn kính nỗi niềm riêng

Hôm nay Thầy đi không về nữa

Để lại trong con khói ngậm ngùi

 

Đệ tử Ni trưởng  - Sư cô Liên Chương kính dâng lời tưởng niệm ân sư

 

 

Ni sư Hòa Liên đại lao Chư Tôn đức cung tuyên điếu văn tưởng niệm của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới: “Thay mặt chư Tôn Giáo Phẩm Viện Hành Đạo và chư Tăng, Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, thắp nén tâm hương tưởng niệm Ni Trưởng Tân Viên Tịch.  Nguyện cầu Giác Linh Ngài Cố Ni Trưởng Cao Đăng Phật Quốc, đồng thành kính phân ưu cùng chư Tôn Đức Ni Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Ni Trưởng". 

Tiếp đó là  điếu văn tưởng niệm Ni trưởng của Chư Tôn đức Ni Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ Hải Ngoại: “Chúng con nguyên xuất thân Ni Chúng Tổ Đình Ngọc Phương rất mong được về thọ tang và hầu bên Kim Quan, nhưng vì đường xa cách trở, thời gian Tang Lễ không kịp cho chúng con được về đảnh lễ thọ Tang Ni Trưởng. Thay mặt toàn thể chư Ni chúng và các Tịnh Xá thuộc Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ Hải Ngoại, thành kính đảnh lễ và tưởng niệm Ni Trưởng Tân Viên Tịch.  Nguyện cầu Giác Linh Cố Ni Trưởng Cao Đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta Bà, tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sinh”.

 

Được biết trước khi diễn ra buổi lễ tưởng niệm, Ban tổ chức tang lễ có thời khóa tọa thiền để cúng dường lên Giác linh Ni trưởng, quý Phật tử đồng hòa âm tụng kinh sám hối cúng dường Giác linh Ni trưởng, nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Ban TT - TT Ni giới Hệ phái 

-----ooOoo------ 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ