Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Phương xứ nhiệm huyền

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 614 . Đăng: 28/09/2019In ấn

 

PHƯƠNG XỨ NHIỆM HUYỀN

 

Trần Quê Hương

 

                                    * Tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên

                                                                         ( 30/8/Kỷ Hợi - 2019)


 

Nhất         nhật mộng hồ trăng xưa

Tâm         thiêng bàng bạc thuyền đưa sang bờ

Tưởng      về quê mẹ Cần Thơ

Niệm        ân Tổ phụ truyền thừa độ sanh

Giác         thị giác… vượt mê thành

Linh         mầu hội tụ thoát gành khổ đau!

Ni             lưu nối gót tâm giao

Trưởng    dưỡng căn tánh nhịp cầu hoằng dương

Thích       tử du hành bốn phương

Nữ            Sa môn pháp, cát tường thiên chân

Ngoạt       nguyệt trong sáng nối vần

Liên         đài phúc quả thượng tầng sen thiêng

Giáo         thọ ân đức Huỳnh Liên

Phẩm       hạnh đời đạo mối giềng lợi tha

Ni             chúng mài miệt thăng hoa

Giới         nghi tinh tấn kết tòa lưu ly

Khất        xin lập chí hộ trì

             học Phật pháp từ bi phụng thời

Trụ          pháp vương gia… gọi mời

Trì           Như Lai Tạng… giúp người bình an

Tổ            tổ trùng kiến đạo tràng

Đình         tiền chiếu diệu ánh vàng long lanh

Tịnh         trang nghiêm xứ thiện lành

            phủi danh lợi hóa hành nhân gian

Ngọc        mâu ni đẹp thiền quang

Phương    xứ tịnh mặc rỡ ràng thiền gia

Viên         minh căn tánh Lăng già

Tịch         lắng ly xả ba la nhiệm huyền

 

Trực         hướng phi xứ hạo nhiên

Vãng        sanh Cực lạc đức hiền cao thăng

Tây          quy trúc biếc thường hằng

Phương    thượng Cửu phẩm Niết bàn Liên hoa

Cao          đồ đệ nhất nhập tòa 

Đăng        đèn Chơn lý hằng sa hương vàng

Phật         đại từ bi phổ quang

Quốc        độ mật xứ thắng tràng tịnh không!

Tổ đình Ngọc Phương, 30/8 Kỷ/Hợi – 2019

Trần Quê Hương

 

THÍCH    nương cảnh Phật chân như hạnh

NỮ           giới du phương Khất sĩ hành

NGOẠT   trọn nghĩa tình - Đời tận hiếu

LIÊN       đài nhuận rạng - Đạo viên thành    

-----ooOoo------  

 

 

BÀI LIÊN QUAN

TP.HCM: Quý phái đoàn viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên ngày cuối  ( Ban Truyền thông NGKS , 3036 xem)

Ấn Độ: Tăng Ni sinh du học sinh Việt Nam trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 988 xem)

TP.HCM: Ban Tổ chức tang lễ họp bàn chương trình lễ Truy niệm Di quan và nhập bảo tháp Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 1644 xem)

TP.HCM: Cựu Tăng, Ni sinh trường Cao – Trung Phật học Tòng Lâm Thiện Hòa 89 viếng Lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 4888 xem)

TP.HCM: Ngày thứ 4 tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên các Phái đoàn kính viếng.  ( Ban Truyền thông NGKS , 1372 xem)

TP.HCM: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; Chư Tôn đức Ban TT HĐTS GHPGVN, Văn phòng I TƯGH viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên.  ( Ban Truyền thông NGKS , 2756 xem)

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Lợi - Bạc Liêu kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2180 xem)

Đồng Nai: Thiền Viện Pháp Sơn viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2800 xem)

TP.HCM: Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Viện TƯ viếng tang Ni Trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 5608 xem)

TP.HCM: Học Ni Học viện Phật giáo các khóa của Ni giới Hệ phái kính viếng tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 3308 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ