Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

TP.HCM: Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Viện TƯ viếng tang Ni Trưởng Ngoạt Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 6606 . Đăng: 27/09/2019In ấn

 

TP.HCM: Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Ngành Viện TƯ viếng tang Ni Trưởng Ngoạt Liên

 

Chiều ngày 26/09/2019, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện TƯ GHPGVN, đã quang lâm Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Chứng minh PBNGTƯ, Nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG TP.HCM, Phó Ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, tân viên tịch.

 

Đoàn viếng của Trung ương GHPGVN do HT.Thích Trí Quảng – phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, làm trưởng đoàn, cùng Chư tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS và các Ban Viện Trung ương Giáo hội: HT. Thích Như Niệm – UV Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Thiện Tánh –  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo Quốc tế TƯ; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng Ban Pháp chế TƯ; HT. Thích Huệ Minh – Trưởng Ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thanh Hùng – Trưởng Ban HDPT TƯ; HT. Thích Huệ Thông – Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Tấn Đạt – UV Thư ký, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban TTXH TƯ; HT. Danh Lung – UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Thiện Đức – UV Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Giác Liêm – UV Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nghi Lễ TƯ GHPGVN; HT. Thích Nhật Lang – Trưởng BTS GHPGVN quận Gò Vấp; TT. Thích Thanh Phong – Trưởng Ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Đạt – UV HĐTS, Phó ban Tài chính kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TƯ; TT. Thích Phước Nguyên – UV Thường trực HĐTS, Tổ trưởng Tổ Lễ tân VP2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Đạo Phước – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban TT-TT TƯ GHPGVN; TT.  Thích Quang Thạnh – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TƯ; TT. Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Giác Trí – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận Gò Vấp; TT. Thích Hạnh Trí – UV DK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Hộ Chánh – UV HĐTS, Phó trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Tịnh Thành – Chánh Văn phòng Ban Pháp chế TƯ; HT. Thích Chơn Không – Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT TP.HCM; NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện – UV Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ; NT. Thích Nữ Huệ Từ – UV Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TƯ...
 

Trước Giác linh đài, Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Viện TƯ thành kính cử hành nghi lễ niêm hương tưởng niệm giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên, cầu nguyện Ni trưởng Cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN lưu Sổ tang

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN lưu sổ tang

HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ lưu sổ tang

HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo Quốc tế TƯ lưu sổ tang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Ngành Viện TƯ ký sổ tang lưu niệm

Kính tiếp đón phái đoàn có quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái: Ni trưởng Tân Liên, Ni trưởng Chiêu Liên, quý Ni trưởng, Ni sư và môn đồ pháp quyến.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Khai Giảng Lớp Trung Cấp Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Uyển - BBT PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ