Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Lời tưởng niệm Giác linh Cố Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên của Trung Ương Giáo Hội

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2554 . Đăng: 29/09/2019In ấn

 

LỜI TƯỞNG NIỆM

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGOẠT LIÊN

Của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch ……

Kính thưa ……

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Liên, thành phố Cần Thơ, nơi lưu dấu nhục thân của Ni trưởng, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tăng Ni, Phật tử có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Nhớ Giác linh xưa, từ chân tánh hiện thân hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông Hậu thao thao dòng Phật thủy, đất Cần Thơ gió quyện mây từ, trời Sài thành một đời nên Đạo nghiệp. Rồi một thuở duyên lành hội đủ, tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên, trong sắc thắm Huỳnh y giải thoát, Ni trưởng đã quyết chí xuất trần, Tịnh xá Ngọc Long tầm đạo xuất gia, Ni trưởng Huỳnh Liên làm thầy tế độ, nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha, tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca, hoằng truyền nhân thế. Trăm hoa ngàn cánh, bông trái sum xuê, Đạo pháp rạng ngời qua bao thế kỷ.

Trong buổi đầu xuất gia học đạo, suốt bao năm vun bồi cội đức, Ni trưởng đã luôn tinh tấn, nỗ lực chuyên cần, công phu công quả, nên được thầy thương bạn mến. Một đời giữ vững chữ Hiền, trọn kiếp lưu danh chữ Nhẫn, an lành trong Chánh pháp, giải thoát trong việc làm, vô vi tự tại, Thiền tọa khắc ghi, đêm ngày quyết chí lập công, đèn lòng tỏ rạng, chân tâm hiển lộ rõ ràng. Kể từ đó, hương giới bay xa, đạo tâm xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời. 

Là Tu sĩ cũng là công dân đất nước, vì thế khi nước nhà lâm cơn nguy biến, Ni trưởng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần hộ quốc an dân, nêu cao cờ chánh nghĩa, mạnh dạn đấu tranh. Ni trưởng đã vận dụng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.

Bằng tinh thần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ni trưởng đã cùng với chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái đào tạo Ni tài cho Giáo hội, trở thành pháp khí Đại thừa, truyền trì đạo mạch, lợi lạc quần sanh, xuôi dòng bản thể, tốt đạo đẹp đời.

Trên cương vị hàng giáo phẩm Ni giới, Ni trưởng đã khuyến hóa chư Ni và Phật tử tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Nhất là Ni trưởng đã duy trì, trùng tu chốn Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương - Trụ sở Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tú lệ, góp phần làm cho Tổ ấn trùng quang, hiện hữu trong lòng dân tộc, như Cổ đức đã nói:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của Tổ tông.

Giữ gìn Tổ ấn Tông phong

Tốt đời Đẹp đạo giữa lòng nhân gian”

Bằng giới đức, tâm đức, hạnh đức trang nghiêm, tỏa sáng gương lành, hơn 66 năm thừa hành Phật sự, mô phạm chốn tòng lâm Ni giới, Ni trưởng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm, phát huy huệ mạng, từng đàn giới tử, Phật tử xa gần, chan hòa giới đức, giới thể châu viên, tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, trở thành pháp khí Đại thừa, hoằng truyền đạo cả, thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp, pháp âm diễn xướng khắp nơi, Bồ đề vĩnh kết, lợi lạc quần sanh, đượm nhuần ân pháp vũ, vững bước tiến tu giải thoát.

Thế những tưởng trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh và xã hội, Ni trưởng còn tiếp tục đóng góp lâu hơn nữa, cho Trung ương Giáo hội, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và nhất là Ni giới Hệ phái Khất sĩ, nào ngờ đâu, một phút vô thường âm dương cách biệt, Ni trưởng đã xả báo an tường, thu thần viên tịch.

Sự ra đi vĩnh viễn của Ni trưởng là một sự mất mát đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ và hàng Ni giới cũng như môn đồ pháp quyến, nhất là Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử không sao tìm lại được trong kiếp người hữu hạn.

Thế nhưng, dù thời gian có trôi qua, không gian có biến dịch, nhưng công đức và đạo hạnh của Ni trưởng đã cống hiến cho Đạo pháp và chúng sanh vẫn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của người con Phật và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, như người xưa đã nói: “Một mai thân xác tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời”.

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và quận Gò Vấp cùng Tăng Ni, Phật tử đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Ni trưởng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Trong pháp giới vô biên, Ni trưởng hãy hộ trì cho Ni giới và Phật tử bồ đề tâm kiên cố, ý chí kiên cường để hoàn thành mọi Phật sự của Giáo hội và Hệ phái giao phó.

Nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Pháp thân Ni trưởng hãy chan hòa cùng pháp giới, như Đức Thế Tôn đã từng huấn thị: “Hữu vi là pháp vô thường, sớm còn tối mất vô phương vững bền. Một khi sinh diệt đã không, Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày”.

Kính nguyện Giác linh Ni trưởng sớm thể nhập Ta bà, tiếp tục tu hành hạnh Du Tăng Khất sĩ trong những kiếp lai sinh của trần thế.

Xin tiễn biệt Ni trưởng!

 

-----ooOoo------

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ