Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Giới Đàn

TPHCM: Lễ truyền giới biệt truyền Hệ phái và tấn phong Giáo phẩm tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 6122 . Đăng: 18/08/2022In ấn

 

TPHCM:  Lễ truyền giới biệt truyền Hệ phái và tấn phong Giáo phẩm tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương 

 

Vào sáng 7g00, ngày 13/8/2022 (nhằm ngày 16/7/ năm Nhâm Dần), tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp), diễn ra lễ truyền Giới theo nghi thức Biệt truyền Hệ phái Khất sĩ với 171 Giới tử, bao gồm 66 vị thọ giới Tỳ Kheo ni, 62 vị thọ giới Thức Xoa ma na ni, 43 vị thọ giới Sa di ni.

 

 

 

 

Tại Giới trường Ngọc Phương, Ban Nghi lễ đã cung an Chức sự và cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni, Hội đồng Thập sư Thức Xoa ma na ni, Hội đồng Thập sư Sa di Ni quang lâm chánh điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.

 

 

 

Hội đồng Thập Sư truyền Giới Tỳ Kheo ni, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Tân Liên; Yết ma A xà lê – NT. Tố Liên; Giáo thọ A xà lê – NT. Thẩm Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Chiêu Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Sâm Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NS. Hiện Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NS. Chất Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Hiếu Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Tấn Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Thận Liên.

 

 

Hội đồng Thập Sư truyền Giới Thức Xoa ma na ni ni, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Phục Liên; Yết ma A xà lê – NT. Kinh Liên; Giáo thọ A xà lê – NT. Ánh Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Mai Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Trì Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NS. Liên Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Nhụy Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Huy Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Minh Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Tín Liên.

Ban Hộ đàn đàn Tỳ kheo ni và Thức xoa ma na ni cung thỉnh NS. Chân Liên, NS. Nga Liên, NS. Kiên Liên, NS. Hằng Liên.

Tiếp theo, vào buổi chiều 14h00, Hội đồng Thập sư Sa di ni thực hiện nghi thức niệm hương bạch Phật, bắt đầu truyền Giới cho Giới tử Sa di ni.

 

 

Hội đồng Thập Sư truyền Giới Sa di ni, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Viên Liên; Yết ma A xà lê – NT. Gương Liên; Giáo thọ A xà lê – NT. Xuân Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Hương Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Liêm Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NT. Huy Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Hoa Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Tín Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NS. Hòa Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NS. Tuệ Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Nguyện Liên, NS. Viên Liên (Bình Thuận), NS. Tâm Liên, NS. Trí Liên.

Theo đó, sau khi đã kiểm tra y bát đầy đủ, Giới sư đã hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Tam bảo, sám hối và truyền trao giới pháp đến cho các giới tử.

Các giới tử Thức xoa ma na ni, Sa di ni cũng đã tấn đàn thọ giới, nhận truyền trao y bát.

Mỗi Giới tử thọ nhận Y, Bát sau đó tự tay mình đắp lên người chiếc Y nhẫn nhục và đeo lên người chiếc Bát càn khôn.

“Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du.

Bát Khất sĩ bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương”

Được biết, tài sản quý giá nhất của người Khất sĩ là đắp Y, mang Bát, để trì bình khất thực hóa duyên, nhiếp độ chúng sanh không phân biệt căn cơ trình độ. Bởi hai pháp khí này rất quan trọng, là giềng mối được kết tinh từ sự nhẫn nhục, nhu hòa, thanh bần, đạo hạnh tròn sáng, xứng đáng là hàng Thích tử Như Lai. Người tu sĩ muốn được chiếc Y và bình Bát phải trải qua thời gian thực tập, hành trì nghiêm mật, trao giồi giới đức, thuần thục oai nghi, thuộc tất cả phần kinh, luật, luận trong thời gian nhất định, thì lúc đó mới xứng đáng thọ nhận và khoác lên người mảnh Y giải thoát của người con Phật.

Buổi lễ được diễn ra bầu không khí thanh tịnh trang nghiêm, kết quả hoàn mãn đã tuyển chọn trọn đầy các Giới tử đủ điều kiện với tinh thần cầu giới pháp, ý thức đúng đắn thực thi giới hạnh, phát tâm nhận lãnh thọ giới và hành giới sau khi được truyền trao, tiếp tục trọng trách giữ gìn giới luật và hòa hợp thanh tịnh

Kết thúc buổi lễ các Giới tử thành kính cung tiễn Hội đồng Giới sư hồi quy phương trượng trong niềm hoan hỷ vô biên do sự tinh tấn tu học của đại chúng đem lại.

Cùng ngày tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương cũng diễn ra buổi lễ tấn phong cho 3 Ni sư lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng, trong đó xét công hạnh cống hiến của Ni sư Tín Liên cho Giáo hội cho Hệ phái, quý Ni trưởng Giáo phẩm đặc cách tấn phong Ni sư Tín Liên lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng; 41 Sư cô lên hàng Giáo phẩm Ni sư.

 

 

 

Hôm nay cũng là Lễ tự tứ, lễ thế phát xuất gia cho các vị tịnh nhân. 

 

 

 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 

Trao Giáo chỉ tấn phong 

 
 


 

 

Đàn Tỳ kheo Ni


 

   


   

 

 

Đàn Thức xoa ma na Ni


 


 

 

Đàn Sa di Ni

 

 

 


 


 

 
 

Lễ Tự tứ

 


 
 

 

Lễ thế phát xuất gia

 

 

Phật tử tác bạch

  
Ban truyền thông NGKS

-----ooOoo----- 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ