Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Giới Đàn

Cảm niệm của giới tử Tăng - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Tác giả: Giác Minh Từ.  
Xem: 166 . Đăng: 15/10/2020In ấn

 

Cảm niệm của giới tử Tăng - Đại Giới đàn Huệ Hưng

 

Giác Minh Từ

 

 

Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Ban kiến đàn, Hội đồng thập sư, Ban quản giới tử phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ thùy từ chứng minh.

Con tân học Tỳ-kheo Giác Minh Từ xin thay lời chư huynh đệ giới tử xin thành kính dâng lên lời cảm niệm.

Kính bạch chư tôn đức,

Vậy là Đại giới đàn mang tôn hiệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã khép lại trong sự trang nghiêm thanh tịnh, niềm hỷ lạc vô biên của giới tử chúng con khi được thọ lãnh giới pháp từ chư tôn đức, được tiến lên một bước cao hơn trên lộ trình tấn đạo nghiêm thân. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm tịch mặc, hương trầm quyện tỏa, chúng con xin thắp nén tâm hương tâm thành dâng lên cúng dường thập phương Tam Bảo chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền. Với lòng thiết tha thành kính tri ân chư tôn đức trong Ban tổ chức Đại gới đàn cũng như phân đàn truyền giới của Hệ phái đã cố gắng vượt qua nhiều chướng duyên, đặc biệt là qua 2 lần đại dịch Covid-19 bùng phát tại đất nước chung ta, mặc dù thế, quý Ngài vẫn thương tình niệm tưởng, cố gắng “mở tuyển Phật trường, truyền giới Giới pháp” để chúng con được lãnh thọ giới pháp mà ba đời chư Phật đã truyền trao.

Chúng con từng nghe Đức Phật có dạy rằng: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính tam tôn, muốn ra khỏi bến mê cần phải chí cầu tịnh giới”. Hôm nay giới tử chúng con được thành tựu giới pháp là nhờ nơi ân đức cao lớn, đạo hạnh thanh cao, một đời dồi trau đạo nghiệp thanh tịnh của chư tôn đức trong hội đồng thập sư. Quý Ngài đã vì lòng thương tưởng hậu học, vì thọ mạng Phật Pháp mà hứa khả đáp lời kiền thỉnh của ban tổ chức phân đàn truyền giới của hệ phái mà tạm gác mọi Phật sự, trở về nơi đây truyền trao tịnh giới của Đức Phật đã dạy, Chư Thánh Tăng và các bậc tiền bối đã đi, chúng con xin kính tri ân ân đức cao vời ấy. Để cho chúng con được thanh tịnh thân tâm, thu thúc sáu căn để cho sự cầu thọ Đại giới được trang nghiêm như pháp là nhờ sự tận tình của chư tôn thiền đức trong ban quản giới tử,….đã bỏ thời gian quý báu về nơi đây thường trực gắn bó với giới tử trong mấy ngày qua, để hướng dẫn chỉ bảo tận tình, giờ này xin kính bày tỏ niềm tri ân sâu sắc.

Kính bạch chư tôn đức, sau một khoảng thời gian theo thầy học đạo, học tập kinh luật, trải qua nhiều thử thách có thể không phải lớn lao, nhưng cũng đủ làm cho tâm địa cầu học đạo mầu được xốp mềm, chúng con như những bào thai thấm nhuần cơm thiền sữa pháp đến nay đã là lúc khai hoa, được sinh ra trong giáo pháp, chập chững bước đi trên đạo lộ giải thoát. Chúng con nhận thức được rằng, kể từ đây, mình đã là một phần của đoàn thể Tăng- già hòa hợp thanh tịnh, bổn phận và trách nhiệm đối với bản thân và đạo pháp không phải là dễ, phải tinh tấn hơn, phải dũng mãnh hơn, phải chuyên tâm trì chí nghiêm giữ giới pháp đã thọ để trang nghiêm thân tâm, dù sau có hoằng pháp giúp đời, chỉ nơi thân giới đĩnh đạc cũng đủ tăng trưởng niềm tin thanh tịnh nơi cư gia bá tánh. Nhớ khi xưa HT. Thích Khánh Hòa – bậc đại thọ trong phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam đã viết trong tác phẩm “Tự trần” : “Phật giáo suy đồi là bởi Tăng đồ ít học”. Cái học ở đây không phải là sự học hiểu kiến thức ở thế gian mà là sự học xuất thế, sự học của con đường đưa đến vô lậu, chánh giác là giới, định và tuệ. Đức Tổ sư dạy rằng: “Có giới mới có định, không giới định thì không phải là người tu hành, chẳng bao giờ phát huệ sanh chơn” (1). Và Đức Thế Tôn trước khi vào Niết Bàn để lại lời dạy cuối cùng: “Giới thì chính thuận với căn bản của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh danh Ba la đề mộc xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền định, và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ(2) . Chúng con thấy được rằng giới ví như Mặt Trời, Mặt Trăng,.. là sự tồn vong của giáo pháp, cho nên người thọ lãnh, nghiêm trì giới pháp cũng là người có ảnh hưởng quan trọng trong chặng đường mà Phật Pháp lan tỏa trong thế gian. Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang dạy rằng: “Pháp tự nó vốn đâu có hưng hay mạt, mà mạt là chỉ tại nơi người làm mạt đó thôi!... Người tà chớ đâu phải đạo không chánh, người mạt chớ đâu phải pháp không hưng.” (3). Vì thế cho nên người xuất gia thiệt thọ, dự vào hàng đệ tử Như Lai, cần phải mang một lý tưởng cao đẹp, chí xuất trần thượng sĩ, “bước lên chân trời cao rộng, thân tâm đều khác tục, nối thạnh dòng Thánh, nhiếp phục tâm ma, để báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Nếu không được vậy, thì như kẻ lạm dụng xen lẫn trong hàng tăng chúng,  lời nói việc làm trống rỗng, hưởng dụng tín thí một cách vô ích” (4) – như lời Tổ Quy Sơn đã dạy.

Giờ này, nơi liên tòa Thế Tôn chứng ngự, trên bảo tòa đại Tăng an tọa trang nghiêm chúng con xin nguyện tinh tấn tu hành, tiến đạo nghiêm thân, quán chiếu tự tâm, tinh chuyên giới luật, trau dồi đức hạnh, một lòng tha thiết tâm nguyện độ chúng sinh, để đền đáp thâm ân Thầy Tổ. Lời cuối cùng chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài tuổi thọ miên trường, đạo lực tăng trưởng, giới đức trang nghiêm, là bóng mát đại thọ cho chúng con cùng chúng sinh nương tựa.

Chúc quý huynh đệ tâm Bồ-đề kiên cố, hoa trí tuệ mở khai, chí độ sanh bất thối.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

(1) Trích “Luật nghi Khất Sĩ”

(2) Trích “Kinh Di giáo” HT. Thích Trí Quang dịch

(3) Trích Chơn lý 21 “Chánh Pháp”

(4) TRích Quy Sơn cảnh sách: “Phù xuất gia giả…….hư triêm tín thí”

-----ooOoo-----

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông bạch Vận động cứu trợ đồng bào các Tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 và số 6

Mọi sự phát tâm ủng hộ hoặc tham gia chuyến đi xin vui lòng liên hệ. - Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, P1. Gò Vấp.TPHCM ĐT: NT.Viên Liên 0797800862, NS.Nga Liên 0902705533, NS.Bảo Liên 0902338506

THÔNG BẠCH Vv: Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tiểu tường cố Ni sư Mẫn Liên -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ