Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Giới Đàn

TP.HCM: Ngày thứ hai tại Giới trường Ngọc Phương – Đại Giới đàn Huệ Hưng

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2986 . Đăng: 14/10/2020In ấn

 

TP.HCM: Ngày thứ hai tại Giới trường Ngọc Phương – Đại Giới đàn Huệ Hưng

 
Chiều ngày 13/10/2020 (27/8 Canh Tý) tại Giới trường Ngọc Phương, Ban Nghi lễ đã Cung an Chức sự và Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni, Hội đồng Thập sư Thức xoa, Hội đồng Thập sư Sa di Ni quang lâm chánh điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.

 

Đúng 14h00, Hội đồng Thập sư Sa di ni thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, bắt đầu truyền Giới cho Giới tử Sa di ni.

Hội đồng Thập Sư truyền Giới Sa di, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Viên Liên; Yết ma A Xà Lê – NT. Gương Liên; Giáo Thọ A Xà Lê – NT. Xuân Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Mãnh Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Minh Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NS. Ngôn Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NS. Tín Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NS. Phụng Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NS. Hòa Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NS. Tuệ Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Nga Liên, NS. Bửu Liên, NS. Trí Liên, NS. Hằng Liên.

Hội đồng Giới sư truyền Giới cho Giới tử Sa di, từng đàn Giới đảnh lễ thọ nhận Y, Bát từ tay chư Tôn đức Hội đồng Giới sư.

Mỗi Giới tử thọ nhận Y, Bát sau đó tự tay mình đắp lên người chiếc Y nhẫn nhục và đeo lên người chiếc Bát càn khôn. 

“Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du.

Bát Khất sĩ bầu càn khôn võ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương”

Lễ truyền Giới Sa di xong các Giới tử chí tâm đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ sư, đảnh lễ giác linh Ni trưởng Đệ Nhất và quý Ni trưởng đã viên tịch, đảnh lễ chư Tôn đức Giới sư, Ban hộ đàn và hoan hỷ lui ra.

Được biết, tài sản quý giá nhất của người tu sĩ là đắp Y, mang Bát, để trì bình khất thực hóa duyên, nhiếp độ chúng sanh không phân biệt căn cơ trình độ. Bởi hai pháp khí này rất quan trọng, là giềng mối được kết tinh từ sự nhẫn nhục, nhu hòa, thanh bần, đạo hạnh tròn sáng, xứng đáng là hàng Thích tử Như Lai. Người tu sĩ muốn được chiếc Y và bình Bát phải trải qua thời gian thực tập, hành trì nghiêm mật, trao giồi giới đức, thuần thục oai nghi, thuộc tất cả phần kinh, luật, luận trong thời gian nhất định, thì lúc đó mới xứng đáng thọ nhận và khoác lên người mảnh Y giải thoát của người con Phật. 

 Tiếp theo, vào lúc 19h00 cung thỉnh Hội đồng giới sư truyền Giới cho Giới tử Thức xoa.

Hội đồng truyền Giới Thức xoa, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Phục Liên; Yết ma A Xà Lê – NT. Kinh Liên;  Giáo Thọ A Xà Lê – NT. Ánh Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Chất Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Thông Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NT. Mai Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Trì Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Liên Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Tuyết Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Yến Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Hạnh Liên, NS. Phấn Liên.

Muốn được từ Sa di lên Thức xoa, các Giới tử đã ngày đêm tinh tấn tu tập, thường xuyên tôi luyện bản thân học, thực hành tôn chỉ và lợi dạy của Tổ Thầy. Từ oai nghi, giới luật, kinh kệ, thiền quán…. để công năng tu tập dày thêm, sức chịu đựng sâu, ý nhận thức rộng và lòng kiên trì bền chắc. Trải qua 2 năm mài dũa, soi kinh nấu luật, các hành giả xứng đáng được nâng cao giá trị của mình lên để tiến dần đến chiếc Y Tỳ kheo (hay còn gọi là chiếc Y giải thoát), chính thức bước vào bốn chúng của Đức Phật (Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà Tắc, Ưu bà Di) một cách thật xứng đáng.

Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, các Giới tử thành kính cung tiễn Hội đồng Giới sư hồi quy Phương trượng, kết thúc ngày thứ hai tại Giới trường Ngọc Phương trong niềm hoan hỷ vô biên do sự tinh tấn tu học của đại chúng đem lại.

Ban Truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ

-----ooOoo-----

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái.

Thông bạch Vận động cứu trợ đồng bào các Tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 và số 6

Mọi sự phát tâm ủng hộ hoặc tham gia chuyến đi xin vui lòng liên hệ. - Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, P1. Gò Vấp.TPHCM ĐT: NT.Viên Liên 0797800862, NS.Nga Liên 0902705533, NS.Bảo Liên 0902338506

THÔNG BẠCH Vv: Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tiểu tường cố Ni sư Mẫn Liên -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ