Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Giới Đàn

Giới đàn Hệ phái Phật giáo Khất sĩ tấn đàn truyền giới

Tác giả: Quảng Hậu.  
Xem: 2606 . Đăng: 12/05/2018In ấn

 

Giới đàn Hệ phái Phật giáo Khất sĩ tấn đàn truyền giới

Quảng Hậu

Chiều 8-5, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 11 giới tử Tỳ-kheo, 12 giới tử Sa-di đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Trí Tịnh cũng như kỳ sát hạch về giới luật của Hệ phái.

ATH (6).JPG

Các giới tử Sa-di đảnh lễ chư tôn giáo phẩm hội đồng giới sư

Hội đồng Giới sư truyền Sa-di do HT.Thích Giác Tường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái làm tôn chứng sư.

Các giới tử được Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn thỉnh Tam bảo và chư tôn đức Giới sư để tác thành giới thể. Hòa thượng Yết-ma đã bạch tứ Yết-ma để giới thể được thành tựu, và trao truyền y, bát. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng Sa-di cũng như tứ y (bốn điều nương tựa của người xuất gia Khất sĩ phải vâng giữ trọn đời).

ATH (2).JPG
Giới tử Sa-di thọ nhận y, bát

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giáo thọ nói về tầm quan trọng của giới đối với đời sống phạm hạnh. Hòa thượng dạy, các vị xưa như là cây củi, nay nhờ giới pháp đã thành một loại gỗ quý được mọi người trân trọng. Chính điều đó, mỗi người trong quý vị cần nỗ lực tinh tấn để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ thầy, cha mẹ và Phật tử, Hòa thượng chỉ dạy.

* Đàn Tỳ-kheo do Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Tường, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Giáo phẩm hệ phái làm tôn chứng Tăng-già.

ATH (7).JPG

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo 

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử thỉnh tam bảo và chư tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình. 

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

ATH (1).JPG

Giới tử Tỳ-kheo đăng đàn thọ nhận giới pháp

Trước đó, Ban tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Tổ chức đến thăm và sách tấn các giới tử Tăng của Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Trung Tâm. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Trưởng Hệ phái cùng chư tôn đức giáo phẩm hệ phái đã trân trọng tiếp đón phái đoàn.

Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ thêm những hình ảnh ghi nhận:

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư chứng minh khai mạc đăng đàn truyền giới

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư chứng minh khai mạc đăng đàn truyền giới

Ban dẫn thỉnh cung nghinh chư Tôn đức quang lâm Giới trường

HT. Giác Giới, HT. Giác Nhường, HT. Giác Tường

Hội đồng Giới sư Hệ phái

Hội đồng Giới sư Hệ phái

Giới tử Tỳ-kheo đăng đàn thọ nhận y

Giới tử Tỳ-kheo đăng đàn thọ nhận bát

Giới tử Tỳ-kheo đăng đàn thọ nhận tọa cụ, đãi lọc nước,...

Các tân Tỳ kheo lắng lòng thanh tịnh nghe sự giáo giới từ chư Tôn đức Giới sư

Nguồn giacngo.vn và có thêm một số hình ảnh từ CTV giới trường

 -----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ