Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Giới Đàn

TP.HCM: Giới trường Ngọc Phương tấn đàn truyền giới Tỳ kheo ni

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 1710 . Đăng: 14/10/2020In ấn

 

TP.HCM: Giới trường Ngọc Phương tấn đàn truyền giới Tỳ kheo Ni

 

Sáng ngày 14/10/2020 (28/8/ Canh Tý) tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, Ban Nghi lễ Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni quang lâm Giới trường đăng đàn truyền giới cho giới tử Tỳ kheo Ni.

 

Hội đồng Giới sư Tỳ kheo Ni, cung thỉnh Hòa thượng Đàn đầu Ni – NT. Tân Liên; Yết ma A xà lê – NT. Tố Liên; Giáo thọ A Xà Lê – NT. Thẩm Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Chiêu Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Mai Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NT. Sâm Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Giao Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Hiếu Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Tấn Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Thận Liên. Ban Hộ đàn cung thỉnh NT. Liêm Liên, NS. Hương Liên, NS. Hoa Liên, NS. Chân Liên, NS. Ánh Liên, NS. Bảo Liên.

 

Các Giới tử trong giới tướng trang nghiêm, trú tâm kiên định, an trú trong cảnh giới an lạcvô biên do công năng tu tập mang lại. Từ giây phút quan trọng này, các Giới tử sẽ được bước vào hàng ngũ Tăng già, nhận lãnh  tam Y, nhất Bát, vào nhà Như Lai. 

 

Các Giới tử Tỳ kheo Ni an lạc sẽ nhân lên khi Giới tướng trang nghiêm, đức hạnh vuông tròn, hoàn thành bước thử thách cuối cùng để tâm được viên mãn tại Giới trường Ngọc Phương năm nay 2020.

 

Giới tử cung kính cúi đầu cung tiễn Hội đồng Thập sư Ni, Ban Hộ đàn hồi quy phương trượng.

Ban Truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái.

Thông bạch Vận động cứu trợ đồng bào các Tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 và số 6

Mọi sự phát tâm ủng hộ hoặc tham gia chuyến đi xin vui lòng liên hệ. - Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, P1. Gò Vấp.TPHCM ĐT: NT.Viên Liên 0797800862, NS.Nga Liên 0902705533, NS.Bảo Liên 0902338506

THÔNG BẠCH Vv: Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tiểu tường cố Ni sư Mẫn Liên -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ