Trang chủ > Giáo Pháp KS

Bước trưởng thành của Ni giới Khất sĩ

Tác giả: Ban Thư ký Ni giới.  
Xem: 3042 . Đăng: 21/04/2017In ấn

 

Bước trưởng thành của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

Ni giới Hệ phái Khất sĩ do Ni trưởng Huỳnh Liên, Trưởng tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, trực tiếp lãnh đạo hướng dẫn Ni chúng tu tập và hành đạo. Buổi đầu xuất gia theo Đức Tổ Sư tu học, với chí nguyện “làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ”, được Đức Tổ Sư chứng nhận và giao trách nhiệm tiếp chúng độ Ni, với cương vị Trưởng Ni trực tiếp lãnh đạo hàng Ni giới Khất sĩ và việc tu học đều do Đức Tổ Sư giáo dưỡng.

Dù rằng giới Nữ lưu tay yếu chân mềm nhưng nghị lực không yếu mềm. Từ năm 1948, những chiếc y vàng của Khất sĩ đã uyển chuyển hiền hòa trong nắng sớm sương mai, hội nhập vào lòng người, hiện diện các Tỉnh Thành, Quận Huyện của hai miền Nam Trung và vùng Cao nguyên.

Năm 1954, Đức Tổ Sư vắng bóng (ngày 01.02 Giáp Ngọ). Lúc bấy giờ, Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Thanh Liên cùng quý Ni trưởng sát cánh, tay trong tay chung vai đấu cật, lấy hạnh nguyện “làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ”, làm tiền đề xông lướt bao khó khăn thử thách, để đưa con thuyền Liên Hoa Khất Sĩ (Giáo hội Liên Hoa Khất Sĩ) song song với Giáo hội Tăng già Khất sĩ (nay là Hệ phái Khất sĩ), truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng. Năm 1957 được Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Giáo Hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam (nay là Hệ phái Ni giới Khất sĩ), Trụ sở đặt tại Tịnh xá Ngọc Phương, nay là Tổ đình Ngọc Phương, phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Ni trưởng luôn bền lòng hướng dẫn tập thể Ni chúng thực hành lời Pháp bảo cao quý của Tổ Thầy.

“Lâng lâng tâm cảnh,

Khăng khăng chí nguyền.

Bát là ruột, y là da,

Bạn thiết châu du cùng thế giới.

Trời làm màn, đất làm chiếu,

Tình thân thông cảm khắp trần gian”.

Chẳng những một lòng một dạ nối chí Tổ Thầy, xương minh chánh pháp, Ni trưởng còn thể hiện tấm lòng “ưu thời mẫn thế,” khi hướng dẫn Ni chúng cùng dấn thân mưu tìm công bằng cho xã hội, hạnh phúc cho đồng bào, hòa bình, độc lập cho Dân tộc, bằng tinh thần thiết tha phụng sự Đạo pháp, Dân tộc, suốt nhiều chục năm dài, tận tụy với tâm niệm:

“Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo pháp, cho tình quê hương”.

Căn cứ theo bài “Ba mươi năm diễn tiến,” thì Hệ phái Khất sĩ :

Trong mười năm đầu chuyên tu giải thoát, khất thực trì bình du hóa, giảng kinh. Mười năm kế vì chiến tranh leo thang, Ni trưởng thiên về Từ thiện xã hội nhiều hơn, như ủy lạo nạn nhân chiến cuộc, lửa cháy nước trôi, nuôi trẻ mồ côi, tặng quà bệnh viện, giúp kẻ tản cư…

Mười năm kế nữa, cuối năm 1963 trở đi, Phật pháp gặp cảnh “Pháp nạn” thì Ni trưởng tham gia thống nhất Phật giáo, tiếp tục đấu tranh.

Cuối năm 1969, các phong trào đấu tranh lắng dịu vì chính quyền đàn áp thẳng tay, chỉ còn giới phụ nữ hăng say đòi chồng đòi con, chống bắt lính, đòi thả tù học sinh, sinh viên… Lúc này Ni trưởng kết hợp với bà Ngô Bá Thành và giới phụ nữ Phật tử cùng Giáo hội tranh đấu và thành lập phong trào Phụ nữ đòi quyền sống, phối hợp thành đoàn thể xúc tiến đấu tranh cho đất nước hòa bình.

Ngày 30.04.1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, Tịnh xá Ngọc Phương mới được chấm dứt bao vây.

Năm 1987, Ni trưởng thọ bệnh và viên tịch với bao niềm tiếc thương của môn đồ, bằng hữu và pháp hữu Đạo Đời.

Ni trưởng Bạch Liên kế thừa trách nhiệm Đệ Nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Khi Đệ Nhị Trưởng Ni giới thuận thế vô thường, Ni trưởng Tạng Liên đệ tử Ni hàng thứ tám của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang kế thừa, nối tiếp sự nghiệp làm Đệ Tam Trưởng Ni giới. Tháng Giêng năm 2000, Ni trưởng Tạng Liên Đệ Tam Trưởng Ni giới cũng viên tịch.

 

TXNgocPhuong 1a

 

Hiện nay, Ni giới hệ phái do Ni trưởng Tràng Liên kế tục sự nghiệp Phật pháp của Tổ Thầy, làm Đệ Tứ Trưởng Ni giới, bên cạnh còn có quý Ni trưởng như: NT. Châu Liên, NT. Ngoạt Liên, NT. Kỳ Liên, NT. Tân Liên, NT. Đàn Liên, NT. Minh Liên, NT. Chiêu Liên… cùng chung lo Phật sự.

Ni giới Hệ phái Khất sĩ hiện nay có hơn 200 Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường. Ni chúng xuất gia tu học hơn 1.000 vị.

Trước năm 1975, Tịnh xá Ngọc Phương là nơi thể hiện ý chí bất khuất của Ni giới Khất sĩ đã đứng lên đòi hòa bình độc lập, thống nhất đất nước. Ngày nay trong thời đại hòa bình, Tổ đình Ngọc Phương là nơi chăm lo đời sống tu học cho Ni chúng. Hàng năm đều có tổ chức khóa An cư Kiết Hạ, để chư Ni các miền Tịnh xá tập trung về thọ học Kinh, Luật, Luận, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Năm 1994, Tịnh xá Ngọc Phương được Bộ Văn Hóa Thông tin công nhận là “Di tích lịch sử cấp quốc gia”.

Đầu năm 2004, Tổ đình Ngọc Phương được Thành hội Phật giáo và quý cơ quan chức năng cho phép, và với sự giúp đỡ của Ban Đại Diện Phật giáo Quận Gò Vấp khai giảng lớp Sơ cấp Phật học cho chư Ni tân xuất gia tu học.

Chư vị Giáo phẩm Ni giới Khất sĩ đã tham gia Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các nhiệm kỳ :

- Nhiệm kỳ I (1981 - 1987): Đệ nhất Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên - Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Nhiệm kỳ II, III. IV, V (1987 - 2012): Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên  - Ủy viên Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Nhiệm kỳ IV (1997 - 2002) : Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Ủy viên Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Nhiệm kỳ V, VI (2002 - 2012) : Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Ủy viên Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Chư Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền Tịnh xá, các Tỉnh Thành đa phần đều tham gia thành viên các cấp Giáo hội tại địa phương.

Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Ni trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, là bậc Thầy khả kính của chúng con, có sáng tác bài thơ tựa đề “Phật giáo và hòa bình”. Con xin tuyên đọc cúng dường Hội nghị.

PHẬT GIÁO VÀ HÒA BÌNH

Phật giáo ngày nay bước trưởng thành,

Các nhà học giả bậc tiên sanh,

Điều nghiên Phật học theo khoa học,

Quốc tế hòa bình năm đấu tranh.

Tập trung trí huệ diễn đàn cao,

Truyền thống dân gian tự thuở nào,

Nếp sống hòa bình, Bi Trí Dũng,

Ngàn năm văn hiến rạng trăng sao.

Đạo pháp nhơn sanh mãi gắn liền,

Thăng trầm Dân tộc bước vươn lên,

Phong trào Phật giáo thời thiêu sống,

Thế giới bàng hoàng phút ngạc nhiên.

Thế giới đồng tình tiếp đấu tranh,

Việt Nam thống vọng tiếng hòa bình,

Phong trào toàn quốc toàn dân dậy,

Ánh đuốc từ bi dắt chúng sanh.

Giải phóng mười năm đạo chuyển mình,

Làm ăn tập thể sống quang vinh,

Tương lai rạng rỡ Trường Cao Cấp,

Yểm võ tu văn lúc thái bình.

Trước khi hội Đảng lễ chào mừng,

Văn hóa hòa bình sự nghiệp chung,

Cội thọ Việt Nam tàng bất khuất,

Bông hoa Phật giáo đón anh hùng.

 

Ni trưởng Huỳnh Liên

Kỷ niệm cuộc Hội thảo Phật giáo và hòa bình

Ngày 02.12.1986 tại Trường Cao Cấp II TP.HCM

 

---oo0oo---

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ