Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Lời truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Tác giả: Ban Thư ký Hệ phái.  
Xem: 1150 . Đăng: 22/12/2020In ấn

Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh GHPGVN,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội và Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh và Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch Giác linh Hòa thượng tân viên tịch,

Dẫu biết:

Cuộc hóa duyên nào rồi cũng đến ngày kết thúc, sự hội ngộ nào cũng phải chia ly! Sanh tử là một quy luật khách quan, tất yếu của vũ trụ vạn hữu duyên sinh. Nhưng sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát to lớn đối với GHPGVN nói chung, Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến nói riêng. Trước giờ cung tống kim quan, nghìn thu vĩnh biệt của cố Trưởng lão Hòa thượng về đài hỏa táng trà tỳ, cho phép chúng con thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái và Giáo phẩm Hệ phái dâng đôi lời truy niệm trước Giác linh Ngài.

Kính bạch Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng,

Nhớ thuở sanh tiền,

Tuổi hai mốt hoa niên nhập đạo

Bước theo thầy Giác Lý chân sư

Học cầu hạnh đức hiền nhu

Dồi trau tâm trí, chơn như tỏ tường.

 

Kể từ đó, theo thầy thủ đạo

Môn oai nghi, 10 giới nằm lòng

Học thêm tế hạnh, tâm trong

Sa-di giới thọ, tâm không vướng trần

 

Sau hai năm thờ thầy, tu định

Được truyền đăng thọ Cụ giới viên

Bắt đầu Khất sĩ hạnh hiền

Ta-bà hóa độ các miền an vui.

 

Hai mươi năm hộ nhiều trú xứ

Giáo đoàn V có thủy có chung

Đạo tràng tịnh xá miền Trung

Trụ xứ tu học, thung dung đề huề.

Hai mươi năm ấy với biết bao kỷ niệm “Tăng vô nhất vật”, lấy pháp giới làm nhà, chúng sanh làm quyến thuộc! Các bậc cùng thời với Ngài, giờ nhiều vị đã theo Phật theo Tổ, Tây quy!

Kính bạch chư Tôn đức,  

Khi nhân duyên lành hội đủ, Ngài về nơi thôn quê hẻo lánh (xã Hội Bài, huyện Châu Thành, nay là xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi vùng đất còn hoang vu, cất thảo am tịnh tu, đó chính là duyên khởi của Tịnh xá Ngọc Thạnh ngày nay. Tại nơi đây duyên lành kết nụ, hoa đức ngát hương, Tăng Ni tứ chúng về nương, thầy trò cùng chuyên lo tu học. Ngài đã độ được hơn 20 đệ tử học trò nối chí nguyện Tổ sư, truyền trì mạng mạch. Với tâm đại từ bi và sự dung dị, Ngài đã cảm hóa cả trăm Tăng Ni Phật giáo Khất sĩ và Bắc tông xin nương bóng mát Bồ-đề, bái Ngài làm Thầy y chỉ.

Riêng về Giáo đoàn V, sau khi Đức Thầy Giác Lý viên tịch, Ngài cùng với Trưởng lão Hòa thượng Giác Bạch, Hòa thượng Giác Hà và một số chư Tôn đức khác chung lo các Phật sự trong Tăng đoàn. Rồi vô thường đến, Trưởng lão Hòa thượng Giác Bạch viên tịch, Ngài được đại chúng cung kính suy tôn lên ngôi vị Tăng trưởng Giáo đoàn, trở thành vị lãnh đạo tinh thần tiêu biểu của Hệ phái Khất sĩ.

Với tinh thần tùy duyên hóa độ, Ngài không phân biệt tông môn hệ phái, phục vụ cho Giáo hội một cách trọn vẹn. Bắt đầu với vai trò Phó ban Đại diện cho đến Phó Ban Trị sự, rồi Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN. Dù ở cương vị nào, Ngài luôn nêu cao tinh thần xả kỷ vị tha.

Dẫu biết rằng, sự thâu thần viên tịch của Ngài chỉ là gián đoạn cho hạnh nguyện độ sanh trong một thời gian ngắn, là sự xả bỏ một cỗ xe tứ đại đã già nua cũ kỹ, nhưng tông phong Hệ phái và môn đồ pháp quyến không làm sao tránh khỏi kính tiếc. Giáo hội PGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mất đi một vị Tôn túc, vùng núi Dinh thị xã Phú Mỹ mất đi một bậc cao Tăng, các vị nương đức Ngài tu học mất đi một bậc Thầy, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Các Giới đàn của tỉnh từ nay sẽ thiếu vắng một vị Tôn chứng làm gương giới hạnh cho hàng sơ cơ, tấn đạo nghiêm thân, thọ trì giới pháp.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Từ mùa xuân năm 2010 đến nay, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã đồng lòng tổ chức KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ nhằm củng cố Tăng đoàn Khất sĩ vững về pháp hành Giới – Định – Tuệ để có thể tiến tu giải thoát ngay trong hiện tại và giữ gìn truyền thống tông môn. Trong 30 khóa tu ấy, Hòa thượng đã cùng với đại chúng Giáo đoàn V, chư Tăng Tịnh xá Ngọc Thạnh đăng cai bốn lần: 2013, 2015, 2017, 2019 góp phần làm cho Hệ phái được hưng long, Tăng đoàn được hưng thạnh, thắp sáng đèn thiền của Tổ sư, soi rọi cho nhân thế.

Riêng đối với Giới đàn phương trượng vào dịp Tự tứ mỗi năm của Hệ phái, Ngài cũng là một vị đệ nhất, đệ nhị Tôn chứng Giới sư của Hệ phái truyền trao giới pháp cho môn nhân Hệ phái. Ân đức ấy môn nhân Hệ phái luôn ghi tạc!

Đối với xã hội và Giáo hội, Ngài đã tùy duyên tham gia các công tác do xã hội hoặc Giáo hội kính mời hoặc giao phó. Ngài tuy tham gia tất cả mọi hoạt động mà lòng không vướng bận, vẫn thanh thản an nhiên trong “một cõi đi về.” Đến khi tuổi hạc đã cao Ngài xin tịnh nghỉ. Riêng đối với Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngài cũng tùy duyên vo tròn các chức trách do Giáo hội giao phó, từ Phó ban Đại diện (tức là Phó BTS huyện) đến Phó BTS tỉnh. Công tác nào Ngài cũng làm tròn, Phật sự nào cũng viên mãn.

Mới đây, ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý, khi hay tin pháp lữ đồng môn Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc – Tăng trưởng Giáo đoàn IV viên tịch, Ngài cùng chư vị Tôn túc Hệ phái quang lâm Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM) góp phần cầu nguyện trong Lễ Nhập kim quan, chia sẻ sự mất mát to lớn của Giáo đoàn IV. Tình cảm Linh Sơn cốt nhục ấy, chúng con xin trân quý khắc dạ! Thế rồi, chỉ năm ngày sau, Ngài cũng lặng lẽ về Tây. Tâm thế “đến đi tự tại” của Ngài cũng để lại cho tứ chúng một bài học sâu sắc!

Giờ phút này đây, trước giờ nghìn thu vĩnh biệt, cung tống kim quan nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng đến đài hỏa táng, môn nhân Hệ phái Khất sĩ thật bùi ngùi, kính tiếc, ôn lại đôi nét và bày tỏ lòng kính quý, niệm tưởng một đời - đạo nghiệp của Ngài để hàng hậu tấn noi gương, lưu hương cho hậu thế.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Với 82 năm thế thọ dương trần, 61 năm xuất gia trong ngôi nhà Chánh pháp, 57 hạ lạp Tỳ-kheo trong tùng lâm tu tập, Trưởng lão Hòa thượng đã công quả, công phu, xây cất đạo tràng, mở khóa tu Hệ phái tại tịnh xá, làm xán lạn tông môn, giữ vững mối giềng cho đàn hậu bối. Cuộc đời Ngài giáo hóa chúng sinh với tấm lòng từ bi không phân biệt tông phong pháp phái, thật là một tấm gương lớn cho hàng Tăng Ni Hệ phái noi theo.

Trong giờ phút trầm mặc, với khói hương trầm quyện tỏa, xin dâng ngũ phần hương công đức cúng dường lên Ngài, nguyện cầu Giác linh Ngài cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta-bà, tiếp tục hạnh Khất sĩ chân truyền, một đời với ba y bình bát, du hóa khắp nhân sinh, làm cho cửa tịnh ngát hương Bát-nhã, cội Bồ-đề tỏa mát khắp nhân gian.

Kính nguyện Giác linh Ngài thùy từ chứng giám.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.
----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ