Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Lời tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu của Trung ương Giáo hội

Tác giả: HT. Thích Thiện Nhơn.  
Xem: 1022 . Đăng: 22/12/2020In ấn

Lời tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu của Trung ương Giáo hội

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức,

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến đài hỏa táng Long Hương, thành phố Bà Rịa để trà tỳ, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Tăng Ni, Phật tử có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

Hơn tám hai năm hiện cõi trần,

Tùy duyên Đại sĩ hiện chân thân

Hồng trần nhẹ gót trong phương tiện,

Ứng xử tùy duyên đã phỉ nguyền.

Tùy thuận đến đi theo duyên hiện,

Niết-bàn, sinh tử tánh bản nhiên

Giáo hội kính ghi công đạo hạnh

Thế gian hằng lưu bóng chân nhân.

Trưởng lão Hòa thượng sẵn có duyên lành, sớm giác ngộ lý vô thường, xả tục cầu chơn, xuất gia học đạo với Trưởng lão Giác Lý, Đệ nhất Tăng trưởng Giáo đoàn V - Hệ phái Khất sĩ, được ban pháp danh Giác Cầu. Thực hành hạnh Khất sĩ, nối truyền Thích Ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Kể từ đó, Trưởng lão Hòa thượng với mảnh Ca-sa và bình bát, cùng với Trưởng lão Bổn sư hành trì hạnh Du Tăng Khất sĩ khắp các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và miền Đông Nam Bộ, xây dựng đạo tràng, tiếp độ Tăng chúng, nhiếp hóa chúng sanh. Một đời giữ vững chữ tâm, trọn kiếp duy trì chữ nhẫn. Thể nhập Chân như, lòng từ ban rải, giải thoát trong việc làm, vô vi tự tại.

Trên bước đường hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng đã cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V khai mở và xây dựng nhiều ngôi tịnh xá, làm chỗ tựa nương cho Tăng chúng và tín đồ Phật tử tu học, rèn tâm luyện trí, thực hành hạnh nguyện lợi tha, hương giới bay xa, chan hòa tình dân tộc. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng đã khai sơn ngôi Tịnh xá Ngọc Thạnh, tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là ngôi Phạm vũ huy hoàng, là cơ sở văn hóa Phật giáo tại địa phương, góp phần xây dựng và phát triển ngôi trường đạo đức tại thế gian.

Trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, tứ chúng đồng tu, Cố Trưởng lão Hòa thượng đã cùng các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng thống nhất lâu đời của Tăng Ni, Phật tử cả nước mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại. Trưởng lão Hòa thượng đã tích cực tham gia nhiều công tác Phật sự của Giáo hội tại địa phương, đảm nhận nhiều cương vị như Phó Trưởng ban Đại diện Phật giáo, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thành, rồi Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  qua nhiều nhiệm kỳ.

Đến khi niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng được Tăng Ni, Phật tử cung thỉnh lên ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng thời tại Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VIII (2017 - 2022), Trưởng lão Hòa thượng được Đại hội cung thỉnh vào ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.

Để tiếp nối sứ mạng truyền thừa Phật pháp, giữ gìn kỷ cương, giới luật, giềng mối của Giáo đoàn V, khi Đức Đệ nhất Tăng trưởng Giáo đoàn V viên tịch, Trưởng lão được Đại chúng Tăng suy tôn lên ngôi vị Đệ nhị Tăng Trưởng Giáo đoàn V.

Trên cương vị Trưởng Giáo đoàn V Hệ phái Khất sĩ, Trưởng lão Hòa thượng luôn thể hiện tâm từ bi, mô phạm chốn tòng lâm. Với uy đức trang nghiêm, trí tuệ viên dung, mỗi lời nói của Trưởng lão Hòa thượng là những đạo từ thâm thúy. Mỗi cử chỉ khoan thai, từ hòa, hỷ xả của Trưởng lão Hòa thượng là những hình ảnh giải thoát bất diệt của Đạo pháp. Thế mới biết:

"Tâm từ rải khắp muôn phương.

Tâm bi rải khắp 10 phương chan hòa.

Trong lòng nở một đóa hoa,

Chúng sanh an lạc, chan hòa tình thương".

Để ghi nhận công đức Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, Nhà nước đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen; Trung ương Giáo hội tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức.

Quả thật:

"Đạo nghiệp một đời ghi đá trắng.

Hóa thân muôn thưở ngự sen vàng".

Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh, Trưởng lão Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa để chứng minh cho các Phật sự của Trung ương Giáo hội và Hệ phái, làm cội tùng cho Tăng Ni, Phật tử, nhất là làm chỗ tựa nương để tu học và hành đạo của chư Tăng Giáo đoàn V và Môn đồ Pháp quyến. Thế mà, nào ngờ đâu, một thoáng vô thường, trần gian là cõi tạm, thân tứ đại trả về với tứ đại, Trưởng lão Hòa thượng đã mãn nguyện Ta bà thu thần về cõi Phật.

Hơn 82 năm hiện hữu với đời, gần 60 năm giáo hóa độ sanh, thực hành sứ mạng cao cả "Tiếp dẫn Hậu lai, báo Phật ân đức", thực hành sứ mạng cao cả, đưa Giáo đoàn V - Hệ phái Khất sĩ hòa nhập và đồng hành cùng Giáo hội và xã hội qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Trưởng lão Hòa thượng đã đến, đã đi, đã trở về với Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, an nhiên tự tại. Song sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi, luyến tiếc. Quả thật:

"Hữu hình hữu hoại lẽ thường,

Hoa Đàm dẫu rụng, mùi hương vẫn còn.

Dù cho sông cạn, đá mòn

Công lao ghi tạc, dấu son ngàn đời"

Hôm nay, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Đồng thời, để tưởng nhớ công đức và gương đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện Đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích ngàn đời.

Thôi, nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Giác linh Trưởng lão Hòa thượng hãy ngao du tự tại, với pháp thân lồng lộng tợ hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới vô biên.

Xin bái biệt Trưởng lão Hòa thượng!

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 

HT. Thích Thiện Nhơn

----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ