Bài viết theo tác giả : Trần Quê Hương

Ngày Lịch sử

Trần Quê Hương.   Xem: 164 . Ngày đăng: 25/05/2021

Vũ trụ sử huy hoàng! Vũ trụ sử huy hoàng! Sĩ Đạt Ta thị hiện! Sĩ Đạt Ta thị hiện!

Trâu về vững bước thiện sanh

Trần Quê Hương.   Xem: 356 . Ngày đăng: 15/02/2021

Hai không hai không (2020) Đời như dòng sông Năm cũ qua rồi Dịch bệnh long đong

Hạnh phẩm đức hiền

Trần Quê Hương.   Xem: 2120 . Ngày đăng: 01/01/2021

NHẤT nhật vô thường mộng du TÂM thành dâng nén Vô Ưu thanh lòng CẦU Phật Tổ chứng hương xông NGUYỆN đài Thượng phẩm phổ đồng thuyền đưa

Thần mật thiền quang

Trần Quê Hương.   Xem: 748 . Ngày đăng: 09/06/2020

Cuộc đời Trưởng lão thong dong Thiếu thời lắng đọng bụi hồng phù du Hồng ân cha mẹ sương mù Trưởng thành gặp Tổ nương tu an lành

Thoát bệnh nghiệp trầm luân

Trần Quê Hương.   Xem: 724 . Ngày đăng: 19/05/2020

Covid - 19 bệnh duyên Bỗng đâu xuất hiện đảo điên dân tình Á Âu Phi Mỹ... điêu linh Cấp tính mới, khó thở rình... gần xa

Nguyện cầu hoá giải tai nàn

Trần Quê Hương.   Xem: 696 . Ngày đăng: 28/04/2020

Nhất nhất kính lễ mười phương Tâm thành bái thỉnh Phật thương cứu nàn Cầu nhân sinh được bình an Nguyện bá tánh thoát cưu mang khổ sầu

Nguyện cầu hóa giải tai nàn

Trần Quê Hương.   Xem: 2440 . Ngày đăng: 07/04/2020

Nhất nhất kính lễ mười phương Tâm thành bái thỉnh Phật thương cứu nàn Cầu nhân sinh được bình an Nguyện bá tánh thoát cưu mang khổ sầu

Sương khói hương rơi

Trần Quê Hương.   Xem: 892 . Ngày đăng: 18/02/2020

Không gian vô tận phù du Thời gian biền biệt xuân thu tháng ngày

Thiên Tuế Ngàn Năm

Trần Quê Hương.   Xem: 1016 . Ngày đăng: 30/01/2020

Giữa trời giữa đất bao la Một cành thiên tuế thăng hoa núi rừng

Phương xứ nhiệm huyền

Trần Quê Hương.   Xem: 1216 . Ngày đăng: 28/09/2019

Nhất nhật mộng hồ trăng xưa Tâm thiêng bàng bạc thuyền đưa sang bờ Tưởng về quê mẹ Cần Thơ Niệm ân tổ phụ truyền thừa độ sanh

Đẹp mãi tình người

Trần Quê Hương.   Xem: 3076 . Ngày đăng: 17/04/2019

Cuộc đời đi qua Hơn nửa thế kỷ Ý tưởng của Cư sĩ Như một dòng sông Nhẹ nhàng phẳng lặng Mãi miết mãi miết

Cực lạc Sen hồng

Trần Quê Hương.   Xem: 3296 . Ngày đăng: 17/04/2019

Từ trong cõi mộng Linh thức ngàn năm Chơn tánh thậm thâm Ngang qua trần thế

Dấu son lịch sử

Trần Quê Hương.   Xem: 3044 . Ngày đăng: 16/04/2019

Hòa thượng Trí Thủ Đại sư Văn Kính – Đạo Giám – Tâm Như lưu đời Mười chín tháng chín tuyệt vời Tam nhất lẻ chín mười mươi Kỷ hiền Quảng Trị, Triệu Phong, Trung Kiên Nguyễn tộc, bát thế thắng duyên ta-bà

Bảo tháp Ôn Già Lam

Trần Quê Hương.   Xem: 3512 . Ngày đăng: 16/04/2019

Ngày xưa Ôn vào Nam Bóng từ đóa Ưu-đàm Từng bước hiền nhẹ lắng Nụ cười hiền khai tâm

Bồ Tát Quán Thế Âm

Trần Quê Hương.   Xem: 1492 . Ngày đăng: 23/03/2019

Chúc Phật pháp được hưng long Mừng quê hương mẹ tươi hồng giang sơn Đại hùng lực, đại thiên chân Lễ tạ phúc đức hồng ân Tiên Rồng

Ưu Đàm xuân thiêng

Trần Quê Hương.   Xem: 2396 . Ngày đăng: 19/02/2018

Phật mầu nhiệm thiêng liêng VIỆN hoằng dương tỏa đức hiền độ sanh MINH minh chiếu diệu thiện lành ĐĂNG đèn Chơn lý thường hành chánh chơn QUANG uy ngời sáng tâm hồn ĐÓN nguyên tiêu bái Linh sơn Lạc Hồng

Phật ân vô lượng

Trần Quê Hương.   Xem: 2128 . Ngày đăng: 19/02/2018

MỪNG ánh đạo rực thiền quang XUÂN thời gian đẹp mai vàng lung linh MẬU Kỷ, Canh, Tân… hữu tình TUẤT Hợi, Tý, Sửu… huyền minh tháng ngày HAI phương nhị đế vần xoay

Tích trầm thiên hương

Trần Quê Hương.   Xem: 2896 . Ngày đăng: 19/02/2018

1. Trợ duyên Phật pháp Tài bồi công đức trăm năm Tín tâm sâu lắng tích trầm thiên hương Ngày ngày tháng tháng cúng dường Dặn lòng kiên định cung đường lợi tha.

Chánh trí tịnh nhàn

Trần Quê Hương.   Xem: 2732 . Ngày đăng: 03/06/2017

Đạo đóa mai vàng lung linh Tình thiêng còn đọng bóng hình thời gian Tưởng tri Xá lợi nghiêm trang Niệm người khai lập đạo tràng truyền lưu Bốn năm, sáu, bảy… vô ưu Mươi mười công hạnh thiên thu hương thiền Tư tu văn quả trường miên Năm dài vô tận diệu huyền ngàn năm

Tâm đức Trụ trì

Trần Quê Hương.   Xem: 2596 . Ngày đăng: 25/05/2017

THẦY từ vô lượng kiếp sinh TRỤ chơn như tánh, hữu tình hoằng dương TRÌ đạo lực, thắng nhiễu nhương LÀ nuôi dưỡng đức chơn thường tịnh không PHẢI soi chiếu, phải lắng lòng THỂ hóa các pháp như dòng sông thiêng

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ