Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Nụ cười tĩnh lặng

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 646 . Đăng: 30/06/2022In ấn

 

Nụ cười tĩnh lặng

 

 

             

NỤ CƯỜI TĨNH LẶNG

 

                                                            Tưởng niệm TL.HT Giác Lai

                                                            trước giờ tống biệt linh quan trà tỳ

 

Nhất nhật vô thường phù du

Tâm thành kính niệm vô ưu

Cầu chư Thánh hiền tiếp độ

Nguyện mười phương Phật đẳng thù

Giác tha độ chúng đồng tu

Linh thiêng siêu thăng Cực lạc

Trưởng dưỡng chơn tánh tịnh thường

Lão lai Tây Phương lạc cảnh

Hòa Như Lai sứ dung thông

Thượng Như Lai sự yên bình

Thích Mâu Ni hiện Sa môn

Giác hữu tình thong dong hạnh

Lai khứ ta bà tự tại

Thành tựu quả vị Sa-môn

Viên dung đạo đời hòa quyện

Hội tụ tâm tánh hồi quy

Đồng nhập vô sanh an nhẫn

Chứng tri vô lượng từ bi

Minh minh hạo nhiên hỷ lực

Trung dung tứ chúng du hành

Ương hạt Bồ đề chủng chủng

Giáo huấn định tuệ song tu

Phẩm hạnh Như lai đơm nụ

Chứng trì lập hạnh xiển dương

Minh minh trong ngoài nhuần rạng

Hệ quả tích tụ nhiều đời

Phái môn tư tu trầm lắng

Nguyên sơ chơn tánh như như

 Trụ pháp vương gia hàm sự

Trì Như lai tạng trượng phu

Pháp duyên trần gian soi quán

Viện hoằng phổ độ quần sinh

Minh tỏa thiền quang chiếu diệu

Đăng đèn chơn lý lưu quỳnh

Quang ánh bình minh rạng rỡ

Tròn vẹn đạo nghiệp vun bồi

Hai phương sự tướng viên dung

Mươi mười khuôn viên Pháp Viện

Năm dài mênh mang vô tận

Từ mặt bằng đồng ruộng sâu

Một hai ba bốn… đắp bồi

Ngàn ngàn ngày đêm… mài miệt

Chín tám bảy sáu công phu

Trăm năm nối tiếp điều nhu

Chín mười tăng trưởng vô ưu

Mươi mười tích dưỡng tư tu

 năm soi chiếu đẳng thù

Đến đi sắc không thiền quán

Hai phương khứ lai chìm nổi

Ngàn ngàn phi xứ ruộng dâu

Không rác không cây phù mộng

Trăm rác trăm cây phủ khắp

Mười mươi thăm thẳm bạch đàn

 bề vườn xanh che mát

Tân cựu sinh tử vô thường

Viên tròn công hạnh ra đi

Tịch lắng thôi cười… tĩnh lặng

Hưởng hưởng! A Di Đà Phật

Thượng thượng mây trắng nhàn du

Thọ thọ cát hồng ngưng đọng!

Tám chánh đạo… đời ly xả

Mươi mười tự tại thong dong

Tám giải thoát buông từ biệt

Tuổi phong sương… đẹp mây trời

Hạ thu đông xuân dần trôi

Lạp đạo bóng mát che đời du phương

Năm mươi bảy năm cát tường

Nay dừng yên nghỉ tịnh thường trăm năm

Niết bàn an trú thậm thâm.

 

Trần Quê Hương                               

 Thanh Tịnh am, Mùng 1/6/Nhâm Dần – 2022

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ