Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Nụ cười tĩnh lặng

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 1146 . Đăng: 30/06/2022In ấn

 

Nụ cười tĩnh lặng

 

 

             

NỤ CƯỜI TĨNH LẶNG

 

                                                            Tưởng niệm TL.HT Giác Lai

                                                            trước giờ tống biệt linh quan trà tỳ

 

Nhất nhật vô thường phù du

Tâm thành kính niệm vô ưu

Cầu chư Thánh hiền tiếp độ

Nguyện mười phương Phật đẳng thù

Giác tha độ chúng đồng tu

Linh thiêng siêu thăng Cực lạc

Trưởng dưỡng chơn tánh tịnh thường

Lão lai Tây Phương lạc cảnh

Hòa Như Lai sứ dung thông

Thượng Như Lai sự yên bình

Thích Mâu Ni hiện Sa môn

Giác hữu tình thong dong hạnh

Lai khứ ta bà tự tại

Thành tựu quả vị Sa-môn

Viên dung đạo đời hòa quyện

Hội tụ tâm tánh hồi quy

Đồng nhập vô sanh an nhẫn

Chứng tri vô lượng từ bi

Minh minh hạo nhiên hỷ lực

Trung dung tứ chúng du hành

Ương hạt Bồ đề chủng chủng

Giáo huấn định tuệ song tu

Phẩm hạnh Như lai đơm nụ

Chứng trì lập hạnh xiển dương

Minh minh trong ngoài nhuần rạng

Hệ quả tích tụ nhiều đời

Phái môn tư tu trầm lắng

Nguyên sơ chơn tánh như như

 Trụ pháp vương gia hàm sự

Trì Như lai tạng trượng phu

Pháp duyên trần gian soi quán

Viện hoằng phổ độ quần sinh

Minh tỏa thiền quang chiếu diệu

Đăng đèn chơn lý lưu quỳnh

Quang ánh bình minh rạng rỡ

Tròn vẹn đạo nghiệp vun bồi

Hai phương sự tướng viên dung

Mươi mười khuôn viên Pháp Viện

Năm dài mênh mang vô tận

Từ mặt bằng đồng ruộng sâu

Một hai ba bốn… đắp bồi

Ngàn ngàn ngày đêm… mài miệt

Chín tám bảy sáu công phu

Trăm năm nối tiếp điều nhu

Chín mười tăng trưởng vô ưu

Mươi mười tích dưỡng tư tu

 năm soi chiếu đẳng thù

Đến đi sắc không thiền quán

Hai phương khứ lai chìm nổi

Ngàn ngàn phi xứ ruộng dâu

Không rác không cây phù mộng

Trăm rác trăm cây phủ khắp

Mười mươi thăm thẳm bạch đàn

 bề vườn xanh che mát

Tân cựu sinh tử vô thường

Viên tròn công hạnh ra đi

Tịch lắng thôi cười… tĩnh lặng

Hưởng hưởng! A Di Đà Phật

Thượng thượng mây trắng nhàn du

Thọ thọ cát hồng ngưng đọng!

Tám chánh đạo… đời ly xả

Mươi mười tự tại thong dong

Tám giải thoát buông từ biệt

Tuổi phong sương… đẹp mây trời

Hạ thu đông xuân dần trôi

Lạp đạo bóng mát che đời du phương

Năm mươi bảy năm cát tường

Nay dừng yên nghỉ tịnh thường trăm năm

Niết bàn an trú thậm thâm.

 

Trần Quê Hương                               

 Thanh Tịnh am, Mùng 1/6/Nhâm Dần – 2022

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ